Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Met het Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling worden bewonerscollectieven, start-ups en andere ondernemers of instellingen ondersteund die met een vernieuwend project de CO2-uitstoot of het afval in de stad verminderen. Aanvragen voor 2021 konden tot 1 mei worden ingediend.

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

In 2021 zijn er vier projecten uitgekomen die dit jaar een financiële bijdrage ontvangen. Lees hier het nieuwsbericht.

Wat u voor het aanvragen nodig hebt

Hoe werkt de regeling?

Aanvragen voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling kunnen tot 1 mei 2021 worden ingediend. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar; per project maximaal € 50.000 (op basis van cofinanciering). De afgelopen jaren hebben al ruim 20 initiatiefnemers een financiële bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling ontvangen. Verdere informatie en de voorwaarden staan hieronder beschreven.

Instellingen, bewonerscollectieven, organisaties en ondernemingen.

 • Het project draagt duidelijk bij aan een duurzame toekomst voor de stad of regio Amersfoort en specifiek aan minimaal een van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: energietransitie (CO2-neutraal) en/of circulaire economie (zonder afval).
 • Het project wordt ingediend door een onderneming, instelling, organisatie of bewonerscollectief (allen rechtspersoon) of een samenwerkingsverband daarvan
 • Het gesubsidieerde project vindt plaats in Amersfoort en/of heeft impact op de stad Amersfoort.
 • In het plan staat helder en compleet beschreven hoe, wanneer en met welke partners de activiteit of het project bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen. Er wordt een kwalitatief goed en compleet projectplan ingediend, inclusief alle benodigde bijlagen zoals die in de subsidieverordening staan.
 • Een bijdrage uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling gebeurt op basis van cofinanciering, waarbij wordt voldaan aan de eis van minimaal 50% aantoonbare eigen financiering naast maximaal € 50.000,- subsidie uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

U vindt alle voorwaarden en de puntentoekenning in de Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling 2021.

 • De Adviescommissie Toekomstfonds maakt een eerste selectie van alle aanvragen. Deze adviesgroep bestaat uit minimaal 3 experts (op verschillende gebieden) van buiten de gemeente Amersfoort.
 • De adviescommissie maakt aan de hand van het ingediende projectplan op basis van de beoordelingscriteria een eerste beoordeling. Op het moment dat de aanvraag in deze beoordeling minimaal 50 punten scoort, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een pitch voor de adviescommissie.
 • De adviescommissie beoordeelt het project en de pitch om te komen tot een definitieve rangorde en advies aan het college van burgemeester en wethouders.
 • Nadat de aanvragen zijn beoordeeld en de rangorde is vastgesteld – de aanvraag met de hoogste score komt eerst in de rangorde en de aanvraag met de laagste score komt als laatste in de rangorde – verdeelt het college de beschikbare subsidie volgens de rangorde.
 • De subsidie wordt voor de duur van het project verleend. De betaling gebeurt bij voorschot.
 • Bij toekenning van een aanvraag is de verdeling van de aangevraagde gelden:
  - 40% bij aanvang van het project
  - 40% na de goedkeurde beoordeling halverwege de looptijd van het project
  - 20% na goedkeuring van de eindevaluatie van het project.

Op Amersfoortduurzaam.nl vertellen de initiatiefnemers van eerdere toekomstfondsprojecten over hun duurzame initiatief, leerpunten en de meerwaarde van het toekomstfonds.Meer weten over duurzame ontwikkeling?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform