Beleidsregel ‘Onderwijs en diversiteit’

Deze Beleidsregel draagt bij aan het realiseren van maatschappelijk doel 4 uit het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs: Acceptatie van, waardering en respect voor diversiteit en verscheidenheid.

Beleidsregel ‘Onderwijs en diversiteit’

Voor wie?

Het is bedoeld voor een of meerdere in Amersfoort gevestigde rechtspersonen, die zonder winstoogmerk vanuit het UPJO betrokken zijn bij de zorg en het aanbieden van die zorg voor kinderen van 0 tot 24 jaar en hun ouders of verzorgers.

Waarvoor?

De subsidie is bedoeld om de aandacht voor diversiteit in het onderwijs in Amersfoort te stimuleren en draagt bij aan de optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind.

Voorwaarden

  • De activiteit vindt plaats in Amersfoort;
    • Bij de uitvoering van de activiteit is tenminste één onderwijsinstelling betrokken;
    • De activiteit wordt uitgevoerd in het schooljaar waarin de subsidie toegekend wordt
    • Uitsluitend kosten die direct aan de activiteit zijn toe te rekenen, kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Meer informatie over de voorwaarden leest u in Artikel 6 van de beleidsregel ‘Onderwijs en diversiteit’.

Aanvragen

  • De activiteit wordt uitgevoerd in het schooljaar waarin de subsidie toegekend wordt;
  • De aanvraag voldoet aan de eisen in de algemene subsidieverordening, de subsidieregeling Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs en de beleidsregel ‘Onderwijs en diversiteit’
  • De aanvraag is ingediend met het aanvraagformulier van het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs

Via onderstaande link kunt u het aanvraagformulier downloaden:

Afhandeling aanvraag

Het college besluit over de aanvragen. U krijgt hiervan binnen 3 maanden bericht. In Artikel 7 van de beleidsregel ‘Onderwijs en diversiteit’ leest u meer over de afhandeling.

Wet en regelgeving

Links naar de beleidsregel ‘Onderwijs en diversiteit’, algemene subsidieverordening en de Subsidieregeling Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs.

Beschikbaar budget

Ieder kalenderjaar is er in totaal € 68.824,- beschikbaar. Het bedrag per aanvraag is niet groter dan €10.000,-