Speelplekken Park van de Tijden

Algemeen

We gaan de speelpleinen van Park van de Tijden en omgeving opknappen. De manier van participatie in juli 2022 heeft niet heeft geleid tot draagvlak in de buurt. Daarom was er in december 2022 opnieuw de mogelijkheid om mee te denken.

Ontwerpen informele speelplekken

Het speelgebied Park van de Tijden wordt een gevarieerd speellandschap met verschillende toestellen.

De speellocaties aan de Mingersberg, Kuiperberg, Vaalserberg en Vlierenberg vormen we om naar informeel spelen. Hierin verdwijnen dan de bestaande toestellen en ondergronden, maar er komen natuurlijke speelaanleidingen voor terug (zie kaartje voor de locaties).

Kaartje speelplekken Park van de Tijden

Ontwerp Mingersberg

  • Wensen uit de buurt: balanceren, hoog en laag als speelaanleidingen, vergroenen en buurtgenoten ontmoeten.
  • Het ontwerp: voor de Mingersberg is een ontwerp gemaakt met veel groen. In het midden onder de bestaande bomen komt een cirkel met een speeltafel. Dit is een picknicktafel met in het tafelblad 3 bordspellen. Een mooie aanleiding om buurtgenoten te ontmoeten.

Ontwerp Vlierenberg

  • Wensen uit de buurt: hoog en laag, balanceren en een verkeersplein als speelaanleidingen, buurtgenoten ontmoeten.
  • Het ontwerp: In het midden van de speelplek Vlierenberg is een groen gebied met gras, een picknicktafel en op verzoek van de buurt het al aanwezige populaire duikelrek. Rondom dit groene gebied is een haag die op 2 plaatsen is onderbroken voor het pad dat erdoor loopt. Om de haag ligt een strook die ingericht wordt als verkeersplein met een verkeerslicht en benzinestation.

Ontwerp Kuiperberg

  • Wensen uit de buurt: hoog en laag, water en balanceren als speelaanleidingen, buurtgenoten ontmoeten.
  • Het ontwerp: Voor de Kuiperberg is gekozen voor een waterthema. Aan de zuidoostzijde is een deel zo ingericht dat regenwater hier blijft staan en er met water en zand gespeeld kan worden aan een speelkeukentje/zandtafel. In dit deel liggen grote keien en boomstammetjes voor een balanceerspel. In het noordwestelijke deel van de plek wordt halfverharding aangelegd met daarop een picknickbank.

Ontwerp Vaalserberg

  • Wensen uit de buurt: hoog en laag, balanceren en wilgentunnels/hutten als speelaanleidingen, buurtgenoten ontmoeten.
  • Het ontwerp: De Vaalserberg heeft het ontwerpthema Parcours. Er is een parcours met balanceertoestellen en stapstenen. In het midden tussen de 4 bomen aan de zuidoostzijde van de plek komt een tipi met houten palen als huttenbouwmogelijkheid. In het midden wordt op een onverharde ondergrond een speeltafel geplaatst. Dat is een picknicktafel met daarin 3 bordspellen.

Keuze groen afhankelijk van hulp uit buurt

Voor alle informele plekken staat voorlopig in de ontwerpen dat er beplanting komt met vaste planten onder de bestaande bomen. Dit leggen we aan als er animo uit de wijk is om te helpen bij het onderhoud. 

Als er geen animo uit de buurt is voor onderhoud, kijken we naar groen dat minder onderhoud vraagt. Dat is beplanting met laagblijvende heesters zoals op andere plekken in de wijk.

Ontwerp Park van de Tijden

Wensen uit de buurt

De voorkeur van de buurt gaat uit naar houten toestellen en een natuurlijke uitstraling. Voor het spelen en gebruik van het gebied is de voorkeur klimmen en klauteren, schommelen, glijden, sporten en buurgenoten ontmoeten. Al deze punten hebben we in het plan ingepast.

Het ontwerp

Het parkontwerp is opgedeeld in 5 delen. Hieronder een omschrijving per deel. Deel 1 is het meest noordelijke deel en delen 2 tot en met 5 volgen daarop richting de zuidzijde van het gebied.

Deel 1

Dit is de plek waar nu basketbal en tafeltennis aanwezig is. Dit blijft een sportdeel. Op het verharde deel gaan we de basket vervangen en een kwartslag draaien, behouden we de tafeltennistafel en vullen we aan met een pannaveld. Op het groene deel komt een fitnessparcours met 4 toestellen: klimmuur, monkeybars, over en onder (horden) en pull up. Onder de bestaande bomen leggen we een strook met bij- en vlindervriendelijke beplanting aan.

Deel 2 en 3

Dit wordt een speeldeel. Hier plaatsen we een klim- en klautertoestel en een grote schommel waar meerdere kinderen tegelijk op kunnen. Voor deze 2 toestellen is de keus aan jou. Schommeltoestel 1 heeft een mandschommel en 2 schommels. Schommeltoestel 2 is een combinatie van een schommel met babyzitje, een schommel en een mandschommel.

De toestellen komen op een ondergrond van houtsnippers. Ook onder de toestellen die we voor zover mogelijk behouden, maken we een ondergrond met houtsnippers. Hier zal de versleten glijbaan vervangen worden. Daarnaast leggen we hier een minibos (tiny forest) aan en scheppen we ruimte om met de buurt bij elkaar te komen bij picknickbanken.

Deel 4

Hier behouden we de glijbaan en vervangen we de overige toestellen. De nieuwe toestellen zijn een draaitoestel en een veerelement. De ondergrond is met houtsnippers.

Deel 5

Hier plaatsen we net ten noorden van het bomengebied een grote kabelbaan met een klimboom.

Bij alle delen proberen we stroken in het gras om te vormen tot kruidenbermen die goed zijn voor de biodiversiteit.

Stappen tot aanleg

We gaan als volgt te werk:

Stap 1: We vragen kinderen en hun ouders in de buurt wat zij leuk vinden. Het moet een fijne plek worden voor mensen van 0 tot 99 jaar. Deze stap is op 9 januari 2022 afgerond.

Stap 2: Met wat we hebben opgehaald uit de buurt en wat wij als gemeente ook belangrijk vinden laten we een aantal mooie ontwerpen maken. Op 21 februari is daarvoor overleg geweest met de werkgroep van bewoners en de ontwerpers.

Stap 3: De ontwerpen die aan onze eisen voldoen, laten we aan jullie zien. Daaruit mogen jullie dan kiezen. Dat kon tot 31 augustus 2022 met het reactieformulier. Omdat dat niet leidde tot draagvlak in de buurt was er in november/december 2022 een tweede mogelijkheid om te mee te denken.

Stap 4: De speelplek wordt aangelegd volgens het ontwerp met de meeste stemmen.

Stap 5: Spelen en ontmoeten natuurlijk!

Uitvoeringsplan speelplekken Schothorst

Sinds 2017 heeft de gemeente nieuwe inrichtingsplannen gemaakt voor speelplekken die beter aansluiten bij de wensen en ideeën van kinderen in alle leeftijden. Buurtwandelingen met kinderen en hun ouders en inspiratiebijeenkomsten voor alle buurtbewoners hielpen daarbij.

Uitvoeringsplan speelplekken Schothorst 2019-2023

Contact

Vragen? Neem contact op met projectleider Mirjam van der Graaf. Stuur daarvoor een e-mail naar spelen@amersfoort.nl of bel naar 14 033.