Woningbouw op locatie zwembad Liendert

Zwembad Liendert is gesloten en gesloopt. De gemeente werkt samen met de Alliantie aan een plan om op deze locatie woningbouw te ontwikkelen.

Woningbouw op locatie zwembad Liendert

De startnotitie Sport- en woongebied Liendert-West is op 18 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het college heeft begin juli 2018 de voorkeur uitgesproken om de tennis- en handbalvereniging te verschuiven naar de zwembadlocatie en de woningbouw te realiseren aan het Valleikanaal. Zo kunnen meer woningen gerealiseerd worden.

In Amersfoort is een grote woningbouwbehoefte. Vooral naar sociale huurwoningen is veel vraag en weinig aanbod. Het aantal locaties in Amersfoort waar woningen gebouwd kunnen worden, is beperkt en daarom moet de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk gebruikt worden.

Woningbouw

Door de verschuiving van de sportclubs komt de locatie aan het Valleikanaal vrij voor woningbouw. Hier komen 127 woningen waarvan 120 huurwoningen (minimaal 35% sociale huur en 7 koop).

Tijdelijk beheer

Na de sloop van het zwembad en voor de start van de woningbouwontwikkeling, ligt de locatie voor langere tijd braak. Het terrein wordt voor een periode van ongeveer twee jaar ingezaaid. Deze tijdelijke inrichting wordt samen met buurtbewoners en 033groen opgepakt. Heeft u interesse om mee te helpen aan de tijdelijke inrichting of het beheer ervan? Dan kunt u zich aanmelden bij Ton de Jong door een e-mail te sturen naar t.deJong@amersfoort.nl.

Circulair bouwen

De gemeenteraad heeft in maart 2018 een uitvoeringsprogramma Circulaire Economie vastgesteld. Een circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Een gesloten kringloop dus, waarin afval niet meer bestaat.

Bij circulair bouwen worden bijvoorbeeld materialen hergebruikt, maar u kunt ook denken aan het flexibel inzetten van een gebouw. De herontwikkeling van zwembad Liendert is een pilotproject voor circulair bouwen.

Informatiebijeenkomst

Donderdag 14 februari 2019 was er een inloopbijeenkomst over de woningbouwplannen bij het Jan van Riebeeckpad. Er hingen panelen met informatie over het project:

Op 20 september 2018 vond een inloopbijeenkomst plaats over de ontwikkelingen op de locatie waar het zwembad heeft gestaan. Aan de hand van panelen werd informatie gegeven. Ook werd een schets getoond over de tijdelijke inrichting van de plek waar het zwembad heeft gestaan:

Bekijk ook het overzicht van veelgestelde vragen tijdens de bijeenkomst op 20 september:

Op 11 april 2018 is een bijeenkomst geweest over de herontwikkeling van de locatie. Tijdens de bijeenkomst zijn panelen met informatie getoond:

Als u op de hoogte wil blijven van deze plannen kunt u zich aanmelden om per mail op de hoogte te worden gehouden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: h.dijkstra@amersfoort.nl

Meer informatie