Structurele subsidie voor amateurkunstvereniging

Subsidie voor Amersfoortse verenigingen voor amateurkunst die langer dan 3 jaar bestaan.

Structurele subsidie voor amateurkunstvereniging

Voor wie

Voor Amersfoortse verenigingen voor amateurkunst die langer dan 3 jaar bestaan. Dat zijn de volgende soorten verenigingen:

 • muziekkorpsen (waaronder korpsen, big bands, majorettes, color- en winterguardgroepen)
 • zangverenigingen
 • instrumentale gezelschappen (waaronder huismuziekverenigingen)
 • toneelverenigingen (waaronder theatersport)
 • muziektheaterverenigingen
 • dansverenigingen
 • verenigingen voor beeldende kunst (amateurschilderkunst, -beeldhouwkunst en fotografie)

De subsidie is voor regelmatige activiteiten met amateurkunst.

Voorwaarden

 • de vereniging bestaat minstens 3 jaar en is in Amersfoort
 • de vereniging is financieel gezond
 • de vereniging heeft een minimum aantal leden
 • de leden betalen contributie aan de vereniging
 • minimaal 50% van de actieve leden woont in de gemeente Amersfoort
 • de vereniging verzorgt minimaal 1 keer per jaar een voorstelling binnen de gemeente Amersfoort. Het optreden is voor iedereen toegankelijk. De activiteit en de voorbereiding daarvan, gebeuren onder professionele leiding. Het publiek betaalt een entreeprijs voor de activiteit.

Per soort vereniging geldt een minimum aantal leden:

Soort vereniging Minimum aantal leden
Muziekkorps 20
Instrumenteel gezelschap 10
Toneelvereniging 10
Dansvereniging 10
Zangvereniging 15
Symfonieorkest 20
Muziektheatervereniging 20
Vereniging voor beeldende kunst 20

Uitzonderingen

 • Muziekkorpsen treden minimaal 2 x per jaar op in de gemeente Amersfoort.
 • Muziekkorpsen en beeldende kunstverenigingen hoeven geen entree te vragen.

Kijk voor de wettelijk geldende tekst van deze subsidieregeling op de website Overheid.nl.

Aanvragen

Je vraagt deze subsidie aan via Scholen in de Kunst. Doe dat voor 1 oktober. Scholen in de Kunst verzamelt en beoordeelt de aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Scholen in de Kunst.

Contact

Ellen van Genuchten (Scholen in de Kunst)

033 479 8023

E-mail: ellenvangenuchten@ scholenindekunst.nl