Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader

Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor iedere groep jeugd die training krijgt van een bevoegd kader.

Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader

Voor wie

Voor Amersfoortse sportverenigingen die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven en lid zijn van een bij de NOC*NSF aangesloten sportbond.

Voorwaarden

  • De subsidie is voor maximaal twee trainingen per week.
  • Een training duurt minstens 45 minuten.
  • Per soort sport is een groepsgrootte vastgesteld. Als de groep kleiner is dan bepaald, dan telt alleen het werkelijke aantal jeugdleden dat in de groep zit.
  • Het sporttechnisch jeugdkader bestaat uit personen die jeugdleden trainen. Zij hebben een door het ministerie van VWS of de betreffende sportbond erkende opleiding afgerond.
  • Jeugdleden zijn leden die op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd in ieder geval 4 jaar en maximaal 17 jaar zijn. Zij betalen contributie. De vereniging is voor hen contributie verschuldigd aan de sportbond.

De wettelijke voorwaarden vindt u onder wet- en regelgeving op deze pagina.

SRO Amersfoort BV voert deze subsidieregeling in opdracht van de gemeente uit. Alle sportverenigingen die in voorgaande jaren een aanvraag deden, krijgen een aanvraagformulier opgestuurd.

Wet- en regelgeving

Aanvragen

Aanvragen via de SRO vóór 30 maart van het lopende kalenderjaar.

Verenigingen die de afgelopen jaren geen subsidie hebben aangevraagd maar denken dat zij er nu wel recht op hebben, kunnen voor meer informatie en het toesturen van een aanvraagformulier contact opnemen met:

Arend Neuteboom en Eva Stam

033 422 51 00
sportvereniging@sro.nl

Afhandeling

Bij toekenning van de subsidie, krijgt de vereniging deze in de vorm van een eenmalige bijdrage.