Toekomstfonds voor innovaties in zorg en welzijn

Op initiatief van de Amersfoortse gemeenteraad is in 2018 het toekomstfonds innovaties zorg en welzijn in het leven geroepen. Projecten die innovatie in het sociale domein stimuleren, konden een subsidie uit dit fonds aanvragen. Het fonds is voorlopig stopgezet en wordt geëvalueerd.

Toekomstfonds voor innovaties in zorg en welzijn

De gemeente besluit daarna of het toekomstfonds wordt voortgezet en onder welke voorwaarden.

De subsidieregeling is per 20 februari 2019 aangepast. Aanvragen die voor deze datum zijn ingediend, worden nog wel beoordeeld.