Subsidieregeling Groene Daken (gesloten)

Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw, garage of woning vergroenen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Met de subsidieregeling wil de gemeente Amersfoort huiseigenaren stimuleren hun woonomgeving te vergroenen. Dit helpt bij de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering.

Subsidieregeling Groene Daken (gesloten)

De aanvraag voor 2022 is inmiddels gesloten. Omdat het subsidieplafond niet is bereikt, is er niet geloot. De meeste aanvragen zijn verwerkt. In week 16 hebben de laatste aanvragers een bericht ontvangen.

We overwegen om voor het bedrag dat over is van 2022 in het najaar weer een aanvraag mogelijk te maken. Daarover moet eerst het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen. Meer informatie volgt als er meer bekend is. Ook in 2023 is het weer mogelijk om een subsidie aan te vragen.

Bewijs van aanleg

Bewaar de getekende offerte en betaalbewijzen nog een jaar na subsidievaststelling en maak een foto van het dak net voor en na aanleg van de vergroening. De subsidie wordt direct vastgesteld. Of het groene dak echt is aangelegd, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Kun je de aanleg niet bewijzen, dan wordt het subsidiebedrag teruggevorderd.

Wet- en regelgeving

De subsidieregeling is in 2021 ingesteld voor vier jaar, in 2022 met aanpassingen. Lees meer over de Subsidieregeling Groene Daken 2021-2024 op de website Overheid.nl.

Beschikbaar budget

De hoogte van het subsidieplafond van deze subsidieregeling wordt elk jaar door het college vastgesteld. Voor 2022 is dat € 100.000,-.

Is jouw dak geschikt?

Op de pagina Meer groen? Leg een groen dak aan vind je informatie over wanneer je dak geschikt is.