Structurele subsidie voor amateurkunstvereniging

Subsidie voor Amersfoortse verenigingen voor amateurkunst die langer dan 3 jaar bestaan.

Structurele subsidie voor amateurkunstvereniging

AANVRAGEN

Voor wie

Voor Amersfoortse verenigingen voor amateurkunst die langer dan 3 jaar bestaan. Dat zijn de volgende soorten verenigingen:

 • muziekkorpsen (waaronder korpsen, big bands, majorettes, color- en winterguardgroepen)
 • zangverenigingen
 • instrumentale gezelschappen (waaronder huismuziekverenigingen)
 • toneelverenigingen (waaronder theatersport)
 • muziektheaterverenigingen
 • dansverenigingen
 • verenigingen voor beeldende kunst (amateurschilderkunst, -beeldhouwkunst en fotografie)

De subsidie is voor regelmatige activiteiten met amateurkunst.

Voorwaarden
 • Uw vereniging bestaat minstens 3 jaar en is in Amersfoort.
 • Uw vereniging is financieel gezond.
 • Uw vereniging beschikt over een minimum aantal leden.
 • De leden betalen contributie aan uw vereniging.
 • Minimaal 50% van uw actieve leden woont in de gemeente Amersfoort.
 • Uw vereniging verzorgt minimaal 1 keer per jaar een voorstelling binnen de gemeente Amersfoort. Het optreden is voor iedereen toegankelijk.
 • Uw activiteit en de voorbereiding daarvan, gebeuren onder professionele leiding.
 • Het publiek betaalt een entreeprijs voor de activiteit.
 • Per soort vereniging geldt een minimum aantal leden:
Muziekkorps: 20 Zangvereniging: 15
Instrumenteel gezelschap: 10 Symfonieorkest: 20
Toneelvereniging: 10 Muziektheatervereniging: 20
Dansvereniging: 10 Vereniging voor beeldende kunst: 20
Uitzonderingen
 • Muziekkorpsen treden minimaal 2 x per jaar op in de gemeente Amersfoort.
 • Muziekkorpsen en beeldende kunstverenigingen hoeven geen entree te vragen.

U vindt de wettelijk geldende tekst van deze subsidieregeling onder Wet- en regelgeving op deze pagina.

Aanvragen
Aanvragen vóór 1 oktober. U vraagt deze subsidie aan via Scholen in de Kunst.
Afhandeling aanvraag
Scholen in de Kunst verzamelt en beoordeelt de aanvragen.

Contact

Ellen van Genuchten (Scholen in de Kunst)

033 479 8023

E-mail: ellenvangenuchten@ scholenindekunst.nl