Regels voor energietransitie, houtstook en duurzame mobiliteit in het omgevingsplan Amersfoort

Algemeen

De raad heeft op 22 februari 2022 het omgevingsplan Energietransitie vastgesteld. Hierin zijn ook regels over houtstook opgenomen. In dit overzicht met veelgestelde vragen vind je meer informatie over wat dit betekent.

Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord

De raad heeft een amendement aangenomen waarin houtstook voor de verwarming van ruimtes verboden is als de Stookwijzer (zie www.stookwijzer.nu) code rood of code oranje aangeeft. Alleen bij code blauw is het toegestaan om binnen je huis te verwarmen met hout (of pellets).

Of dit verbod geldt voor de hele gemeente, dus ook het buitengebied, en hoe het wordt gehandhaafd en gemonitord, wordt nog verder uitgewerkt in een programma. Daarover beslist het college van b en w. In dit programma wordt ook gekeken of er uitzonderingen op de regels gewenst zijn (zoals pelletkachels en filters).

De regels die zijn vastgesteld door de raad zijn nu nog niet van kracht. Het verbod is pas van kracht als de omgevingswet in werking is getreden en het omgevingsplan voor de hele gemeente - waar dit een onderdeel van is - is vastgesteld en administratief verwerkt. Onlangs is de omgevingswet door het Rijk uitgesteld naar januari 2023.

Nu is het geen verbod, maar wel een dringend advies om niet te stoken gezien de schadelijke uitstoot via je schoorsteen. Zeker niet bij code oranje en rood van de stookwijzer. De uitstoot is niet goed voor jezelf en zorgt voor overlast in de buurt.

Amersfoort heeft het Schone Lucht akkoord ondertekend. Daarin staan afspraken om houtstook van open haarden en houtkachels te voorkomen. De rook die uit de schoorsteen komt, zorgt voor veel fijnstof en andere schadelijke stoffen. Deze regels zijn opgesteld om luchtvervuiling te voorkomen en de overlast te beperken.

We begrijpen best dat een knapperend haardvuurtje gezellig is. En dat houtstook een alternatief lijkt als de prijs van aardgas stijgt. Minder overlast in de buurt en meer gezonde lucht, binnen en buiten, is de reden waarom de raad regels heeft vastgesteld die ook te handhaven zijn.

Dit betekent dat je, als de regels van kracht zijn, de stookwijzer in de gaten moet houden en bij code blauw mag stoken. En ook dan is het belangrijk om goed te stoken.

Op stookwijzer.nu vind je naast de code ook tips om beter te stoken.  Als je een nieuwe kachel aanschaft, let dan op het milieukeur en weet dat je deze alleen mag gebruiken bij code blauw. Dit geldt ook voor met olie of diesel gestookte kachels

Een pelletkachel is een moderne variant van de houtkachel, met een betere verbranding en daardoor minder fijnstofuitstoot. Op dit moment is nog onduidelijk of voor pelletkachels of kachels met filters een uitzondering zal worden gemaakt (zie vraag 2).

De regels zijn alleen gesteld voor de open haard en houtkachel om de woning te verwarmen. Voor de vuurkorf en de barbecue is het ook verstandig om bij code oranje en rood van de stookwijzer een alternatief te zoeken. Vooral omdat de ongezonde lucht blijft hangen en er zowel voor jezelf als voor de buurt meer overlast is.

De raad heeft de regels vastgesteld en het college gaat vervolgens een programma maken hoe ze de regels willen invoeren en handhaven. Daarin komt duidelijkheid op vragen als:

  • Gelden de regels voor heel Amersfoort of voor specifieke dichtbebouwde gebieden?

  • Hoe worden de regels gehandhaafd en gemonitord?

  • Gaan we nog uitzonderingen op de regels stellen?

  • Wat gaan we doen aan voorlichting, faciliteren en stimuleren? 

Dit programma willen we met partners en inwoners opstellen.

Belangrijk verschil met nu is, als de regels in werking treden, dat er een duidelijke richtlijn is die we kunnen handhaven. Hoe we dat gaan doen en in welke stappen, zal het college van b en w in een programma verder uitwerken. Dit gebeurt in samenspraak met de handhavers, partners en bewoners die stoken. (zie vraag 8)

Op www.stookwijzer.nu kun je jouw postcode intypen. Dan weet je wat de actuele code is voor jouw straat.

De thematische energietransitieregels treden pas in werking als de regels zijn opgenomen in het stedelijk omgevingsplan en als de raad dit omgevingsplan heeft vastgesteld. Ook moet dan de Omgevingswet in werking zijn getreden. De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is nu gepland op 1 januari 2023.

Voordat de raad een besluit neemt over de (overall) regels in het omgevingsplan, kun je zienswijzen indienen. Een beschrijving van de formele stappen die je als ondernemer of inwoner kunt zetten, vind je op de pagina Omgevingsplan energietransitie.

In het uitwerken van het programma gaan we graag in gesprek met partners en inwoners die stoken of overlast ervaren. Wil je meedenken over hoe we de vastgestelde regels zo goed mogelijk kunnen begeleiden en realiseren? Mail jouw gegevens en eventueel de reden waarom je wilt meedenken naar samenduurzaam@amersfoort.nl.