Veelgestelde vragen Inruilregeling

Vraag een nieuw kentekenbewijs aan bij de RDW omdat u bij de subsidieaanvraag een kopie kentekenbewijs moet insturen. Alleen dan kunnen wij nagaan of uw brom-/snorfiets op uw naam stond voor 1 januari 2021. De aanvraag kost €32,50. Meer informatie vindt u op de site van de RDW.

Op de voorkant van uw kentekencard staat ‘datum tenaamstelling’. Dat is de datum waarop uw brom-/snorfiets op uw naam is gezet. Om subsidie te kunnen aanvragen, moet uw brom-/snorfiets voor 1 januari 2021 al op uw naam staan.

Zodra u uw brom-/snorfiets laat slopen bij een RDW-erkend demontagebedrijf, ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Hierop staat dat de brom-/snorfiets niet meer op uw naam staat.

Uw brom-/snorfiets dient u bij een RDW-erkend demontagebedrijf te slopen. In Amersfoort sloopt alleen De Birkt op de Isselt brommers. Het slopen kost zo'n €35. Deze kosten kunt u betalen van de subsidie.

Nee, om subsidie te krijgen, dient u uw brom-/snorfiets te laten slopen bij een RDW-erkend demontagebedrijf.

Nee, om subsidie te krijgen, dient u uw brom-/snorfiets te laten slopen bij een RDW-erkend demontagebedrijf.

Ja. U kunt hiervoor contact opnemen met De Birkt, Kryptonweg 1, 3812RZ Amersfoort, telefoon: 033 463 12 24. Er zijn wel kosten verbonden aan het ophalen van uw brom-/snorfiets.

Nee, alleen inwoners van Amersfoort kunnen subsidie aanvragen.

Nee, volgens de wet mag iemand onder de 18 jaar geen subsidie aanvragen. Staat de brom-/snorfiets op jouw naam, dan mag je ouder (verzorger of voogd) de subsidie aanvragen.

De subsidie ontvangt u voor het laten slopen van uw brom-/snorfiets en de aanschaf van een schoon voertuig (elektrische brom-/snorfiets, (bak)fiets, elektrische (bak)fiets, speed-pedelec) of u besteedt het bedrag aan deelvervoer in Amersfoort. Bijvoorbeeld een deelscooter of deelfiets.

Wij vragen steekproefsgewijs naar facturen, nádat u de subsidie heeft ontvangen. Dus bewaar alle facturen. De factuur voor het slopen van uw brom-/snorfiets en de factuur van uw nieuwe voertuig of de factuur voor het gebruik van deelvervoer. Kijk voor meer informatie op de pagina met voorwaarden.

Nee, met de subsidie kunt u een elektrische brom-/snorfiets, (elektrische) (bak)fiets of speed-pedelec kopen of u besteedt het bedrag aan deelvervoer in Amersfoort. Bijvoorbeeld een deelscooter of deelfiets. Op dit moment kunt u gebruik maken van de deelscooters van Go Sharing. Kosten voor het OV vallen niet onder de subsidievoorwaarden.

U krijgt een brief per mail waarin staat dat u subsidie ontvangt. Binnen drie maanden na de datum op die brief dient u de subsidie te besteden.

Als u verwacht de subsidie niet binnen drie maanden te besteden, neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente via samenduurzaam@amersfoort.nl. Vermeld in de mail wat de reden is dat u niet binnen drie maanden de subsidie besteedt én vermeld het referentienummer van uw subsidie. Die vindt u in de bevestigingsmail van uw aanvraag en de brief.

Goed dat u al voor schoon voor vervoer heeft gekozen, maar helaas krijgt u hiervoor geen subsidie. De subsidie kunnen wij niet achteraf aan u betalen. Wij kunnen dan bijvoorbeeld niet meer checken of u een benzinebrommer heeft laten slopen. En dat is wel een voorwaarde.

Ja, dat mag. Zorg er wel voor dat u een elektrische scooter of fiets koopt bij een bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat u een factuur krijgt waarop deze gegevens staan. Dus een voertuig kopen via vrienden of familie of via Marktplaats kan niet met deze subsidie.

Op dit moment willen we vooral mensen stimuleren de overstap naar schoon vervoer te maken. Vanaf 2025 mogen in de binnenstad geen busjes en vrachtwagens met benzinemotor komen om goederen af te leveren. Misschien dat dit in de toekomst ook gaat gelden voor andere voertuigen, maar op dit moment is daar nog geen sprake van.

Dat klopt. Alleen met beveiligingsniveau 3 of 4 kunt u gebruikmaken van de diensten van gemeente Amersfoort via eHerkenning.

Wij houden in de gaten hoeveel aanvragen er binnen komen. Ook houden wij contact met het demontagebedrijf De Birkt waar naar alle waarschijnlijkheid het merendeel van de brommers gesloopt zal worden. Als het aantal aanvragen de 500 nadert, dan zullen wij dat bijtijds communiceren op www.amersfoort.nl/brommers en ook De Birkt daarover informeren.

Ja dat kan. Voor het aanschaffen van de fiets gelden dezelfde voorwaarden als voor de aanschaf van de elektrisch scooter, elektrische (bak)fiets of speed-pedelec. U moet de fiets o.a. kopen bij een winkel die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. Voor de factuur gelden ook bepaalde voorwaarden.

Als u twee brommers hebt laten slopen, dan mag u van het totale subsidiebedrag van € 800 één uitstootvrij voertuig kopen. U bent niet verplicht twee voertuigen aan te schaffen. Voor de aanschaf dient u dan wel minimaal het gehele bedrag van €800,- te besteden (minus de sloopkosten). De overige voorwaarden voor aanschaf blijven van kracht.  

Inruilen vervuilende brommers

Ga via de link terug naar de Inruilen vervuilende brommers pagina.