Subsidieregeling Amateurkunst huursuppletie Amersfoort

Algemeen

Via de regeling Amateurkunst huursuppletie Amersfoort kunnen Amersfoortse amateurkunstorganisaties een bijdrage ontvangen voor de kosten van de huur van een zaalruimte in Amersfoort om een voorstelling uit te voeren.

Subsidieregeling

Alle informatie over de subsidieregeling lees je in de Subsidieregeling Amateurkunst huursuppletie Amersfoort (overheid.nl).

Hoogte subsidie

Alleen de kosten voor de huur van de zaal, exclusief btw, komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van deze kosten en er kan maximaal €2.000,- worden aangevraagd. 

Planning

Planning

Todo

Van 1 maart 2023 t/m 31 maart 2023

Todo
 • voor een activiteit met een beoogde startdatum in de periode van juli 2023 t/m december 2023
Todo

Van 1 september 2023 t/m 30 september 2023

Todo
 • voor een activiteit met een beoogde startdatum in de periode van januari 2024 t/m juni 2024

Aanvragen

Aanvragen is uitsluitend mogelijk via de website van de gemeente tijdens openstelling van de regeling. De regeling gaat weer open van 1 september 2023 tot en met 30 september 2023.

De uitvoering van de regeling ligt bij Amateurkunst033 (Scholen in de Kunst). Contactpersoon is Ellen van Genuchten, ellenvangenuchten@scholenindekunst.nl of (033) 479 8023.

Subsidieaanvraag

Vanaf 1 september 2023 kan je via onderstaande knop de subsidie aanvragen.

Aanvragen

Meesturen met je aanvraag

De volgende onderdelen horen bij je aanvraag:

 • een beschrijving van de voorstelling die in de zaal zal worden uitgevoerd
 • een getekende offerte voor de huur van de zaal waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Hieruit blijkt:
  • de identiteit van de verhuurder van de zaal
  • de locatie van de zaal
  • op welke datum of data de zaal wordt gehuurd
  • het huurbedrag exclusief btw
 • een sluitende begroting voor de voorstelling, waaruit in ieder geval blijkt op welke wijze de totale huursom voor de zaal wordt gefinancierd
 • de geldende statuten

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Ellen van Genuchten, Amateurkunst033 (Scholen in de Kunst). Dat kan via telefoonnummer 033 479 8023 of via E-mail: ellenvangenuchten@scholenindekunst.nl.