Subsidie voor Voorschoolse educatie

Kindcentra kunnen tot en met 15 november subsidie aanvragen voor voorschoolse educatie (VVE) aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. De subsidie is bedoeld voor extra leerhulp aan kinderen die het risico lopen later niet goed mee te komen op de basisschool.

Subsidie voor Voorschoolse educatie

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor kindcentra die voorschoolse educatie aanbieden.

Waarvoor?

De subsidie is bedoeld voor leerhulp aan peuters van 2,5 tot 4 jaar die het risico lopen dat ze straks niet goed kunnen meekomen op de basisschool. Met verschillende vormen van begeleid spelen is een ontwikkelingsachterstand te voorkomen en eventueel aan te pakken.

Voorwaarden

De subsidie geldt per plaats voor een kind (kindplaats) in een kindercentrum in Amersfoort onder, onder andere de volgende voorwaarden:

  • Uw kindercentrum voldoet aan de Wet kinderopvang en de basisvoorwaarden voor kwaliteit uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie zoals opgenomen in het Toezichtskader.
  • Uw kindercentrum is gericht op zo veel mogelijk voldoen aan de “eigen aspecten van kwaliteit”uit het waarderingskader.
  • Uw kindercentrum maakt gebruik van een Kindvolgsysteem.
  • Uw kindercentrum gebruikt een erkend VVE-programma.
  • Op elke VVE-groep werkt minimaal 4 uur per week een hbo-er met een opleiding die bij dit beroep hoort.
  • De peuter heeft een VVE-indicatie. Dit is een aantekening van de GGD dat een kind extra aandacht nodig heeft, voordat het gewoon naar school kan.
  • Uw kindercentrum verzorgt een VVE-aanbod voor minimaal 10 kinderen met een VVE-indicatie.
  • Uw centrum biedt minimaal 40 weken per jaar voorschoolse educatie aan. Het gaat dan om minimaal 16 uur per week verdeeld over minimaal 3 dagen.

Of

De peuter heeft geen VVE-indicatie, maar de ouders krijgen geen toeslag voor kinderopvang. Uw centrum biedt dan 40 weken per jaar minimaal 5 uur per week opvang aan deze peuters.

Kijk voor een volledig overzicht van alle voorwaarden in het document onder Wet- en regelgeving.

Aanvragen - meesturen
Aanvragen kon tot en met 15 november 2019 en is dus niet meer mogelijk.
Afhandeling aanvragen

Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw aanvraag en kijkt of u voldoet aan de voorwaarden. Op basis van hun advies neemt het college een besluit over de toekenning van de subsidie. U krijgt hiervan bericht. In de subsidieregeling staat waar u punten voor krijgt.

De subsidie voor VVE valt onder de Subsidieregeling Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020.