Schetsontwerp nieuw stadhuis: video’s en vervolgstappen (6 oktober 2021)

Algemeen

Het schetsontwerp van het nieuwe Huis voor de Stad van Amersfoort is klaar. Bekijk nu de video's ervan en/of lees wat onze vervolgstappen zijn.

Schetsontwerp

Voor de zomer heeft de architect de eerste ideeën met de stad gedeeld en hebben mensen gereageerd. Nu ligt er een schetsontwerp. Het laat een aantal dingen zien: de vorm van het gebouw, de grootte (past alles erin?) en hoe het onderdeel wordt van de omgeving. Daarnaast laat het zien waar de belangrijkste onderdelen komen, zoals de publiekshal en het raadscentrum.

Sommige dingen zijn nog niet uitgewerkt. Zo zijn de gevels in het schetsontwerp nog allemaal wit en ontbreken de ramen. Ook de precieze inrichting van de hal en kantooromgeving ontbreekt nog. Deze zaken worden later uitgewerkt.

Vragenlijst

Voor het schetsontwerp zijn we uitgegaan van de dingen die we het meest belangrijk vinden: onze ambities. Deze hebben we vorig jaar samen met de inwoners van de stad opgesteld. We waren erg benieuwd of je het ontwerp een goede vertaling vindt van die ambities. Daarom kon iedereen tot en met zondag 24 oktober 2021 op het schetsontwerp reageren. Bekijk de resultaten van de stadsenquête.

Vervolgstappen

Het college van B&W bood het schetsontwerp woensdag 10 november 2021 aan aan de gemeenteraad. Die ontving daarbij onder andere de analyse van de stadsenquête. De raad buigt zich vervolgens over het schetsontwerp om erover te besluiten. Ook is de gemeenteraad gevraagd eenmalig een financieel krediet van ruim 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de grond en de benodigde ontwerp- en bouwwerkzaamheden.

Dinsdag 16 november 2021 is het eerstvolgende moment dat de gemeenteraad praat over het schetsontwerp, de kosten en het vervolgproces. Deze raadsbijeenkomst is online te volgen via de website van de gemeenteraad.