Subsidie Uitvoeringsagenda Soesterkwartier

Algemeen

Wat fijn dat je wilt helpen om de wijk Soesterkwartier nog mooier te maken. Voor je subsidie aanvraagt, vertellen we graag waar je rekening mee moet houden. Lees die informatie dus goed door. Kom je er na het lezen van de tekst toch niet uit? Bezoek dan het projectenhuis aan de Noorderwierweg 127.

Wijkperspectief Soesterkwartier

In 2021 is samen met de wijk Soesterkwartier het wijkperspectief gemaakt. Hierin staan de opgaven voor de wijk voor de komende jaren. Bij de opgaven zijn doelen beschreven. Om deze doelen te kunnen halen is de uitvoeringsagenda opgesteld. In de uitvoeringsagenda zijn voorstellen voor projecten opgenomen. Met deze subsidie kun je als projectleider een project realiseren. Waarmee je bijdraagt aan het waarmaken van de doelen uit het wijkperspectief. 

Bekijk het wijkperspectief op de website soesterkwartier.nu. De uitvoeringsagenda kun je hieronder downloaden.

Hoe doe ik een aanvraag?

Onderaan deze pagina zie je een rode button met de tekst Aanvragen. Via die button kom je in het digitale aanvraagformulier. In het aanvraagformulier moet je kiezen: Doe je een aanvraag namens jezelf? Of doe je een aanvraag namens een stichting/organisatie?

Doe je een aanvraag namens jezelf, dan heb je jouw DigiD nodig. Voor een aanvraag namens een stichting of organisatie moet je zelf gegevens invullen. Je ziet in het aanvraagformulier welke gegevens dit zijn. 

Naast persoonsgegevens vragen we je om de belangrijkste projectinformatie. Wat is de naam van het project? Aan welk(e) opgave(n) uit het wijkperspectief draagt het project bij? En aan welk(e) doel(en) uit het wijkperspectief? Met welke mensen of partijen ga je samenwerken? Hoeveel subsidie wil je aanvragen? 

Na het invullen van deze projectinformatie ben je klaar om de verplichte bijlage te uploaden: een plan van aanpak volgens het format projectplan. Het blanco format hiervoor vind je onder het kopje 'Belangrijke documenten'.

Voor sommige projecten is het nodig een de-minimisverklaring bij te voegen. In bijlage 1 van de subsidieregeling staat per project of dit van jou wordt verwacht. Je vindt de link naar de subsidieregeling onderaan deze pagina.

De laatste stap bestaat uit het controleren van jouw aanvraag. Kloppen de persoonsgegevens? En zijn de toegevoegde bijlagen de juiste? Mooi! Dan kun je de aanvraag verzenden. 

Na de aanvraag

Als de aanvraag is gelukt, krijg je per e-mail een bevestiging van jouw aanvraag. Daarin staat een samenvatting van de belangrijkste gegevens. Bewaar deze e-mail goed. Degene die de aanvraag beoordeelt, neemt contact op. 

Hoeveel geld aan te vragen

Voor elk project is een vast bedrag gereserveerd. Dit noemen we het subsidieplafond. Een aanvraag mag niet hoger zijn dan het subsidieplafond. In bijlage 1 van de subsidieregeling lees je per project wat het subsidieplafond is. Een link naar de subsidieregeling vind je onderaan de pagina. Het aangevraagde geld is alleen te gebruiken voor het project waarvoor je een aanvraag doet. 
 

Goed om te weten

De subsidie werkt op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Degene die als eerst een complete aanvraag doet, krijgt na goedkeuring het aangevraagde bedrag. 

Het geld dat je aanvraagt moet op uiterlijk 31 december 2025 zijn uitgegeven. Geplande activiteiten mogen na deze datum nog wel doorlopen. 

Belangrijke documenten

Hieronder vind je:

  • Het Wordbestand Format projectplan blanco. Dit bestand kun je na het downloaden invullen. Zet het bestand daarna om in een pfd zodat je het kunt uploaden bij je aanvraag.
  • De link naar de subsidieregeling met toelichting
  • De link naar de de-minimisverklaring

Aanvragen