Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden per 1 januari 2022

Subsidie voor het restaureren van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden per 1 januari 2022

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Voor de kosten van restauratiewerkzaamheden aan:

 • rijksmonumenten: voor monumentale onderdelen waarvoor het Rijk geen subsidie of financiering verleent
 • gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden
 • bijzondere gebouwen die beeldbepalend zijn in het straatbeeld

De subsidie geldt alleen voor restauratiewerk aan het casco, monumentale gevels, historische onderdelen of afwerkingen in het interieur. De afdeling Monumentenzorg beoordeelt dit.

 • U krijgt geen andere overheidssubsidie of belastingaftrek voor de werkzaamheden.
 • Uw pand staat op de monumentenlijst Amersfoort.
 • U meldt minimaal  2 weken van te voren wanneer de werkzaamheden beginnen.
 • Als de subsidie verleend is, begint u binnen 26 weken met de werkzaamheden.
 • De werkzaamheden zijn binnen 104 weken na de verlening klaar. U meldt dit meteen.
 • U laat controleurs het pand binnen als zij langs komen.
 • U laat alle gegevens zien die met de restauratie te maken hebben.

Aanvragen

U heeft de subsidieregeling gelezen en wilt graag subsidie aanvragen? Klik op de onderstaande knop 'AANVRAGEN' en vul het formulier in. Hierbij heeft u DigiD nodig. Bedrijven, stichtingen, e.d. kunnen inloggen via e-herkenning of handmatig opgeven van de gevraagde gegevens

Tijdens de aanvraag wordt gevraagd om enkele bewijsstukken toe te voegen (te uploaden) aan de aanvraag. Houdt u daarom de volgende digitale stukken bij de hand:

 • een digitale kopie van de offerte van de aannemer(s) waaruit duidelijk blijkt wat de werkzaamheden zijn;
 • eventueel aanvullende stukken als een werkbeschrijving, rapporten e.d.
Voor dit formulier heeft u DigiD nodig*

* Bedrijven, stichtingen e.d. kunnen inloggen met behulp van e-herkenning of door het handmatig invullen van de gegevens.

Afhandeling aanvraag

De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. De datum geldt vanaf het moment dat alle informatie compleet is aangeleverd.

Gereedmelden van een restauratie (formulier nog niet beschikbaar)

U heeft van de gemeente Amersfoort bericht gehad dat er voor de restauratie van uw pand een subsidiebedrag is gereserveerd? En zijn de restauratiewerkzaamheden afgerond? Klik op onderstaande knop ‘GEREEDMELDEN’ en laat ons met behulp van het formulier weten dat de restauratie heeft plaatsgevonden.

Tijdens het proces wordt gevraagd om enkele bewijsstukken toe te voegen (te uploaden). Houdt u daarom de volgende digitale stukken bij de hand:

 • een digitale kopie van de factuur of facturen van de aannemer(s)
 • een bewijs van betaling van de facturen (digitale kopie van bijv. een bankafschrift)
 • het ingevulde en ondertekende formulier ‘verzoek om uitkering van subsidie’ welke is meegestuurd met de subsidie toekenningsbrief van de gemeente.
Voor dit formulier heeft u DigiD nodig*

* Bedrijven, stichtingen e.d. kunnen inloggen met behulp van e-herkenning of door het handmatig invullen van de gegevens.

Wet-regelgeving

Beschikbaar budget (plafond)

Van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, krijgt u 20% terug. De subsidie is maximaal € 6.000,-.

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over deze subsidieregeling dan kunt u contact opnemen met de heer E. Dijkstra:

033 469 5886

of

e.dijkstra@amersfoort.nl