Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden

Subsidie voor het restaureren van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden

Sinds 1 oktober is er geen budget meer voor de gemeentelijke restauratieregeling voor het lopende subsidiejaar 2020.

AANVRAGEN

Voor wie

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Waarvoor

Voor de kosten van restauratiewerkzaamheden aan:

  • rijksmonumenten: voor monumentale onderdelen waarvoor het Rijk geen subsidie of financiering verleent
  • gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden
  • bijzondere gebouwen die beeldbepalend zijn in het straatbeeld


Voorwaarden

De subsidie geldt alleen voor restauratiewerk aan het casco, monumentale gevels, historische onderdelen of afwerkingen in het interieur. De afdeling Monumentenzorg beoordeelt dit.

  • U krijgt geen andere overheidssubsidie of belastingaftrek voor de werkzaamheden.
  • Uw pand staat op de monumentenlijst Amersfoort.
  • U meldt minimaal  2 weken van te voren wanneer de werkzaamheden beginnen.
  • Als de subsidie verleend is, begint u binnen 26 weken met de werkzaamheden.
  • De werkzaamheden zijn binnen 104 weken na de verlening klaar. U meldt dit meteen.
  • U laat controleurs het pand binnen als zij langs komen.
  • U laat alle gegevens zien die met de restauratie te maken hebben.

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen met het Aanvraagformulier dat u hieronder kunt downloaden.
In het formulier leest u welke informatie u meestuurt met uw aanvraag.

Afhandeling aanvraag

De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. De datum geldt vanaf het moment dat alle informatie compleet is aangeleverd.

Beschikbaar budget (plafond)

Van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, krijgt u 20% terug. De subsidie is maximaal € 6.000,-.

Sinds 1 oktober is er geen budget meer voor de gemeentelijke restauratieregeling voor het lopende subsidiejaar 2020.

Het is de verwachting dat in 2021 er wel weer budget beschikbaar is.