Subsidieregeling Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020

Samen met partners in de stad heeft de gemeente het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs opgesteld. Doel van dit programma is om Amersfoort continue te ontwikkelen als stad waar het goed opgroeien is en waar doorlopend kansen en perspectieven worden geboden. Vanuit dit programma is subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd (0 tot 23 jaar) in Amersfoort.

Een regeling met verschillende onderdelen

Onder de subsidieregeling vallen acht verschillende maatschappelijke doelen die wij in de stad met elkaar willen bereiken. Hier zijn weer beleidsregels aan gekoppeld die op verschillende momenten opengezet worden voor het aanvragen van subsidie. De doelen vindt u in het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020 onder wet- en regelgeving hieronder. Wanneer er subsidie aan te vragen is die bijdraagt aan de doelen, staat deze bij het onderdeel subsidies op deze website.

Voor wie?

Voor de besturen van organisaties in de gemeente die actief zijn in het werkveld jeugd en onderwijs. En die bijdragen aan de maatschappelijke doelen van het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020.

Wet- en regelgeving