Regelingen doorstroming in Amersfoort

De Amersfoortse woningmarkt zit behoorlijk op slot. Om de doorstroming op de Amersfoortse woningmarkt te bevorderden gaan de gemeente en corporaties de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal samen aan de slag met diverse doorstroomregelingen.

Doorstroming woningmarkt

Dit zorgt ervoor dat meer mensen een sociale huurwoning kunnen vinden en naar een beter passende woning verhuizen. Tegelijkertijd kunnen zo de vrijkomende grote woningen ingezet worden voor gezinnen of grotere huishoudens. Het betekent ook dat cliënten eerder uit kunnen stromen of voor zelfstandig wonende cliënten en ouderen dat ze gemakkelijker hun verhuiswens kunnen realiseren. Bijvoorbeeld dichter bij familie of vrienden of een aangepaste woning.

20210601 Doorstroming woningmarkt

Regelingen sociale huur

De belangrijkste doorstroomregelingen bij sociale huur:

Wooncoach sociale huur

Huurders van 55 jaar en ouder van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie kunnen hulp krijgen van een wooncoach om de juiste woning te vinden. De wooncoach bespreekt tijdens een huisbezoek de wensen en ondersteunt bij het vinden van een passende woning naar wens en alles wat bij een eventuele verhuizing komt kijken. Om de effectiviteit van de wooncoach te vergroten geeft gemeente Amersfoort de wooncoach de mogelijkheid om in bijzondere situaties meer maatwerk te kunnen bieden middels directe bemiddeling.

Van groot naar beter + woonlastengewenning + verhuispremie

Huishoudens die een grote woning achterlaten (minimaal 4 kamers), krijgen voorrang op een kleinere, vaak beter passende woning (maximaal 3 kamers). Huurders van de bovengenoemde corporaties komen ook in aanmerking voor woonlastengewenning. Als het verschil meer dan € 50,- per maand bedraagt, krijgt de huurder drie jaar lang korting op de huurprijs van de nieuwe woning. En bovendien kunnen ze aanspraak maken op een verhuispremie van €750,-.

Voorrang nieuwbouw

Woningcorporaties kunnen er bij sommige nieuwbouwprojecten voor kiezen om voorrang te geven aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Dat kan een specifieke doelgroep zijn of een gemengd wonen project met bewoners die uitstromen uit zorg of de maatschappelijke opvang.

Voorrang vrije sector huur of koop

Verhuizingen vanuit de sociale huur sector naar de vrije sector huur- of koopwoning in bezit van de corporaties draagt bij aan een grotere verhuisdynamiek en zorgt voor extra vrijkomende sociale huurwoningen. Huurders die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang op andere woningzoekenden. De corporaties streven bij de uitwerking na dat voorrang voor vrije sector huur en koop voor alle woningen gaat gelden.

Koop en vrije sector huur

De belangrijkste doorstroomregelingen bij koop en vrije sector huur:

Wooncoach woningeigenaren

De wooncoach woningeigenaren is er voor woningbezitters en huurders die in een vrije sector huurwoning wonen. De wooncoach kijkt naar de individuele woonwensen en helpt bij de keuze voor opnieuw kopen of huren. Daarvoor zet hij een aantal belangrijke zaken op een rij: inkomen, vermogen, financiële mogelijkheden en oplossingsrichtingen.

Informatie doorstroomregelingen

Een uitgebreide omschrijving van alle doorstroomregelingen en verdere verwijzingen naar de corporaties en aanvraagformulieren staan op de pagina Verhuizen met voorrang (doorstroming)