Samenvatting collegebesluiten 14 februari 2023

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vind je de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Er zijn deze week geen bespreekstukken.

Hamerstukken

Intentieverklaring Logistiek Platform Utrecht
Om invulling te kunnen geven aan de (landelijke) transitie naar zero emissie bevoorrading is het belangrijk de gemeente Amersfoort samenwerking zoekt. Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst met het LPU (Logistiek Platform Utrecht) trekken we samen op door kennisuitwisseling. Zodat schoon bevoorraden efficiƫnt en duurzaam kan worden uitgerold en de logistiek hiervan wordt versterkt. Ondertekenaars van deze intentieovereenkomst zijn de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

Het aanwijzen van G.M.K. tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Amersfoort
Het aanwijzen van G.M.K. tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Amersfoort voor de periode van zijn functie als raadslid van de Gemeente Amersfoort.

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Hamer