Buurtbudget

Elke wijk in Amersfoort heeft een eigen buurtbudget, voor goede ideeën om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De aanvraag hiervoor loopt via wijkstichtingen en -verenigingen. Bezoek de website van uw wijkstichting of vereniging voor informatie over buurtbudget in uw wijk. De webadressen staan onderaan deze pagina.

Buurtbudget

Het budget kan onder voorwaarden worden gebruikt voor activiteiten voor de wijk: Van een straatfeest tot een voetbaltoernooi, van een rommelroute tot een uitstapje voor senioren of het opknappen van een speelplek.

Aanvragen

Aanvragen kan via de speciale stichting of vereniging in de wijk die verantwoordelijk is voor de verdeling van de buurtbudgetten binnen de wijk. Sinds 2012 heeft elke Amersfoortse wijk hiervoor een stichting of vereniging. Deze beoordelen de aanvragen en kennen het uiteindelijke buurtbudget toe. Ook vertellen zij aan de wijk welke keuzes ze hebben gemaakt en waarom.

Achteraf moeten de stichtingen of verenigingen verantwoording afleggen aan de gemeente Amersfoort over het geld dat is besteed. Ook moeten zij ieder jaar opnieuw de subsidie aanvragen.

De aanvraag kunt u sturen naar de contactpersoon van de wijkvereniging. De regels voor aanvragen verschillen per wijk. Bekijk de actuele regeling in het Collegebesluit:

Wijkstichtingen en -verenigingen

Binnenstad


Kattenbroek


Kruiskamp-Koppel


  Liendert-Rustenburg


  Nieuwland


   Schothorst


   Soesterkwartier


     Hoogland


     Hooglanderveen


     Randenbroek en Schuilenburg


     Vathorst


     Vermeer, Berg- en Leusderkwartier en Bosgebied


     Zielhorst