Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen

Subsidie voor het saneren van de bodem van een bedrijventerrein.

Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen

Voor wie

Rechtspersonen, eigenaren of erfpachters van een bedrijventerrein in de gemeente Amersfoort.

Waarvoor

Voor de sanering van de bodem van een bedrijfsterrein dat in gebruik is en in gebruik blijft.

 • U bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein dat in gebruik is.
 • U had het terrein al in eigendom of in erfpacht vóór 1 januari 1995.
 • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd volgens de Wet bodembescherming.De ernstige verontreiniging is voor 80% of meer veroorzaakt vóór 1 januari 1975.
 • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de bodemsaneringskosten.

De wettelijke tekst vindt u op deze pagina onder Wet- en regelgeving.

Als de provincie of de gemeente Amersfoort heeft vastgesteld dat er met spoed moet worden gesaneerd, geldt een directe saneringsplicht voor eigenaren en erfpachters van bedrijfsterreinen.

Voor het aanvragen van de subsidie zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • uw naam en adres
 • naam en adres van de eigenaar of de erfpachter als u dat niet zelf bent
  de gegevens van uw bedrijf
 • de datum
 • beschrijving van de ernst van de verontreiniging en hoeveel haast daarbij is
 • een goedgekeurd saneringsplan
 • een begroting van de saneringskosten
 • eigendomspapieren of bewijs van erfpacht
 • sinds wanneer de verontreiniging bestaat

Stichting Bodemcentrum is aangewezen als coördinerend rechtspersoon voor de Bedrijvenregeling.

De provinciale regeling met aanvraagformulieren vindt u via de website van de Provincie Utrecht.

 • De beslissing over uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken. Deze periode gaat in vanaf de datum dat uw aanvraag is ontvangen.
 • B&W kunnen deze beslissing eenmaal 13 weken uitstellen. U krijgt schriftelijk uitleg over de reden van dit uitstel.
 • Als u niet genoeg informatie geeft, komt er geen beslissing. De 13 weken gaan dan in vanaf het moment dat u de missende informatie heeft doorgegeven.
 • Minimaal 80% ernstige bodemverontreiniging van vóór 1 januari 1975, zelf veroorzaakt. Subsidie: 35% subsidie van de netto-saneringskosten.
 • Minimaal 80% ernstige bodemverontreiniging van vóór 1 januari 1975, door een ander veroorzaakt, waar u niets mee te maken had:

1.    In eigendom gekregen  vóór 1 januari 1975.

 • Subsidie: 60% van de netto-saneringskosten.

2.    In eigendom gekregen op of ná 1 januari 1975 maar vóór 1 januari 1987.

 • Subsidie: 35% van de netto-saneringskosten.

3.    In eigendom gekregen op of ná 1 januari 1987 maar vóór 1 januari 1995.

 • Subsidie: 20% van de netto-saneringskosten.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen acht weken na de beslissing.

De volledige regeling kunt u nalezen op de website van de overheid in de Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008 Amersfoort.
De provinciale regeling vindt u via de website van de Provincie Utrecht.