Wijkwarmteplan Schothorst-Zuid

Schothorst-Zuid is de eerste wijk in Amersfoort waar – samen met de wijk – een wijkwarmteplan voor wordt gemaakt. In de zomer van 2018 zijn we hiermee gestart.

Een wijkwarmteplan moet antwoord geven op vragen als:

  • wat is het meest kansrijk in de wijk: een gezamenlijk warmtenet, individuele oplossingen of zijn er verschillende mogelijkheden?

  • welke energiebron komt er?

  • wat betekent het voor huis- en vastgoedeigenaren, en voor huurders?

  • wat zijn de kosten en hoe kan het worden gefinancierd?

  • hoe kunnen bewoners, ondernemers en andere partijen zich de komende jaren voorbereiden?

Een wijkwarmteplan wordt samen met bewoners, ondernemers en andere partijen uit de wijk opgesteld. Bij het maken van de wijkwarmteplannen zijn ook de woningcorporaties (Portaal Eemland, Alliantie Amersfoort, Omnia Wonen), het energieloket 033Energie en netbeheerder Stedin betrokken.

Het is nog niet duidelijk op welke termijn de wijk aardgasvrij wordt. Er is een overgangsperiode van minimaal 8 jaar voordat de wijk van het gas af gaat. Op dit moment is nog niet bekend wanneer die overgangsperiode start voor Schothorst-Zuid.

Waar staan we nu?

Op zaterdag 7 maart 2020 was er een informatiebijeenkomst. Gemeente, woningcorporaties en netbeheerder Stedin presenteerden het voorstel hoe de wijk aardgasvrij te maken.

Via onderstaande links kan je de presentaties downloaden:

In 2019 is er een onderzoek geweest naar de (technische en financiële) mogelijkheden om de huizen in Schothorst-Zuid te isoleren en aardgasvrij te maken. Tien huiseigenaren deden hieraan mee. Het gaat om verschillende woningtypes en verschillende gezinssituaties. Ook is er een marktconsultatie geweest voor de aanleg van een stadsbreed warmtenet. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het voorstel dat op 7 maart aan de wijk wordt gepresenteerd.

Regelmatig bespreekt de gemeente het proces en de voortgang van het wijkwarmteplan met een groepje wijkbewoners.

Achtergrondinformatie

Informatiemarkt Schothorst-Zuid Aardgasvrij (24 november 2018)

Startbijeenkomsten (zomer 2018) Schothorst-Zuid:

Tijdschrift Schothorst-Zuid

Vanaf de zomer van 2018 zijn we met elkaar aan de slag om Schothorst-Zuid aardgasvrij te maken. In dit tijdschrift (pdf 5,8 MB) vindt u veel informatie én het voorstel over de aanleg van een warmtenet in de wijk.

We hebben een beperkt aantal papieren exemplaren beschikbaar. Stuur een mail naar aardgasvrij@amersfoort.nl met Magazine Schothorstvrij als onderwerp. Vermeld uw naam en uw adres, dan zorgen wij ervoor dat u deze krijgt toegezonden.

Veelgestelde vragen

Waarom kiezen de gemeente en corporaties voor een warmtenet? Wat moet er gebeuren in de woning bij aansluiting op een warmtenet? Kijk hier voor deze en nog meer veel gestelde vragen, en de antwoorden daarop, over het aardgasvrij maken van de wijk.