Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunt Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, energiebesparing of het opwekken van duurzame energie.

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Dit jaar hebben al drie initiatieven een financiële bijdrage ontvangen uit het Toekomstfonds. Maar er is nog geld over! Aanvragen in 2022 kunnen tot en met 31 oktober 2022 worden ingediend.

Ook in 2021 ontvingen initiatieven een financiële bijdrage ontvangen uit het Toekomstfonds. Lees er meer over op www.amersfoortduurzaam.nl/toekomstfonds.

Hoe werkt de regeling?

Aanvragen voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling kunnen tot 31 oktober 2022 worden ingediend. Er is in totaal nog € 103.400,- beschikbaar; per project maximaal € 50.000,- (op basis van cofinanciering). Verdere informatie en de spelregels staan hieronder beschreven.

Spelregels

 • Het project draagt duidelijk bij aan een duurzame toekomst voor de stad of regio Amersfoort. En specifiek aan minimaal een van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: energietransitie (CO2-neutraal) en/of circulaire economie (zonder afval).
 • Het project wordt ingediend door een bewonerscollectief (allen rechtspersoon), onderneming, instelling of organisatie of een samenwerkingsverband daarvan.
 • Het gesubsidieerde project is in Amersfoort en/of heeft impact op de stad Amersfoort.
 • In het plan staat helder en compleet beschreven hoe, wanneer en met welke partners de activiteit of het project bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen. Er wordt een kwalitatief goed en compleet projectplan ingediend, inclusief alle benodigde bijlagen zoals die in de subsidieverordening staan.
 • Een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling gebeurt op basis van cofinanciering. Daarbij wordt voldaan aan de eis van minimaal 50% aantoonbare eigen financiering naast maximaal € 50.000,- subsidie uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

Lees ook:

Wat u voor het aanvragen nodig hebt

 • Een projectplan in vast format.
 • Een begroting in vast format.
 • Een projectplanning in eigen format. Let op, het project mag maximaal 2 jaar duren vanaf het moment dat de subsidie wordt beschikt.
 • Een opsomming van opleiding en relevante werkervaring van de aanvrager, projectleider en meewerkende samenwerkingspartners.
 • Een kopie van de meest recente oprichtingsakte of statuten (indien uw organisatie deze heeft).
 • Een uittreksel van de KvK.
 • Van elk van de initiatiefnemers een ingevulde en ondertekende Eigen verklaring Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

Heeft u alle informatie en bovenstaande documenten verzameld en ingevuld? Dan kunt u hieronder uw subsidieaanvraag doen:

Aanmelden

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met Projectmanager Lisanne Dols via l.dols@amersfoort.nl of bel haar op 06 11 62 79 48.

Contact

Projectmanager Lisanne Dols

E-mail: l.dols@amersfoort.nl

Telefoon: 06 1162 7948.


Meer weten over duurzame ontwikkeling?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform