Coronasteunmaatregelen cultuursector

Op deze pagina vindt u alle informatie over de gemeentelijke regelingen. Ook hebben wij landelijke en lokale fondsen op een rij gezet waar culturele ondernemers in deze coronatijd subsidie kunnen aanvragen.

Download hier een grotere versie van de infographic.

Professionele kunst en cultuur

  Amateurkunst

  Landelijke regelingen

  Ga hiervoor naar het actuele overzicht op Rijksoverheid.nl en op RVO.nl.

  Overzicht fondsen

  Meer landelijke, regionale en andere steunpakketten vindt u hieronder:

  Provincie Utrecht - steunpakket

  Cultuur- en erfgoedinstellingen die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen, kunnen in aanmerking komen voor steun van de provincie. De provincie heeft in overleg met gemeenten en instellingen een steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector met enkele regelingen ontwikkeld die op verschillende momenten opengesteld worden.

  Innovatiefonds | Cultuur Innovatiefonds

  Dit fonds biedt financiering aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van een innovatief idee, om zo de toekomstbestendigheid van de sector te vergroten. 

  Fonds Podiumkunsten

  Het Fonds Podiumkunsten geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten: muziek, muziektheater, dans, theater en festivals.

  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.

  Mondriaan Fonds voor beeldende kunst en erfgoed

  Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed dat in opdracht van het Rijk bijdraagt aan bijzondere projecten en zo het kunst- en erfgoedlandschap in Nederland onderhoudt en stimuleert.

  Filmfonds voor filmmakers

  De missie van het Nederlands Filmfonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland.

  Nederlands Letterenfonds voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals

  Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt de Nederlandse en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

  Fonds voor Cultuurparticipatie voor deelname aan cultuurprojecten

  Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft subsidies aan culturele initiatieven in het hele land. Want iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn, op school of in de vrije tijd.

  Bank Giro Loterij Fonds |  www.bankgiroloterijfonds.doen.nl

  steunt kunst -en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch bevragen.

  Blockbusterfonds  | www.blockbusterfonds.nl

  is er voor grote culturele projecten van hoge zakelijke en artistieke kwaliteit en biedt financiële ondersteuning op marketinggebied.

  BPD Cultuurfonds | www.bpdcultuurfonds.nl

  levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. 

  Dorst VPRO | www.vpro.nl/dorst

  is het audiovisuele lab voor vernieuwing bij de VPRO voor makers van tussen de 20 en 34 jaar.

  Dioraphte | www.dioraphte.nl

  Dioraphte ondersteunt projecten en activiteiten in de professionele podiumkunsten: muziek en muziektheater (alleen klassiek en jazz), dans, theater, gemengde podiumkunstenfestivals en veelbelovende nieuwe initiatieven in de podiumkunsten.

  Fonds 1818 | www.fonds1818.nl

  steunt jaarlijks vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie door het doneren van geld voor de uitvoering van projecten en het verstrekken van leningen.

  Fonds 21 | www.fonds21.nl

  Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meerdere programmaregelingen om daarmee een impuls te geven aan de verschillende sectoren binnen Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

  Janivo Stichting | www.janivostichting.nl

  is een particulier vermogensfonds dat financiële steun verleent aan initiatieven gericht op de ontwikkeling van een samenleving, met als doel achterstandsituaties te verlichten en (nieuwe) kansen te creëren.

  Kersjes Fonds | www.hetkersjesfonds.nl

  is een particulier stimuleringsfonds en steunt het Nederlandse muziekleven jaarlijks door toekenning van prijzen en beurzen aan talentvolle musici en subsidies voor bijzondere projecten en originele initiatieven.

  Kickstart Cultuurfonds |  kickstartcultuurfonds.nl

  Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de anderhalvemetersamenleving door te kunnen voeren.

  Lira Fonds| www.lira.nl

  Lira is de auteursrechtenorganisatie voor en door schrijvers, vertalers en freelance journalisten.

  Prins Bernhard Cultuurfonds | www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

  ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

  Skanfonds | www.skanfonds.nl

  steunt projecten die mensen in kwetsbare posities de kans bieden om mee te doen in de samenleving.

  Sociaal Fonds Podiumkunsten | www.sfpk.nl

  richt zich op het stimuleren en faciliteren van mobiliteit, gezondheid en loopbaanontwikkeling van podiumkunstenaars en ondersteunend personeel.

  Stichting DOEN | www.doen.nl

  is het fonds van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiroloterij en de Vriendenloterij en werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen.

  Videoland Academy | www.videoland.com

  wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen.

  VSBfonds | www.vsbfonds.nl

  kent donaties toe aan projecten op twee aandachtsgebieden: Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur.

  Contact met team cultuur

  Heeft u een vraag? Stuur een mail naar uw eigen accounthouder of contactpersoon.

  Heeft u geen vast aanspreekpunt?

  Mail uw vraag naar cultuur@amersfoort.nl of bel 14033.