Subsidieregeling Groene Daken (gesloten)

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw, garage of woning vergroenen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Met de subsidieregeling wil Gemeente Amersfoort huiseigenaren stimuleren hun woonomgeving te vergroenen. Dit draagt bij aan de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering.

Subsidieregeling Groene Daken (gesloten)

De aanvraag voor 2022 is inmiddels gesloten. Omdat het subsidieplafond niet is bereikt, is er niet geloot. De meeste aanvragen zijn verwerkt. In week 16 zullen de laatste aanvragers een bericht ontvangen.

We overwegen om voor het restbedrag van 2022 in het najaar aanvraag weer mogelijk te maken. Daarover moet dan eerst het college van burgemeester en wethouders nog een besluit nemen. Hierover volgt nog nader bericht. Ook in 2023 is het weer mogelijk om een subsidie aan te vragen.

Bewijs van aanleg

Bewaar de getekende offerte en betaalbewijzen nog een jaar na subsidievaststelling en maak een foto van het dak net voor en na aanleg van de vergroening. De subsidie wordt direct vastgesteld. Of het groene dak daadwerkelijk is aangelegd wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Kunt u de aanleg niet bewijzen, dan wordt het subsidiebedrag teruggevorderd.

Wet- en regelgeving

De subsidieregeling is in 2021 ingesteld voor vier jaar, in 2022 met aanpassingen: Subsidieregeling Groene Daken 2021- 2024.

Beschikbaar budget

De hoogte van het subsidieplafond van deze subsidieregeling wordt jaarlijks door het college vastgesteld. Voor 2022 is dat €100.000,-.

Is uw dak geschikt?

Via de link vindt u informatie over de geschiktheid van uw dak.