Subsidieregeling Groene Daken

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw, garage ofwoning vergroenen, kunnen hiervoor vanaf 1 maart 2021 een subsidie krijgen. Met de subsidieregeling wil gemeente Amersfoort huiseigenaren stimuleren hun woonomgeving te vergroenen. Dit draagt bij aan de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering.

Subsidieregeling Groene Daken
U kunt pas vanaf 1 maart een aanvraag indienen via het aanvraagformulier dat dan hier verschijnt.

Subsidie aanvragen

Bereid u alvast voor op de aanvraag met onderstaande informatie op de pagina en bekijk onze uitlegvideo:

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Particuliere huiseigenaren. Eén subsidie-aanvraag per adres.

  • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Zie aanvullende informatie op deze pagina onder kopje VvE. Aanvragen van VVE’s worden ook gezien als één adres, alhoewel zij meerdere adressen vertegenwoordigen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie?

Deze 3 zaken moeten worden aangetoond door aanlevering van de offerte bij de aanvraag:

 • Het te vergroenen oppervlak is minimaal 5 m2

  • De substraatdikte van het vegetatiepakket is minimaal 40 mm

 • Aanleg van het groene dak vindt plaats na het aanvragen van de subsidie. Op al aangelegde groene daken wordt geen subsidie toegekend.

Wat wordt gesubsidieerd?

We vergoeden alleen het vegetatiepakket. Kosten voor advies en aanleg dus niet.

Goed om te weten

Voor de subsidieregeling is in 2021 totaal €100.000,- per jaar beschikbaar tot en met 2024. Bij een pakketdikte van 40 tot 100mm is het subsidiebedrag €22,50 per m2 met een maximum van €650,- per adres. Bij een dikte van 100mm of meer is de subsidie €45,- per m2 met een maximum van €1300,- per adres.

Toekenning gebeurt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen van nog te vergroenen daken. Op de dag dat het subsidieplafond van €100.000 wordt bereikt, dan loten we uit de die dag ontvangen aanvragen, totdat de subsidie op is.

Aanvragen

Dat kan vanaf maart 2021 met het aanvraagformulier.

Welke gegevens moet ik aanleveren bij mijn aanvraag?

 • adres- en contactgegevens aanvrager

  • de grootte van het te vergroenen dakoppervlak

 • een offerte van een leverancier waaruit blijkt wat de te vergroenen oppervlakte is en welk soort/dikte vegetatiepakket is gebruikt

Hoe vraag ik subsidie aan voor een VvE?

Voor een aanvraag namens een VvE gelden alle op deze pagina vermelde wenken. Aanvullend levert u bij de aanvraag de volgende documenten aan:

 • statuten van de VvE

  • inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de VvE

 • notulen van de vergadering waarin de beslissing is genomen tot aankoop van een groen dak

  • onderhoudsplan

Heb ik een vergunning nodig om mijn dak te vergroenen?

Alleen als de dakconstructie moet worden aangepast of als het dak onderdeel is van een monument. Doe hiervoor de vergunningcheck.

Afhandeling aanvraag

Wij streven ernaar u binnen 10 werkdagen per mail te laten weten of u in aanmerking komt voor de subsidie. Hierop ontvangt u een voorlopige subsidiebeschikking, waarna u aan de slag kunt met de aanleg van het groene dak.

Gereedmelden

De subsidie wordt na vaststelling uitgekeerd. Hiervoor doet u uiterlijk 3 maanden na het verkrijgen van de voorlopige subsidiebeschikking een gereedmelding.

Het 'formulier gereedmelding' volgt nog en is binnenkort op deze pagina te downloaden.


Uw gereedmelding bestaat uit:

 • Een kopie van de originele rekening en van de originele betaalbewijzen van deze rekening betreffende de uitgevoerde werkzaamheden

  • De totale kostenopstelling/factuur waaruit duidelijk naar voren moet komen hoeveel m2 vegetatiepakket zijn aangelegd

 • Een foto van het aangelegde groene dak

  • Ondertekend formulier gereedmelding (formulier volgt nog)

 • Gereedmelding subsidie groene daken Amersfoort

U dient een gereedmelding in door een scan of foto van de ondertekende aanvraag samen met de gevraagde bescheiden toe te sturen aan:

groendak@amersfoort.nl
ovv gereedmelding Groene Daken 2021

Of u kunt deze toesturen aan:

Gemeente Amersfoort Secretariaat Leefomgeving
ovv gereedmelding Groene Daken 2021
Postbus 4000

3800 EA Amersfoort

Wet- en regelgeving

Door op de link te klikken kunt u de subsidieregeling groene daken bekijken.

Beschikbaar budget

De hoogte van het subsidieplafond van deze subsidieregeling wordt jaarlijks door het college vastgesteld. Voor 2021 is dat €100.000,-. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Op de dag dat het subsidieplafond is bereikt, dan wordt uit de die dag ontvangen aanvragen geloot, totdat de subsidie op is. Daarna is het voor dit jaar niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Meer weten over groene daken?

Op amersfoortrainproof.nl vind je inspirerende voorbeelden. Kijk ook op AmersfoortDuurzaam.nl voor inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.