Meerjarige subsidie cultureel klimaat 2017-2020

Subsidie voor meerjarige activiteiten, zoals terugkerende festivals en evenementen. U kunt op dit moment geen aanvraag doen voor de meerjarige subsidie cultureel klimaat. De deadline voor de periode 2017-2020 was 1 april 2016.

Meerjarige subsidie cultureel klimaat 2017-2020

Voor wie

Rechtspersonen zonder winstoogmerk (verenigingen, stichtingen, e.d.) kunnen meerjarige subsidie aanvragen.

Waarvoor

De subsidies zijn voor beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst of culturele festivals en evenementen. Voor de aanvraag voor 2017-2020 konden jonge en/of nieuwe aanvragers voor twee jaar subsidie aanvragen. Na een positieve evaluatie kunnen zij nog een keer twee jaar subsidie krijgen.

De Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelt de aanvragen inhoudelijk en financieel en adviseert het college zowel inhoudelijk, als over de verdeling van de subsidiegelden.

Voorwaarden
 • Alleen de kosten die direct te maken hebben met de activiteit komen voor subsidie in aanmerking.
 • De subsidie is nooit meer dan de helft van de subsidiabele kosten in de totale begroting.
 • Uw activiteit valt binnen een of meer van de volgende gebieden:
  - beeldende kunst en vormgeving
  - podiumkunst
  - culturele festivals en evenementen

De complete voorwaarden vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving op deze pagina.

Aanvragen

Aanvragen is niet meer mogelijk. De deadline voor het aanvragen van de meerjarige subsidie cultureel klimaat 2017-2020 was 1 april 2016.

Afhandeling aanvraag

De Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelt de aanvragen voor de meerjarige subsidie op artistieke kwaliteit, pluriformiteit en begroting. Bij goedkeuring komen de volgende punten aan bod:

 • cultureel ondernemerschap
 • talentontwikkeling
 • toegankelijkheid

Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een uitnodiging om een presentatie te geven aan de adviesgroep.

  De BACK adviseert de gemeente over uw aanvraag. U krijgt binnen drie maanden bericht over het besluit.

  Toekenning subsidie

  Subsidie wordt toegekend totdat het subsidieplafond is bereikt.

  De subsidie wordt voor vier jaar en bij nieuwe initiatieven voor twee jaar toegekend.

  Contact

  Vraag naar Fokkemijn Verwers

  14033