Subsidie Sport en Bewegen

Een meerjaarlijkse subsidieregeling Sport en Bewegen voor het aanvragen van subsidie voor kleine en grote sportevenementen en investeringen in sportvoorzieningen. Bewoners die een sportieve activiteit willen organiseren kunnen hiervoor samen met een sportvereniging subsidie aanvragen.

Subsidie Sport en Bewegen
Voor wie?
 • Amersfoortse sterke of brede sportvereniging die is aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond
 • Een belangenorganisatie uit Amersfoort voor sportverenigingen
 • Een overkoepelend samenwerkingsverband van sportverenigingen uit Amersfoort
 • Een stichting die actief is op het gebied van sport en bewegen in Amersfoort
 • Een inwonersinitiatief uit Amersfoort dat gericht is op sport en bewegen (aanvraag mogelijk in combinatie met een sportvereniging)
Subsidieonderdelen

De subsidie Sport en Bewegen is een combinatieregeling. Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • een incidenteel klein sportevenement (eenmalige, eendaagse wedstrijden, toernooien, demonstraties/clinics, kampioenschappen in Amersfoort, een incidentele wedstrijdreeks op het gebied van lopen of zwemmen)
 • een incidenteel groot sportevenement (toegankelijke 1 of meerdaagse sportevenementen met een regionale of landelijke uitstraling met meer dan 1000 Amersfoortse deelnemers per dag)
 • een sportactiviteit en/of kaderscholing (niet zijnde sporttechnisch jeugdkader voor de doelgroepen inactieve jeugd, senioren (vooral 65+), mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of psychische stoornis
 • een investering in de eigen sportaccommodatie (aanpassing voor gehandicapten, uitbreiding en/of nieuwbouw, kwaliteitsverbetering sportaccommodatie, maatregelen om de duurzaamheid of veiligheid te vergroten of duurzame sportinventaris aan te schaffen)
 • een initiatief dat een sportief gebruik van de openbare ruimte in Amersfoort bevordert (plaatsing van toegankelijk beweegtoestellen in de wijk of op een sportaccommodatie, ontwikkelen van bijvoorbeeld wandelroutes)
 • een fusie-/samenwerkingstraject van Amersfoortse sportverenigingen

Aanvragen

Tweede ronde subsidieregeling sport en bewegen 2019

Sportverenigingen, stichtingen, belangenorganisaties en inwonersinitiatieven kunnen subsidie aanvragen voor sport- en beweegactiviteiten die bijdragen aan een gezonde en sportieve stad. Omdat er na de eerste ronde voor dit jaar nog €170.000,- beschikbaar is, heeft het Amersfoortse college van B en W besloten dat er een tweede ronde komt voor subsidieaanvragen. Deze kunnen tot 15 september 2019 worden ingediend. Belangrijk te vermelden is dat de activiteit of investering in de aanvraag nog in 2019 dient te worden uitgevoerd.
De eerste ronde leidde tot (gedeeltelijke) toekenning van 67 aanvragen. Net als in de eerste ronde, worden ook de aanvragen van de tweede ronde beoordeeld door de adviescommissie Sport en Bewegen.

Subsidieregeling sport en bewegen 2020

Het college van B & W heeft op 16 juli 2019 de subsidieregeling sport en bewegen 2020 vastgesteld. Sportverenigingen, stichtingen, belangenorganisaties en inwonersinitiatieven kunnen subsidie aanvragen voor sport- en beweegactiviteiten die bijdragen aan een gezonde en sportieve stad.

De volledige aanvraag voor 2020 moet vóór 1 oktober 2019 zijn ingediend.

U kunt de subsidie voor de tweede ronde 2019 én voor 2020 aanvragen via het online aanvraagformulier.

AANVRAGEN

Let op: u moet ook apart een ondertekende aanbiedingsbrief toesturen. Zonder ondertekende aanbiedingsbrief kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Een voorbeeld van een aanbiedingsbrief kunt u hieronder downloaden:

Mail de ondertekende aanbiedingsbrief naar subsidies@amersfoort.nl. Of stuur deze op naar: Gemeente Amersfoort, t.a.v. Subsidie Sport en Bewegen, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Formulier tussentijds opslaan

Nieuw is dat het online formulier tussentijds opgeslagen kan worden. Dat kan door de opslaanknop bovenaan het formulier te gebruiken. Om later verder te gaan, gaat u naar deze webpagina en klikt u opnieuw op de button AANVRAGEN. Vervolgens klikt u bovenaan het formulier op het blokje 'openen' en zoekt u het opgeslagen bestand op uw computer weer op.

Afhandeling aanvraag
 • Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen die tijdig zijn ontvangen. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke deelnemers met expertise op het gebied van sport en bewegen.
 • De commissie brengt een advies uit. Het college van B&W beslist welke aanvragen een bijdrage ontvangen uit de subsidie Sport en Bewegen.
 • De gemeente bericht aanvragers over het besluit van het college.

Contact

Dursun Batman

033 469 4613