Renovatie Kaipark

Algemeen

Het Kaipark knappen we voorlopig nog niet op. Op deze pagina leggen we uit waarom.

Tijdelijke stop

Door personele wisselingen, ziekte en nog onvervulde vacatures moeten wij op dit moment helaas keuzes maken in de projecten die we oppakken. We wachten daarom nog even met de aanpak van het Kaipark.

In Vathorst zijn en worden er op verschillende plekken speelplekken aangepakt. De speelplek aan de Roevoeterstraat is vernieuwd, het Skatepark Vathorst krijgt een nieuwe inrichting, het schoolplein van de Bron inclusief het Bronpark worden heringericht en ook in het Park van de Tijden maken we een plan.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we verder gaan met het Kaipark. Al aangeleverde idee├źn en wensen en aanmeldingen voor de werkgroep nemen we mee als we verder gaan.

Locatie

Het groene vlak is de locatie waar het om gaat.

Plattegrond waarop het Kaipark met een groen vlak wordt aangegeven

Plan voor nieuwe inrichting

We willen een multifunctionele speel-, sport- en ontmoetingsplek voor 0 tot 99 jaar maken, waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen. We laten meerdere ontwerpen maken, waarin de variatie goed tot zijn recht komt. Daarvoor krijgen de ontwerpers van ons uitgangspunten mee.

Bij onze eisen aan de speelplekken geven we ook de wensen van de buurtkinderen en hun ouders mee. Een werkgroep met een afvaardiging van ouders en kinderen denkt met de ontwerpers mee.

Stappen

We gaan als volgt te werk:

  1. We vragen kinderen en hun ouders in de buurt wat zij leuk vinden. Het moet een fijne plek worden voor mensen van 0 tot 99 jaar. Deze stap is op 3 april 2022 afgerond. Deze informatie gebruiken we als we een nieuwe start maken met een plan voor het Kaipark.
  2. Met wat we hebben opgehaald uit de buurt en wat wij als gemeente ook belangrijk vinden, laten we een aantal mooie ontwerpen maken.
  3. De ontwerpen die aan onze eisen voldoen, laten we aan jullie zien. Daaruit mogen jullie dan kiezen.
  4. De speelplek wordt aangelegd volgens het ontwerp met de meeste stemmen.
  5. Spelen en ontmoeten natuurlijk!