Subsidie Sport en Bewegen

Een leven lang sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Dat is waar we als stad voor gaan. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen dragen daaraan bij. Iedere organisatie of vereniging die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan hiervoor subsidie aanvragen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie doen.

Subsidie Sport en Bewegen

Voor elke activiteit of investering moet een aparte aanvraag worden ingediend.

Schematisch overzicht subsidies

Subsidie activiteiten sport en bewegen

Organisatoren van activiteiten met een duidelijk begin en eind, die meer Amersfoorters laten sporten of bewegen kunnen subsidie ontvangen. Het kan dan gaan om het starten van een laagdrempelig beweegaanbod, de organisatie van een sportevenement of het ontwikkelen van een, voor de sportclub, nieuw sport- of beweegaanbod. Maar denk ook aan het tot stand brengen van samenwerking tussen partijen in de sport of het creëren van een sportief programma voor een openbare sportplek.

Meer informatie en aanvragen: Subsidie activiteiten sport en bewegen

Subsidie investeringen sport en bewegen

Sport- en beweegaanbieders zonder winstoogmerk kunnen subsidie ontvangen voor investeringen die zorgen voor grotere deelname aan sport- en beweegactiviteiten. Zoals toegankelijkere accommodaties of de opwaardering van een bestaande accommodatie die ervoor zorgt dat meer sporters ervan gebruikmaken. Maar denk ook aan duurzame sportmaterialen waarmee mensen veilig en volwaardig kunen sporten.

Meer informatie en aanvragen: Subsidie investeringen sport en bewegen

Contact

Dursun Batman

033 469 4613