Woningbouw locatie Sportfondsenbad

Op de locatie van het Sportfondsenbad komt een gemengd woonprogramma met woningen voor sociale huur en ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de koopsector. Hierbij werkt een groep toekomstige bewoners samen bij de ontwikkeling van een (nieuwbouw) woonvoorziening.

Woningbouw locatie Sportfondsenbad

Informatie over de sloop

De sloopwerkzaamheden van het Sportfondsenbad naderen het einde. In maart zal aannemer Vink de sloopwerkzaamheden afronden. Eind december 2018 is er een vergunning verleend voor het kappen van bomen. Deze bomen moeten verdwijnen om de bouw van de urban villa’s en de inrichting van het terrein mogelijk te maken. Op het kaartje is te zien om welke bomen het gaat. In rood de bomen met een stamdiameter van meer dan 20 cm, in geel de kleinere bomen, opgeschoten groen en struiken die ook worden verwijderd. Daarna vindt archeologisch onderzoek in het gebied plaats.

Het parkeerterrein wordt na de afronding van de sloop ingericht als opslagterrein door de aannemer die de herinrichting van de Bisschopsweg uitvoert. Dat betekent dat het terrein dan niet langer toegankelijk is voor parkeren.

Omwonenden hebben in januari 2019 een brief ontvangen waarin de voortgang van de sloop staat vermeld:

Afgelopen juli vond een informatiebijeenkomst plaats over de sloop, voor meer informatie over de sloop zie:

Hebt u vragen over of hinder van de sloopwerkzaamheden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de sloopaannemer: p.vdkuur@vink.nl of 0342-406 455 (tijdens kantooruren).

Woningbouw: CPO en sociale huur

Op het terrein van het Sportfondsenbad komen vier kleinschalige appartementengebouwen, zogenaamde urban villa’s. Twee voor sociale huur aan de Bisschopsweg, ontwikkeld door Omnia Wonen, en twee voor CPO-groepen aan de Rubensstraat.

Droomcollectief Beekdal en woongroep Randenbroek gaan ieder een urban villa in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ontwikkelen.

Voor de sociale huurwoningen kunt u zich inschrijven via Woningnet: www.woningneteemvallei.nl.

Overleg met de omgeving

Donderdag 8 maart vond een bijeenkomst plaats over de herontwikkeling van de locatie. Tijdens de bijeenkomsten werden er panelen getoond:

Op donderdag 7 september 2017 vond ook een inloopbijeenkomst plaats over de woningbouwontwikkeling op de locatie van het Sportfondsenbad. Op deze bijeenkomst hingen panelen met informatie. Die kunt u hier downloaden. Of bekijk de vragen en antwoorden die tijdens de inloopbijeenkomst gesteld zijn:

Planning

Wat Verwachte planning
Sloop zwembaden Sloop in voorjaar 2019 klaar
Bouwrijp maken woningbouwlocaties Medio 2019 klaar
Vaststelling uitwerkingsplanprocedure eind 2018 – begin 2019
Planvorming bouwplannen en inrichtingsplan 2018 - 2019
Start bouw urban villa’s Vanaf eind 2019 - 2021/2022
Inrichten openbaar gebied 2021-2022

Meer informatie

Contact

Sloop

Vink, Peter van der Kuur
E-mail: p.vdkuur@vink.nl

0342 406 455

(tijdens kantooruren) of neem contact op met het KCC:

Bel 14033

Woningbouw

Maartje Rieter (projectmanager)
E-mail: MJ.Rieter@amersfoort.nl

Hendrika Dijkstra
E-mail:
H.Dijkstra@amersfoort.nl