Subsidieregeling Groene Daken (gesloten)

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw, garage of woning willen vergroenen, konden hiervoor vanaf 1 maart 2021 8:00 uur subsidie aanvragen.

Subsidieregeling Groene Daken (gesloten)

Aanvragen niet meer mogelijk

Inmiddels is het voor 2021 beschikbare subsidiebedrag van €100.000,- bereikt en is aanvragen niet meer mogelijk. Omdat het subsidieplafond al op de eerste dag bereikt is, schrijft de regeling voor dat we loten onder alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden.

Procedure loting

Alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden krijgen een uniek nummer. Vervolgens wordt geloot uit die nummers totdat het beschikbare bedrag bereikt is. U krijgt uiterlijk op 15 maart 2021 bericht over de uitslag.

Beschikbaar budget

De hoogte van het subsidieplafond van deze subsidieregeling wordt jaarlijks door het college vastgesteld. Volgend jaar is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Afhandeling aanvraag

Wanneer u in aanmerking komt voor de subsidie, ontvangt u een voorlopige subsidiebeschikking. Daarna kunt u aan de slag met de aanleg van het groene dak.

Gereedmelden

De subsidie wordt na vaststelling uitgekeerd. Hiervoor doet u uiterlijk 3 maanden na het verkrijgen van de voorlopige subsidiebeschikking een gereedmelding.

Uw gereedmelding bestaat uit:

  • Een kopie van de originele rekening en van de originele betaalbewijzen van deze rekening betreffende de uitgevoerde werkzaamheden

    • De totale kostenopstelling/factuur waaruit duidelijk naar voren moet komen hoeveel m2 vegetatiepakket zijn aangelegd

  • Een foto van het aangelegde groene dak

    • Ondertekend formulier gereedmelding

  • Gereedmelding subsidie groene daken Amersfoort

U dient een gereedmelding in door een scan of foto van de ondertekende aanvraag samen met de gevraagde bescheiden toe te sturen aan:

groendak@amersfoort.nl
ovv gereedmelding Groene Daken 2021

Wet- en regelgeving

Door op de link te klikken kunt u de subsidieregeling groene daken bekijken.

Meer weten over groene daken?

Op amersfoortrainproof.nl vind je inspirerende voorbeelden. Kijk ook op AmersfoortDuurzaam.nl voor inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.