Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, energiebesparing of het opwekken van duurzame energie. Aanvragen in 2022 kunnen van 7 februari tot 1 mei worden ingediend.

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

In 2021 hebben 4 initiatieven een financiële bijdrage ontvangen uit het Toekomstfonds. Lees er meer over op Amersfoortduurzaam.nl.

Hoe werkt de regeling?

Aanvragen voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling kunnen tot 1 mei 2022 worden ingediend. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar; per project maximaal € 50.000 (op basis van cofinanciering). De afgelopen jaren hebben meer dan 30 initiatiefnemers een financiële bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ontvangen.

Verdere informatie en de voorwaarden staan hieronder beschreven. Ook is het mogelijk om tijdens een (online) spreekuur meer informatie te krijgen en vragen te stellen over het Toekomstfonds:

Schrijf je in voor een online spreekuur

Wat u voor het aanvragen nodig hebt

 • Een projectplan.
 • Een begroting in vast format.
 • Een projectplanning in eigen format. Let op, het project mag maximaal 2 jaar duren vanaf het moment dat de subsidie wordt beschikt.
 • Een opsomming van opleiding en relevante werkervaring van de aanvrager, projectleider en meewerkende samenwerkingspartners.
 • Een kopie van de meest recente oprichtingsakte of statuten (indien uw organisatie deze heeft).
 • Een uittreksel van de KvK.
 • Van elk van de initiatiefnemers een ingevulde en ondertekende Eigen verklaring Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

Heeft u alle informatie en bovenstaande documenten verzameld en ingevuld? Dan kunt u via de onderstaande knop uw subsidieaanvraag doen:

AANVRAGEN

  Instellingen, bewonerscollectieven, organisaties en ondernemingen.
  • Het project draagt duidelijk bij aan een duurzame toekomst voor de stad of regio Amersfoort en specifiek aan minimaal een van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: energietransitie (CO2-neutraal) en/of circulaire economie (zonder afval).
  • Het project wordt ingediend door een onderneming, instelling, organisatie of bewonerscollectief (allen rechtspersoon) of een samenwerkingsverband daarvan
  • Het gesubsidieerde project vindt plaats in Amersfoort en/of heeft impact op de stad Amersfoort.
  • In het plan staat helder en compleet beschreven hoe, wanneer en met welke partners de activiteit of het project bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen. Er wordt een kwalitatief goed en compleet projectplan ingediend, inclusief alle benodigde bijlagen zoals die in de subsidieverordening staan.
  • Een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling gebeurt op basis van cofinanciering, waarbij wordt voldaan aan de eis van minimaal 50% aantoonbare eigen financiering naast maximaal € 50.000,- subsidie uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

  U vindt alle voorwaarden en de puntentoekenning op deze website over lokale wet- en regelgeving.

  • De Adviescommissie Toekomstfonds maakt een eerste selectie van alle aanvragen. Deze adviesgroep bestaat uit minimaal 3 experts (op verschillende gebieden) van buiten de gemeente Amersfoort.
  • De adviescommissie maakt aan de hand van het ingediende projectplan op basis van de beoordelingscriteria een eerste beoordeling. Op het moment dat de aanvraag in deze beoordeling minimaal 50 punten scoort, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een pitch voor de adviescommissie.
  • De adviescommissie beoordeelt het project en de pitch om te komen tot een definitieve rangorde en advies aan het college van burgemeester en wethouders.
  • Nadat de aanvragen zijn beoordeeld en de rangorde is vastgesteld – de aanvraag met de hoogste score komt eerst in de rangorde en de aanvraag met de laagste score komt als laatste in de rangorde – verdeelt het college de beschikbare subsidie volgens de rangorde.
  • De subsidie wordt voor de duur van het project verleend. De betaling gebeurt bij voorschot.
  • Bij toekenning van een aanvraag is de verdeling van de aangevraagde gelden:
   - 40% bij aanvang van het project
   - 40% na de goedkeurde beoordeling halverwege de looptijd van het project
   - 20% na goedkeuring van de eindevaluatie van het project.


  Meer weten over duurzame ontwikkeling?

  AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

  Bezoek het platform