Regio's tekenen Woondeals voor meer én betaalbare woningen

Amersfoort zet samen met het Rijk, provincie Utrecht, andere gemeenten en woningcorporaties de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in regio’s Amersfoort, Utrecht en Foodvalley in de periode 2022-2030. Waarvan 27.000 woningen in de regio Amersfoort. Met afspraken over locaties, woningtypen en woonsegment. Dat staat in de Woondeals die minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Volkshuisvesting) en de lokale en regionale partijen op 13 maart 2023 tekenden.

Samenwerking aan woonopgave

Gedeputeerde Rob van Muilekom (Utrecht): “De verwachting is dat het aantal inwoners in de provincie Utrecht de komende jaren fors zal toenemen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg betaalbare en duurzame woningen worden gebouwd, moeten we de woningbouw versnellen én verduurzamen. Dat is in deze tijd geen gemakkelijke opgave, waarin de hoge rentestand, stikstof, netcongestie (transportvraag van alle elektriciteit) en personeelskrapte van grote invloed zijn in de hele woningbouwketen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze steun van het Rijk, samen met de regio’s, gemeenten, woningbouwcorporaties en partners in de bouw alles op alles zetten om deze uitdagingen te lijf te gaan, zodat onze provincie voor al haar inwoners een (t)huis biedt.”

Astrid Janssen, wethouder Wonen en bestuurlijk trekker van Woondeal Regio Amersfoort: “Deze Woondeals zijn meer dan een bouwdeal. We bouwen aan wijken waar inwoners de komende generaties fijn kunnen wonen. We hebben daarbij aandacht voor duurzaamheid, bereikbaarheid, natuur en groen in onze leefomgeving. Dat kunnen we als gemeenten niet alleen en daarom is het fijn dat we nu samen met de woningcorporaties, het Rijk en de provincies bepaald hebben hoeveel we gaan bouwen en wat ervoor nodig is om dit goed te kunnen doen.”

Drie woondeals

In de 3 woondeals zijn per regio afspraken gemaakt over:

 1. het aantal woningen
 2. de locaties waar de woningen komen
 3. woningtype en woonsegment

In de regio Amersfoort gaat het om 27.000 woningen, in U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten) om 61.000 woningen en 25.000 woningen in de regio Foodvalley (gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen).

Betaalbare woningen

Het streven is dat er vanaf 2025 tweederde, van de woningen die gerealiseerd worden, in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808,- per maand), midden huurwoningen (tot € 1.000,- per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000,-). Daarmee wordt ingespeeld op de huidige woningmarkt met te weinig betaalbare woningen en dat het nu lastig is voor mensen met een laag- en middeninkomen om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning.

Corporaties

Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen gaat door corporaties gebouwd worden. Overheden en corporaties zetten daarom in op een nieuwe vorm van partnerschap en zijn volwaardige partners van de Woondeal. In Amersfoort gaat het om de Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV)

Haalbaarheid afspraken

De haalbaarheid van de afspraken is van diverse randvoorwaarden afhankelijk, bijvoorbeeld op het gebied van financiële tekorten, bereikbaarheid, stikstof, netcongestie, en capaciteit bij overheden en bouwsector. Met de ondertekening van de woondeals spreken de partijen uit zich in te spannen om de afspraken uit te voeren en gezamenlijk de knelpunten aan te pakken.

Aantallen per regio

Regio Amersfoort

Totaal 27.000 woningen:

 • Amersfoort 11.584
 • Baarn 874
 • Barneveld 5.380
 • Bunschoten 1.103
 • Eemnes 401
 • Leusden 1.455
 • Nijkerk 3.857
 • Soest 1.250
 • Woudenberg 1.060

Regio U10

Totaal 61.000 woningen:

 • Bunnik 2.179
 • De Bilt 536
 • De Ronde Venen 2.950
 • Houten 852
 • Lopik 291
 • Montfoort 475
 • Nieuwegein 5.100
 • Oudewater 450
 • Stichtse Vecht 3.323
 • Utrecht 33.571
 • Utrechtse Heuvelrug 1.143
 • Vijfheerenlanden 2.797
 • Woerden 2.615
 • Wijk bij Duurstede 900
 • IJsselstein 1.568
 • Zeist 2.419

Regio Foodvalley

Totaal 25.000 woningen:

 • Barneveld 5.380
 • Ede 7.000
 • Nijkerk 3.857
 • Renswoude 324
 • Rhenen 431
 • Scherpenzeel 841
 • Veenendaal 4.800
 • Wageningen 2.750

De gemeenten Barneveld en Nijkerk zijn onderdeel van 2 woondealregio’s.