Regelingen doorstroming in Amersfoort

Algemeen

De Amersfoortse woningmarkt zit behoorlijk op slot. Om de doorstroming op de Amersfoortse woningmarkt te bevorderden, gaan de gemeente en corporaties de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal samen aan de slag met verschillende doorstroomregelingen.

Doorstroming woningmarkt

Een betere doorstroom zorgt ervoor dat meer mensen een sociale huurwoning kunnen vinden en naar een woning verhuizen die beter past. De woningen die vrij komen, kunnen weer ingezet worden voor gezinnen of grotere huishoudens. Het betekent ook dat cliënten eerder uit kunnen stromen. En voor cliënten die zelfstandig wonen en voor ouderen dat ze gemakkelijker naar een andere woning kunnen verhuizen. Bijvoorbeeld dichter bij familie of vrienden of in een aangepaste woning.

20210601 Doorstroming woningmarkt

Regelingen sociale huur

De belangrijkste doorstroomregelingen bij sociale huur:

Wooncoach sociale huur

Huurders van 55 jaar en ouder van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie kunnen hulp krijgen van een wooncoach om de juiste woning te vinden. De wooncoach bespreekt tijdens een huisbezoek de wensen. De coach helpt een passende woning te vinden die aan de wensen voldoet en bij alles wat bij een eventuele verhuizing komt kijken. In bijzondere situaties kan de wooncoach meer maatwerk bieden via directe bemiddeling.

Van groot naar beter + woonlastengewenning + verhuispremie

Huishoudens die een grote woning achterlaten (minimaal 4 kamers), krijgen voorrang op een kleinere woning die beter past (maximaal 3 kamers). Huurders van de genoemde corporaties komen ook in aanmerking voor woonlastengewenning. Als het verschil meer dan € 50,- per maand is, krijgt de huurder 3 jaar lang korting op de huurprijs van de nieuwe woning. Bovendien kunnen ze een verhuispremie krijgen van € 750,-.

Voorrang nieuwbouw

Woningcorporaties kunnen er bij sommige nieuwbouwprojecten voor kiezen om voorrang te geven aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Dat kan een specifieke doelgroep zijn of een gemengd wonen project met bewoners die uitstromen uit zorg of de maatschappelijke opvang.

Voorrang vrije sector huur of koop

Verhuizingen vanuit de sociale huursector naar een huur- of koopwoning van de corporaties in de vrije sector zorgt ervoor dat meer mensen gaan verhuizen. Hierdoor komen extra sociale huurwoningen vrij. Huurders die een sociale huurwoning achterlaten, krijgen voorrang op andere woningzoekenden. De corporaties willen dat voorrang voor huur- en koopwoningen in de vrije sector voor alle woningen gaat gelden.

Koop en huur in vrije sector

De belangrijkste doorstroomregelingen bij koop en huur in de vrije sector:

Wooncoach woningeigenaren

De wooncoach woningeigenaren is er voor woningbezitters en huurders die in een vrije sector huurwoning wonen. De wooncoach kijkt naar de individuele woonwensen en helpt bij de keuze voor opnieuw kopen of huren. Daarvoor zet hij een aantal belangrijke zaken op een rij: inkomen, vermogen, financiële mogelijkheden en oplossingsrichtingen.

Informatie doorstroomregelingen

Ga naar de pagina Verhuizen met voorrang (doorstroming) voor een uitgebreidere omschrijving van alle doorstroomregelingen. Daar staat ook hoe je er gebruik van kunt maken.