Subsidieregeling Groene Daken (Gesloten)

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw of garage willen vergroenen konden hiervoor een subsidie krijgen van maximaal €30,- per ingekochte m2 groen dak (inclusief BTW) tot een maximum van €900,- per adres. De subsidieregeling is een proef bedoeld om particuliere huiseigenaren te stimuleren hun woonomgeving te vergroenen en zo bij te dragen aan de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering.

Subsidieregeling Groene Daken (Gesloten)
Aanvragen

Vanaf 2 maart 2020 was het aanvragen van de subsidie mogelijk. Op dit moment hebben wij al meer dan 120 aanvragen ontvangen. Hiermee is het subsidieplafond bereikt. Een aanvraag doen is op dit moment niet meer mogelijk.

Afhandeling aanvraag

De gemeente toetst uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden. Hierop ontvangt u een voorlopige subsidiebeschikking, waarna u aan de slag kunt met het aanleggen van het groene dak. U moet binnen 3 maanden na het verkrijgen van deze voorlopige subsidiebeschikking gereed melden.

Gereedmelden

De subsidie wordt na vaststelling uitgekeerd. Hiervoor doet u uiterlijk 3 maanden na het verkrijgen van de voorlopige subsidiebeschikking een gereedmelding. Uw gereedmelding bestaat uit:

  • Een kopie van de originele rekening en van de originele betaalbewijzen van deze rekening betreffende de uitgevoerde werkzaamheden;
  • De totale kostenopstelling/factuur waaruit duidelijk naar voren moet komen hoeveel m2 vegetatiepakket zijn aangelegd;
  • Een foto van het aangelegde groene dak
  • Ondertekend formulier gereedmelding:

U dient een gereedmelding in door een scan of foto van de ondertekende aanvraag samen met de gevraagde bescheiden toe te sturen aan samenduurzaam@amersfoort.nl ovv gereedmelding Groene Daken 2020. Of u kunt deze toesturen aan Gemeente Amersfoort, tav Secretariaat Leefomgeving, ovv gereedmelding Groene Daken 2020, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Wet- en regelgeving
Beschikbaar budget

De hoogte van het subsidieplafond van onderhavige regeling is door het college vastgesteld op €40.000,-. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Op dit moment is het volledige budget besteed.

Meer weten over groene daken?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.