Rotonde 9 bij Vathorst Podium wordt een voorrangsplein

Algemeen

Het gebied Vathorst Podium wordt een gemengde woon- en werklocatie met 440 woningen. In oktober 2021 zijn de werkzaamheden gestart om het gebied bouwrijp te maken. Met de komst van nieuwe gebouwen groeit ook de hoeveelheid verkeer die via rotonde 9 van en naar Podium rijdt. Om dat verkeer nu en in de toekomst op een goede manier af te kunnen wikkelen is het nodig rotonde 9 om te bouwen tot een voorrangsplein.

Randvoorwaarde

Een goede verkeersafwikkeling van Vathorst Podium is belangrijk voor de ontwikkeling van dit gebied. Dat is ook vastgelegd als randvoorwaarde in het bestemmingsplan van Podium.

Ontwerp

Het ontwerp van het voorrangsplein kun je hieronder downloaden:

21034VO-1 Ontwerp voorrangsplein (rotonde 9)

Kunstwerk De Slak en treurwilgen

Op Rotonde 9 staan 3 zeer kenmerkende elementen: 2 grote treurwilgen en kunstwerk De Slak. Het ontwerp van het voorrangsplein is zo gemaakt dat de treurwilgen behouden blijven. Ook kunstwerk De Slak, gemaakt door de onlangs overleden kunstenaar Theo van de Vathorst, is ingepast in het ontwerp. Het kunstwerk zal een paar meter worden verplaatst.

Kap en herplant bomen

Om de aanpassing tot voorrangsplein mogelijk te maken worden 10 bomen gekapt. Er is ruimte voor 8 nieuwe bomen rondom het voorrangsplein.

Planning

Het aanpassen van Rotonde 9 gebeurt door aannemer Schagen Infra in opdracht van Gemeente Amersfoort. Schagen Infra start de werkzaamheden op maandag 14 augustus 2023. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 4 fasen.

Planning

Todo
Todo
Fase 1: Aansluiting naar het Podium afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, kantoren bereikbaar via omleiding

Vanaf 14 augustus 2023

Voetgangers en fietsers kunnen wel vanaf Rotonde 9 naar Het Podium. De kantoren op Het Podium zijn voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar vanaf de tijdelijke aansluiting op de Verbindingsweg.

Todo
Todo
Fase 2: Boerderijenboulevard aan de zijde van Gagelgat afgesloten voor al het verkeer, woonwijk Velden 3A bereikbaar via omleiding

Vanaf 21 augustus tot eind september 2023

Borden geven een omleidingsroute aan. De andere zijde van de Boerderijenboulevard (vanaf de verkeerlichten Verbindingsweg richting Rotonde 8) blijft open. Bewoners van woonwijk Velden 3A krijgen een tijdelijke aansluiting op Gagelgat om hun wijk in te komen. Zij kunnen via een tijdelijke aansluiting op de Boerderijenboulevard de wijk uit. 

Todo
Todo
Fase 3: Boerderijenboulevard aan de zijde van Het Podium afgesloten voor al het verkeer

Van begin oktober tot eind oktober 2023

Borden geven een omleidingsroute aan. De zijde Gagelgat is dan weer open.

Todo
Todo
Fase 4: Afsluiting nieuw voorrangsplein voor alle verkeer. Dit duurt een volledige zaterdag.

Eind oktober of begin november 

Deze dag worden de laatste laag asfalt en de markeringen aangebracht.