Flitsimpuls 2022

De Flitsimpuls is een laagdrempelige regeling voor makers die aan de slag willen met een idee voor een kunstwerk of productie. In een pitch van maximaal 3 minuten vertel je waar je de Flitsimpuls voor wilt inzetten. Of de subsidie voor jouw project wordt toegekend, wordt beoordeeld door de andere aanwezige pitchers. Zo inspireer je met jouw plannen ook andere kunstenaars in Amersfoort.

Flitsimpuls 2022

Je kan minimaal € 1.000,- en maximaal € 3.000,- aanvragen voor een kunstproject met een concreet eindproduct. Het resultaat moet minimaal 1 keer te zien zijn voor publiek in Amersfoort.

Alle informatie over de subsidieregeling en de pitchronde lees je in de Subsidieregeling Flitsimpuls cultuur 2022.

Planning

Aanvragen Pitch
Ronde 1 Tussen vrijdag 15 april en zondag 1 mei tot 24.00 uur Woensdagmiddag 25 mei
Ronde 2 Tussen vrijdag 27 mei en zondag 12 juni tot 24.00 uur Donderdagmiddag 7 juli
Ronde 3 Tussen maandag 1 augustus en woensdag 31 augustus 24.00 uur Maandagmiddag 19 september
Ronde 4 Tussen zaterdag 1 oktober en maandag 31 oktober 24.00 uur Woensdagmiddag 23 november

Aanvragen

AANVRAAGFORMULIER

Je vraagt de subsidie aan via het elektronische aanmeldformulier. De volgende onderdelen horen bij de aanvraag:

  1. Een sluitende begroting conform het begrotingsformat behorende bij het elektronische aanvraagformulier.

  2. Een projectplan van max. 2 A4

Het projectplan bevat in ieder geval:

  • Een korte samenvatting van het project

  • Een bondige omschrijving van het eindproduct

  • De locatie waar het eindproduct wordt uitgevoerd of tentoongesteld

  • De start- en einddatum van het project

Let op: in verband met de privacyregels mogen de uploads geen adres-, telefoon- of mail- en bankgegevens bevatten. Jouw adresgegevens vul je uitsluitend in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

Beoordeling en toetsing

Tijdens de pitchronde worden de aanvragen beoordeeld op de volgende criteria:

  • Artistieke en inhoudelijke kwaliteit
  • Talentontwikkeling van de aanvrager
  • Waarde en zichtbaarheid voor de stad/inwoners

Lees voor meer informatie over de criteria de toelichting in de subsidieregeling.

Vergunningen

Als voor het project een vergunning verplicht is, dan kennen we de subsidie onder voorbehoud toe. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. Je vraagt een vergunning aan bij het Vergunningenloket.

Vragen?

Neem dan contact op via cultuur@amersfoort.nl