Wijkwarmteplan Schothorst-Zuid

In Amersfoort zijn we hard aan de slag om de CO₂-uitstoot terug te brengen en te stoppen met het gebruik van aardgas. Schothorst-Zuid is de eerste wijk waarvoor de gemeente en de woningcorporaties een concreet voorstel hebben gemaakt. De Rijksoverheid heeft ons helaas eind oktober 2020 laten weten dat gemeente Amersfoort niet in aanmerking komt voor een bijdrage van het Programma Aardgasvrije Wijken. 71 gemeenten hebben een plan ingediend en 19 daarvan hebben een subsidie toegekend gekregen.

Betaalbare oplossing

Dit is in de eerste plaats jammer voor de bewoners. Wij hadden hen met deze subsidie kunnen voorzien van een betaalbare aansluiting op een warmtenet. Een buurt voorzien van een warmtenet waarbij betaalbaarheid een keiharde randvoorwaarde is, is geen gemakkelijke opgave. Dat is niet alleen hier in Amersfoort zo, maar in heel Nederland. We hebben hierbij de subsidies van het rijk heel hard nodig.

Hoe nu verder?

Het niet verkrijgen van de subsidie betekent nu een pas op de plaats en verder zoeken naar mogelijkheden. Hierover gaan we in overleg met onze partners, de woningcorporaties én met de bewoners.

Hieronder kunt u de documenten downloaden die over de subsidie Aardgasvrije Wijken gaan:

Achtergrondinformatie

Op zaterdag 7 maart 2020 was er een informatiebijeenkomst. Gemeente, woningcorporaties en netbeheerder Stedin presenteerden het voorstel hoe de wijk aardgasvrij te maken.

Via onderstaande links kan je de presentaties downloaden:

In 2019 is er een onderzoek geweest naar de (technische en financiële) mogelijkheden om de huizen in Schothorst-Zuid te isoleren en aardgasvrij te maken. Tien huiseigenaren deden hieraan mee. Het gaat om verschillende woningtypes en verschillende gezinssituaties. Ook is er een marktconsultatie geweest voor de aanleg van een stadsbreed warmtenet. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het voorstel dat op 7 maart aan de wijk werd gepresenteerd.

Tijdschrift Schothorst-Zuid

Vanaf de zomer van 2018 zijn we met elkaar aan de slag om Schothorst-Zuid aardgasvrij te maken. In dit tijdschrift (pdf 5,8 MB) vindt u veel informatie én het voorstel over de aanleg van een warmtenet in de wijk.

Klimaatplannen

Woont u in de wijk Schothorst-Zuid? Dan kunt u dit rapport gebruiken als hulp voor het verduurzamen van uw eigen woning. In de Inhoudsopgave vindt u een overzicht van het type woningen dat is onderzocht. De informatie die op uw type woning van toepassing is, kunt u bijvoorbeeld delen met partijen die u kunnen helpen bij het verduurzamen van uw huis, zoals het Duurzaam Bouwloket of een leverancier.

Veelgestelde vragen

Waarom kiezen de gemeente en corporaties voor een warmtenet? Wat moet er gebeuren in de woning bij aansluiting op een warmtenet? Kijk hier voor deze en nog meer veel gestelde vragen, en de antwoorden daarop, over het aardgasvrij maken van de wijk.