Samenvatting collegebesluiten 16 mei 2023

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Bekijk de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Geen

Hamerstukken

Inclusie Agenda toegankelijkheid

We streven naar een Amersfoort waar iedereen overal zelfstandig kan meedoen. Wij werken samen en hebben direct contact met onze ervaringsdeskundigen, inwoners met een beperking en/of chronische ziekte. Zij geven aan wat nodig is om Amersfoort toegankelijker te maken. Wij geven uitvoering aan de Inclusie Agenda - Toegankelijkheid. Daarin nemen wij activiteiten op voor alle 9 leefgebieden: gebouwen & wonen, openbare ruimte, sport en bewegen, cultuur en toerisme, informatie en dienstverlening, werk en dagbesteding, verkeer en vervoer, onderwijs en ontwikkeling en zorg en ondersteuning.

Herdenkingsjaar slavernij en koloniaal verleden

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 wordt in het hele Koninkrijk der Nederlanden extra aandacht besteed aan het slavernijverleden. Samen met partners in de stad besteedt Gemeente Amersfoort aandacht aan het herdenkingsjaar. Het slavernij en koloniaal verleden is een zeer pijnlijk, maar belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze geschiedenis. Er is daarom behoefte aan erkenning van dit verleden, en van de doorwerking in het heden.

Het college wil tijdens het herdenkingsjaar onderzoek laten doen naar de rol van het stadsbestuur van Amersfoort in de internationale slavenhandel. Op basis van dit onderzoek besluit het college over verdere stappen richting het aanbieden van excuses. 

Daarnaast wil het college een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van een stadsbreed programma voor het herdenkingsjaar via coördinatie, communicatie en het mede-organiseren van de Keti Koti herdenking in 2023 (opening herdenkingsjaar) en 2024 (organisatie Vrijheidstour), dialoogsessies en educatieve programma’s.

Tijdelijk wonen – Handreiking afwijkingsmogelijkheden Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder staan geen regels voor tijdelijke woningen (tot 10 jaar). In de Geluidsnota is opgenomen dat we in het kader van goede ruimtelijke ordening tijdelijke woningen hetzelfde behandelen als permanente woningen. Vanwege de urgente situatie op de woningmarkt door ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, de crisis in de asielopvang en de landelijke inzet om dakloosheid tegen te gaan, is snelle woningbouw noodzakelijk. In deze specifieke situatie is het mogelijk om voor tijdelijke woningen af te wijken van de geluidsregels uit de Geluidsnota. Het college is bevoegd om in afwijkende situaties een specifieke afweging te maken.

In de Handreiking afwijkingsmogelijkheden Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder voor tijdelijke woningen geven we een kader om voor tijdelijke woningen te kunnen afwijken van de Geluidsnota. Zo wordt ook voor tijdelijke woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat geborgd.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen

  • Vergoeding bij administratieve wijziging bij geslachtsregistratie 

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Politiek Portaal: https://amersfoort.raadsinformatie.nl