Structurele subsidie voor amateurkunstvereniging

Subsidie voor Amersfoortse verenigingen voor amateurkunst die langer dan 3 jaar bestaan.

Structurele subsidie voor amateurkunstvereniging

Voor Amersfoortse verenigingen voor amateurkunst die langer dan 3 jaar bestaan. Dat zijn de volgende soorten verenigingen:

 • muziekkorpsen (waaronder korpsen, big bands, majorettes, color- en winterguardgroepen)
 • zangverenigingen
 • instrumentale gezelschappen (waaronder huismuziekverenigingen)
 • toneelverenigingen (waaronder theatersport)
 • muziektheaterverenigingen
 • dansverenigingen
 • verenigingen voor beeldende kunst (amateurschilderkunst, -beeldhouwkunst en fotografie)

De subsidie is voor regelmatige activiteiten met amateurkunst.

 • Uw vereniging bestaat minstens 3 jaar en is in Amersfoort.
 • Uw vereniging is financieel gezond.
 • Uw vereniging beschikt over een minimum aantal leden.
 • De leden betalen contributie aan uw vereniging.
 • Minimaal 50% van uw actieve leden woont in de gemeente Amersfoort.
 • Uw vereniging verzorgt minimaal 1 keer per jaar een voorstelling binnen de gemeente Amersfoort. Het optreden is voor iedereen toegankelijk.
 • Uw activiteit en de voorbereiding daarvan, gebeuren onder professionele leiding.
 • Het publiek betaalt een entreeprijs voor de activiteit.
 • Per soort vereniging geldt een minimum aantal leden:
Muziekkorps: 20 Zangvereniging: 15
Instrumenteel gezelschap: 10 Symfonieorkest: 20
Toneelvereniging: 10 Muziektheatervereniging: 20
Dansvereniging: 10 Vereniging voor beeldende kunst: 20
 • Muziekkorpsen treden minimaal 2 x per jaar op in de gemeente Amersfoort.
 • Muziekkorpsen en beeldende kunstverenigingen hoeven geen entree te vragen.

U vindt de wettelijk geldende tekst van deze subsidieregeling onder Wet- en regelgeving op deze pagina.

Aanvragen vóór 1 oktober. U vraagt deze subsidie aan via Scholen in de Kunst.
Scholen in de Kunst verzamelt en beoordeelt de aanvragen.

Contact

Ellen van Genuchten (Scholen in de Kunst)

033 479 8023

E-mail: ellenvangenuchten@ scholenindekunst.nl