Subsidie voor Voorschoolse educatie

Kinderopvangorganisaties konden tot en met 1 december 2020 subsidie aanvragen voor voorschoolse educatie (VVE) in 2021 én 2022 aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Voorschoolse educatie draagt er aan bij dat jonge kinderen zoveel mogelijk met gelijke kansen beginnen aan de basisschool.

Subsidie voor Voorschoolse educatie

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie (gaan) aanbieden.

Waarvoor

De subsidie is bedoeld om te ontwikkeling te stimuleren van peuters van 2,5 tot 4 jaar die het risico lopen dat ze straks niet goed kunnen meekomen op de basisschool. En voor peuters van 2,5 tot 4 jaar van wie de ouder(s) geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden

De subsidie geldt per plaats voor een kind (kindplaats) in een kindercentrum in Amersfoort onder, onder andere de volgende voorwaarden:

  • Een gesubsidieerde Kindplaats voor een VVE-geïndiceerd kind moet tenminste 40 weken per jaar beschikbaar zijn. Per week gaat het om een aanbod van tenminste 16 uur verdeeld over tenminste 3 dagen.
  • Een gesubsidieerde Kindplaats voor een niet VVE-geïndiceerd kind van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag moet tenminste 40 weken per jaar beschikbaar zijn in een VVE-groep. Per week gaat het dan om een aanbod van óf 8 uur óf 5 uur en 20 minuten.
  • De voorschool maakt gebruik van een erkend VVE-programma met toepassing van de instructies die bij dat programma horen.
  • De voorschool maakt gebruik van een kindvolgsysteem met toepassing van de instructies die bij dat systeem horen.
  • De voorschool zet op elke VVE-groep een hbo’er in voor tenminste 4 uur per week. Deze eis wordt per 1 januari 2022 vervangen door de eis in het nieuwe artikel 2a van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit Voorschoolse educatie.
  • De Voorschool is aangesloten op de Peutermonitor en levert per kwartaal de voor de Peutermonitor benodigde gegevens aan.
  • De Voorschool volgt de Amersfoortse lijn voor ouderbeleid in de VVE of maakt een eigen ouderbeleid, waarin ouderbetrokkenheid gestimuleerd wordt op basis van een plan waarin de visie, doelen en gerichte ondersteuning zijn beschreven.
  • De aanvrager kan voorschoolse educatie verzorgen voor tenminste 10 Kindplaatsen voor VVE-geïndiceerde kinderen.
  • De aanvrager neemt deel aan de Verwijsindex Eemland.

Kijk voor een volledig overzicht van alle voorwaarden in de Subsidieregeling Voorschoolse educatie 2021 en 2022 op Overheid.nl

Aanvragen niet meer mogelijk

Aanvragen kon tot en met 1 december 2020 en is dus niet meer mogelijk. Indieners hebben vóór 1 januari 2021 bericht gekregen over hun aanvraag.

Contact

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Neem contact op met:

Susan Meulemans

14 033

sj.meulemans@amersfoort.nl

of

Arina van Vulpen

14 033

al.vanvulpen@amersfoort.nl