Projectsubsidies amateurkunst

Deze subsidieregeling is bedoeld om culturele en kunstprojecten van amateurs in Amersfoort en voor Amersfoorters aan te jagen. De projecten versterken, verbreden en vernieuwen het culturele klimaat in Amersfoort en dragen bij aan een aantrekkelijke en verbonden stad. Ze vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het amateurkunstveld in de stad.

Projectsubsidies amateurkunst

In 2022 ligt de focus op het realiseren van de onderstaande opgaven uit de Cultuurvisie:

  • Diversiteit

  • Jongeren

  • Innovatie van cultuuraanbod

  • Wijken en sociaal domein

  • Talentontwikkeling

Er vindt dit jaar een extra ronde plaats en de beoordelingscriteria zijn aangepast.

Alle informatie die u nodig heeft voor de aanvraag, leest u in de regeling.

Planning

Aanvragen
Ronde 1 1 september tot 1 november 2021
Ronde 2 1 december 2021 tot 1 februari 2022
Ronde 3 van 1 april tot 1 juni 2022

Voorwaarden

  • Aanvragen tussen € 2.500,- en € 7.500,- kunnen alleen ingediend worden door rechtspersonen.

Aanvragen

U kunt een voorstel insturen met het online aanmeldformulier:

Ga naar het aanmeldformulier

Aanvragen tot € 2.500 Aanvragen van € 2.500,- tot € 7.500,-
Projectplan maximaal 1 A4 Projectplan maximaal 8 A4
Begroting maximaal 1 A4 Begroting maximaal 1 A4
Voor aanvragen tot € 2.500,- geldt dat de begroting voor maximaal 85% uit subsidie van de gemeente Amersfoort mag bestaan. Voor aanvragen boven € 2.500,- geldt dat de begroting voor maximaal 75% uit subsidie van de gemeente Amersfoort mag bestaan.

Let op: in verband met de privacyregels mogen de uploads geen adres-, telefoon- of mail- en bankgegevens bevatten. Uw adresgegevens vult u uitsluitend in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

Beoordeling en toetsing

Aanvragen worden getoetst aan het doel van de regeling en criteria zoals omschreven in de regeling.

a.     Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

b.     Zakelijke kwaliteit

c.     Belang voor de stad en/of de inwoner

d.     Opgaven uit de Cultuurvisie

Aanvragen worden voorgelegd aan een adviescommissie. Deze commissie stelt aan de hand van de tijdig ingediende en volledige aanvragen een rangorde vast op grond van de beoordelingscriteria. De verdeling van de punten wordt omschreven in de regeling. Hier vindt u ook een toelichting op de criteria. De adviescommissie brengt advies uit aan Scholen in de Kunst (uitvoerder subsidieregeling).

Vergunningen

Als voor het project een vergunning verplicht is, dan wordt de subsidie onder voorbehoud toegekend. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. U kunt een vergunning aanvragen bij het Vergunningenloket.

Contact

Ellen van Genuchten (Scholen in de Kunst)

033 479 8023

of stuur een bericht via de website van Scholen in de Kunst

Toegekende projectsubsidies kunst en cultuur 2019

In 2018 en 2019 lag de focus op diversiteit, jongeren en innovatie. Bekijk de projecten die in 2019 subsidie hebben gekregen: