Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden

Subsidie voor het restaureren van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Voor de kosten van restauratiewerkzaamheden aan:

  • rijksmonumenten: voor monumentale onderdelen waarvoor het Rijk geen subsidie of financiering verleent
  • gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden
  • bijzondere gebouwen die beeldbepalend zijn in het straatbeeld


De subsidie geldt alleen voor restauratiewerk aan het casco, monumentale gevels, historische onderdelen of afwerkingen in het interieur. De afdeling Monumentenzorg beoordeelt dit.

  • U krijgt geen andere overheidssubsidie of belastingaftrek voor de werkzaamheden.
  • Uw pand staat op de monumentenlijst Amersfoort.
  • U meldt minimaal  2 weken van te voren wanneer de werkzaamheden beginnen.
  • Als de subsidie verleend is, begint u binnen 26 weken met de werkzaamheden.
  • De werkzaamheden zijn binnen 104 weken na de verlening klaar. U meldt dit meteen.
  • U laat controleurs het pand binnen als zij langs komen.
  • U laat alle gegevens zien die met de restauratie te maken hebben.

Voor het jaar 2021 is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen. Vanaf 1 januari 2022 is er weer budget beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Heeft u vragen over de subsidieregeling dan kunt u contact opnemen met de heer E. Dijkstra;

De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. De datum geldt vanaf het moment dat alle informatie compleet is aangeleverd.

Van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, krijgt u 20% terug. De subsidie is maximaal € 6.000,-.