Raadgevend referendum

Algemeen

Alle raadsleden in de Amersfoortse gemeenteraad stemden op 12 september 2023 definitief in met het raadgevend referendum over het nieuwe parkeerbeleid, deelomgevingsprogramma parkeren deel 1. De initiatiefnemers hebben 6.823 geldige handtekeningen van stemgerechtigden ingeleverd. Dat zijn er 676 meer dan nodig. Dit betekent dat het referendum doorgaat op woensdag 22 november 2023. Het referendum is geldig als minimaal 25% van het aantal stemgerechtigden tegen het voorgenomen besluit stemt. Verder staat in de referendumverordening dat Amersfoort werkt met een raadgevend referendum. Dat betekent dat de uitkomst niet bindend is maar een advies vormt aan de gemeenteraad.

Uitgangspunten parkeerbeleid

Het voorgenomen besluit dat de aanleiding is voor het referendum gaat over het deelomgevingsprogramma parkeren deel 1. Hiermee vraagt het college de gemeenteraad om in te stemmen met de basisprincipes voor het nieuwe parkeerbeleid. Een referendumcommissie geeft op 28 september 2023 advies aan de gemeenteraad over de vraagstelling van het referendum voor op het stembiljet. Op 4 juli heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin wordt verzocht rekening te houden met de complexiteit van het programma en de samenhang met de woningbouwopgave bij het opstellen van de referendumvraag. Alle regels en afspraken over referenda staan in de referendumverordening

Samenstelling van de commissie

In de commissie zijn 4 onafhankelijke leden benoemd:

  • Marianne van den Anker is de ombudsman voor Rotterdam. Zij was eerder wethouder en raadslid in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam, en werkzaam als organisatieadviseur, dagvoorzitter en gespreksleider via haar eigen bureau Ankerpunt.
  • Nienke Luijckx studeert sociologie in Utrecht en rechtsgeleerdheid in Rotterdam. Zij was bestuurslid en voorzitter van belangenorganisatie voor scholieren het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren).
  • Guido Rijnja is senior communicatieadviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken. Hij behaalde een doctoraat in de gedragswetenschappen aan de Universiteit Twente.
  • Miranda de Vries is voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen. Zij was burgemeester in Etten-Leur en Geldermalsen, en namens de PvdA wethouder in Zwijndrecht. Ook was zij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur tussen juli 2017 en juli 2021.

Taken van de commissie

In de referendumverordening is opgenomen dat de commissie de volgende taken heeft:

  • Advisering over de vraagstelling voor op het stembiljet.
  • De toetsing van de campagne en het voorlichtingsmateriaal.
  • De behandeling van klachten over het verloop van de procedure.
  • De evaluatie van het gehouden referendum.

Initiatiefnemer referendumverzoek

Het initiatief voor het referendum ontstond nadat plannen voor betaald parkeren bekend werden. Meerdere inwoners van Amersfoort hebben zich gemeld bij Silvie Lazet en Tom van Lamoen van de partij Amersfoort voor Vrijheid en samen ontstond het idee om een referendum op te zetten. Kijk voor meer informatie over de initiatiefnemers op de website Amersfoortvoorvrijheid – De Amersfoortse partij voor vrijheid. 

Campagne

De initiatiefnemers en de gemeente gaan ieder een campagne voeren. Bij deze campagnes worden de voor- en tegenargumenten toegelicht. Zodra hier meer duidelijk over is, vind je hier de link naar de webpagina’s van beide campagnes.