Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden

Subsidie voor het restaureren van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden

Voor wie

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

De subsidie is bedoeld voor de kosten van restauratiewerkzaamheden aan:

 • rijksmonumenten: voor monumentale onderdelen waarvoor het Rijk geen subsidie of financiering verleent
 • gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden
 • bijzondere gebouwen die beeldbepalend zijn in het straatbeeld

Voorwaarden

De subsidie geldt alleen voor restauratiewerk aan het casco, monumentale gevels, historische onderdelen of afwerkingen in het interieur. De afdeling Monumentenzorg beoordeelt dit. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Je krijgt geen andere overheidssubsidie of belastingaftrek voor de werkzaamheden.
 • Het pand staat op de monumentenlijst Amersfoort.
 • Je meldt minimaal  2 weken van te voren wanneer de werkzaamheden beginnen.
 • Als de subsidie verleend is, begin je binnen 26 weken met de werkzaamheden.
 • De werkzaamheden zijn binnen 104 weken na de verlening klaar. Je meldt dit meteen.
 • Je laat controleurs het pand binnen als zij langskomen.
 • Je laat alle gegevens zien die met de restauratie te maken hebben.

Aanvragen voor 2022 niet meer mogelijk

Het budget voor deze subsidieregeling voor 2022 is op. Het is daarom niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Afhandeling aanvraag

De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. De datum geldt vanaf het moment dat alle informatie compleet is aangeleverd.

Gereedmelden van een restauratie

Heb je van de gemeente Amersfoort bericht gehad dat er voor de restauratie van jouw pand een subsidiebedrag is gereserveerd? En zijn de restauratiewerkzaamheden afgerond? Laat ons dan weten dat de restauratie is gedaan.

Tijdens het proces wordt gevraagd om enkele bewijsstukken toe te voegen (te uploaden). Houd daarom de volgende digitale stukken bij de hand:

 • een digitale kopie van de factuur of facturen van de aannemer(s)
 • een bewijs van betaling van de facturen (digitale kopie van bijv. een bankafschrift)
 • het ingevulde en ondertekende formulier ‘verzoek om uitkering van subsidie’ dat is meegestuurd met de subsidie toekenningsbrief van de gemeente.
Voor dit formulier heb je DigiD nodig. Bedrijven en stichtingen kunnen inloggen met eHerkenning of door de gegevens handmatig in te vullen.

Wet-regelgeving

Beschikbaar budget (plafond)

Voor het jaar 2022 heeft de gemeente Amersfoort een subsidieregeling budget beschikbaar van € 75.344,- Toekenning van subsidie gebeurt op basis van de datum en indiening van complete aanvraag. Van de kosten waarvoor je subsidie kunt krijgen, krijg je 20% terug. De subsidie is maximaal € 6.000,-.

Meer informatie

Contact

Vragen over deze subsidieregeling? Neem contact op met Eelco Dijkstra:

033 469 5886

of

e.dijkstra@amersfoort.nl