Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Een subsidieregeling voor de kosten van de uitvoering van duurzame en vernieuwende ideeën. Het toekomstfonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen.

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Voor wie

Instellingen, bewonerscollectieven, organisaties en ondernemingen.

Voorwaarden
 • Het project draagt duidelijk bij aan een duurzame toekomst voor Amersfoort en specifiek wat betreft minimaal een van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: energietransitie (CO2-neutraal in 2030) en/of circulariteit (afvalloos in 2030).
 • Het projectplan toont duidelijk aan dat het initiatief innovatief en vernieuwend is.
 • Het project levert een blauwdruk voor opschaling en draagt bij aan een versnelling van de duurzame ontwikkeling van Amersfoort.
 • In uw plan staat helder en compleet beschreven hoe, wanneer en met welke partners de activiteit of het project bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen.
 • Het project is opgezet vanuit betrokkenheid van inwoners of andere betrokkenen in Amersfoort.
 • Er wordt minimaal samengewerkt met twee andere partners die vallen onder: overheid, industrie, onderwijs of burgers.
 • Het gesubsidieerde project vindt plaats in Amersfoort.
 • De opgedane kennis en ervaring in het project of de activiteit wordt actief gedeeld en beschikbaar gesteld voor derden.
 • Een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling gebeurt op basis van cofinanciering. Er is een duidelijk en compleet projectplan met bewijs van eigen geldmiddelen.

Aanvragen

De subsidieregeling is momenteel gesloten. Aanvragen was mogelijk tot 1 september 2017. Houd de website in de gaten voor informatie over openstelling van mogelijke nieuwe subsidieaanvragen.

Afhandeling aanvraag
 • De Adviesgroep Toekomstfonds (ATf) maakt een eerste selectie van alle aanvragen. Deze adviesgroep bestaat uit minimaal 3 experts (op verschillende gebieden) van buiten de gemeente Amersfoort.
 • Alle of een deel van de indieners ontvangen na de eerste schriftelijke selectie een uitnodiging om aan de ATf een korte mondelinge toelichting (presentatie en gesprek) te geven over de aanvraag.
 • De ATf beoordeelt het project en brengt een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Bij meerdere aanvragen wordt het advies in volgorde van de volgende criteria getoetst: kwaliteit, belang voor de stad en beschikbare gelden uit het fonds.
 • Het college besluit over de aanvragen uiterlijk drie maanden na 1 september 2017.
 • De subsidie wordt voor de duur van het project verleend. De betaling gebeurt grotendeels met voorschotten.
 • Bij toekenning van een aanvraag is de verdeling van de aangevraagde gelden:
  - 10% bij aanvang van het project
  - 40% na de goedkeurde beoordeling halverwege de looptijd van het project
  - 40% bij afronding van het project
  - 10% na goedkeuring van de eindbeoordeling van het project
Wie gingen u voor?

De StadsWormerij

Duizenden tijgerwormen zetten, samen met mensen met een arbeidsbeperking, groente- en fruitresten van Amersfoortse huishoudens, horeca en bio-supermarkten om in supercompost.

www.stadswormerij.nl

CargoBike XL

CargoBikeXL is een extra grote, snelle en innovatieve fiets, een CO2-arme e-bike, aangedreven door een combinatie van menskracht en elektrische ondersteuning en wordt ingezet om het goederentransport in Amersfoort te verduurzamen.

www.greenolution.nl/portfolio/cargobikexl

Vathorst Food CSA

Tuinderij Eemstadboerderij is een flexibel stukje landbouwgrond dat een combinatie vormt tussen een productie en zelfoogsttuin en een zorgtuinderij. 

www.eemstadboerderij.nl/tuinderij

One Planet Kit Woning

De ontwikkeling van een kleine, demontabele Kit Woning van 21m2 maakt het mogelijk leegstaande kantoorgebouwen om te bouwen tot (tijdelijke) woonruimtes. In de flexibele woning is extra aandacht voor duurzame toepassingen om er zo een Eco Kit woning van te kunnen maken.

Up-grade

Met Up-grade streeft stichting Discover! er naar musea en bezoekerscentra in Nederland en Vlaanderen een circulair alternatief te bieden voor het samenstellen en vervangen van wisseltentoonstellingen. Met de bijdrage uit het toekomstfonds wordt een circulaire marktplaats en een circulaire productiehuis opgezet.

www.discoveramersfoort.nl/up-grade

3D Beton Printer, Made in Amersfoort

Het ontwikkelen van cradle to cradle bouwmethoden om met een eigen ontwikkelde printer en juiste samenstelling van materialen zelf beton te kunnen printen op de bouwplaats. Als concreet resultaat komt er een geprint straatmeubel.

Mijn CV is OK!

Straatambassadeurs gaan samen met de buurt bestaande CV-installaties inregelen. Hierdoor zijn de stookkosten 10 tot 15% lager.

 www.duurzaamsoesterkwartier.nl

The Lake House

De bouw van de eerste energieleverende woning van Amersfoort.

 www.thelakehouse.one

De OmBouwwoning

Testproject om te kijken hoeveel materiaal structureel kan worden hergebruikt uit de sloop van een gebouw.

www.deombouw.nl

De Nieuwe Graanschuur

De Nieuwe Graanschuur ontwikkelt onder andere een kassa- en boekhoudsysteem dat na de ontwikkeling vrij beschikbaar is voor nieuwe initiatieven.

www.denieuwegraanschuur.nl

Het Lokaal

Het Lokaal stelt regionaal voedsel beschikbaar voor de stad en is een initiatief met een duidelijk lokale oorsprong.

www.hetlokaal.nl

De Bouwkringloop

De Bouwkringloop doorbreekt de cirkel van weggooien van bouwmaterialen. Het wordt een bijzonder type winkel in Amersfoort waar straks doe-het-zelvers, zelfbouwers en aannemers terecht kunnen voor meer dan honderd gebruikte bouwmaterialen om te hergebruiken.

bouwkringloop.repurpose.nl

Elektrische deelauto’s

Buurauto BV biedt elektrische auto’s aan die Amersfoorters kunnen delen met hun buren of bekenden. Met de bijdrage uit het toekomstfonds onderzoeken de initiatiefnemers hoe het mogelijk wordt om de laadpalen voor de deelauto’s te plaatsen in de openbare ruimte en aan te sluiten op de elektra van iemands woning of bedrijf die tevens lid is van Buurauto. Het is de bedoeling de laadpalen te plaatsen in buurten waar al duurzame wijkinitiatieven zijn zodat de laadpaal energie krijgt via een schone bron: bijvoorbeeld van zonnepanelen op een dak.

www.buurauto.nl

Sluit
 1. Stuur deze pagina door
 2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Contact

Nelly Swijnenburg, programmamanager Duurzame Ontwikkeling

033 469 5217

E-mail: duurzamestad@amersfoort.nl