Rotonde 9 bij Vathorst Podium wordt een voorrangsplein

Het gebied Vathorst Podium wordt een gemengde woon- en werklocatie met 440 woningen. In oktober 2021 zijn de werkzaamheden gestart om het gebied bouwrijp te maken. Met de komst van nieuwe gebouwen groeit ook de hoeveelheid verkeer die via rotonde 9 van en naar Podium rijdt. Om dat verkeer nu en in de toekomst op een goede manier af te kunnen wikkelen is het nodig rotonde 9 om te bouwen tot een voorrangsplein.

Randvoorwaarde

Een goede verkeersafwikkeling van Vathorst Podium is belangrijk voor de ontwikkeling van dit gebied. Dat is ook vastgelegd als randvoorwaarde in het bestemmingsplan van Podium.

Ontwerp

Het ontwerp van het voorrangsplein kun je hieronder downloaden:

21034VO-1 Ontwerp voorrangsplein (rotonde 9)

Kunstwerk De Slak en treurwilgen

Op Rotonde 9 staan 3 zeer kenmerkende elementen: 2 grote treurwilgen en kunstwerk De Slak. Het ontwerp van het voorrangsplein is zo gemaakt dat de treurwilgen behouden blijven. Ook kunstwerk De Slak, gemaakt door de onlangs overleden kunstenaar Theo van de Vathorst, is ingepast in het ontwerp. Het kunstwerk zal een paar meter worden verplaatst.

Kap en herplant bomen

Om de aanpassing tot voorrangsplein mogelijk te maken worden 10 bomen gekapt. Er is ruimte voor 8 nieuwe bomen rondom het voorrangsplein.

Planning

De aanleg van het voorrangsplein zal aansluitend op de werkzaamheden van OBV bij Lovink en Paulinapolder starten. Dit zal naar verwachting kort na de zomervakantie 2023 zijn.