Westelijke ontsluiting

Doorgaand verkeer in West-Amersfoort rijdt nu door een woonwijk en over een gelijkvloerse spoorwegkruising. Om de leefbaarheid en de doorstroming te verbeteren realiseert de gemeente Amersfoort de Westelijke Ontsluiting. Hierdoor gaat het doorgaande verkeer straks niet meer door de woonwijk, maar om de Beroemde Vrouwenbuurt heen en onder het spoor door. Zo blijft de bereikbaarheid gegarandeerd en wordt het schoner, stiller en veiliger.

Doelen en resultaten

In de toekomstige situatie rijden de auto’s straks onder het spoor door en kruisen fietsen en voetgangers het spoor met een brug. Vanaf de fietsbrug is het ecoduct over de weg te zien.


Bovenstaande tekening geeft een indruk van de toekomstige situatie van de Westelijke Ontsluiting.

Het hele plan Westelijke Ontsluiting in vogelvlucht

Animatie-video van Westelijke Ontsluiting; de route vanuit het perspectief van een automobilist

Website met 'bolfoto’s (panorama fotografie) van de nieuwe situatie

Nieuwe natuur

Het groen dat voor de aanleg verwijderd moet worden, wordt gecompenseerd door de aanleg van nieuwe natuur. Deze komt deels rondom de weg en deels in de Melksteeg. Als het project klaar is, is er 2,4 hectare meer groen dan nu. Daarnaast is er aandacht voor de bestaande flora en fauna. Zo kunnen dieren op zes plaatsen veilig onder of over de Westelijke Ontsluiting oversteken. Lees meer over de nieuwe natuur en over de maatregelen om de bestaande natuur te beschermen.

Wanneer

Het project Westelijke ontsluiting loopt nog een aantal jaren. Dit is de globale planning:

Voorbereidende werkzaamheden, 2019

 • Verleggen kabels en leidingen
 • Verwerven percelen
 • Afronden beroepsprocedure bestemmingsplan
 • Start aanbesteding en selectiefase’

  Realisatie Westelijke Ontsluiting 2020/2023

  • Realisatie Westelijke Ontsluiting
   - januari t/m mei 2020 Inschrijvingsfase geselecteerde aannemers’
   - mei 2020 indienen inschrijving/aanbieding
   - medio 2020 gunning
   - najaar 2020 t/m medio 2021 ontwerpfase aannemer
   - medio 2021 start uitvoering
  • Eind 2019 realisatie vervangende natuur (boscompensatie Westelijke Ontsluiting)
  • Herinrichting Daam Fockemalaan

  Meer over de werkzaamheden

  Begin oktober is het detectieonderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) definitief afgerond waarbij ook de locaties van de boringen ten behoeve van de aanleg van kabels en leidingen zijn onderzocht. Uiteindelijk zijn er maar een paar NGE’s gevonden en geruimd.

  Archeologisch onderzoek

  In juni is het archeologisch onderzoek gestart. Alle relevante locaties zijn onderzocht, behalve de locatie op het terrein van Defensie. Deze wordt naar verwachting in november 2019 onderzocht. In de onderzochte gebieden zijn er tot op heden geen zaken van archeologische waarden gevonden.

  Onderzoek bodemdraagkracht, boringen en aanleg kabels en leidingen

  Aannemer Holland Drilling rondt in oktober 2019 de werkzaamheden ‘boringen’ af. Er zijn de afgelopen maanden mantelbuizen aangebracht voor de aanleg van de kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen. Eind dit jaar wordt gestart met de aanleg/verlegging van de kabels en leidingen door de nutsbedrijven. Naar verwachting worden deze werkzaamheden afgerond eind 2020. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd vanaf het zuiden (Stichtse Rotonde) naar het noorden (Birkstraat). De nutsbedrijven zullen u huis-aan-huis over de werkzaamheden informeren en ook wij houden u hiervan op de hoogte.

  Hinder van de werkzaamheden

  In de periode van de aanleg kabels en leidingen kunnen tijdens de werkzaamheden wegen en fietspaden incidenteel worden afgesloten. Verkeer wordt dan met borden omgeleid. Via de pagina Werk aan de weg houden wij u continu op de hoogte van waar het werk aan de weg precies plaatsvindt en welke hinder u daarvan ondervindt. Wij doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid te garanderen. Hierbij alvast onze welgemeende excuses voor de momenten waarop dit niet helemaal gerealiseerd kan worden.

  Frezen stobben

  Voor het gereed maken van het werkterrein van de boringen bij het spoor, is al een klein deel van de stobben (de wortelstronken in de grond die zijn achtergebleven na de kap van de bomen) verwijderd. Het verwijderen van de stobben gebeurd door middel van frezen. Dit betekent dat ze ter plaatse worden verpulverd. De houtsnippers die hierbij ontstaan blijven in de grond achter en rotten langzaam weg. Bij het Belgenmonument zal na het frezen van de stobben de grond worden klaargemaakt voor de aanleg van de kabels en leidingen. Op sommige plekken ligt de grond hier te hoog. Deze zal op het juiste niveau van de toekomstige situatie worden afgewerkt, zodat de nutsbedrijven daarna de kabels en leidingen op de goede diepte in de grond kunnen aanleggen.

  Aanbesteding contract

  In de maand november 2019 start de aanbesteding van het project Westelijke Ontsluiting. U kunt hierover meer lezen op de website.

  Achtergronden bij het project

  De gemeenteraad van Amersfoort spreekt sinds 2005 over de Westelijke Ontsluiting. Er zijn tientallen varianten zorgvuldig onderzocht en besproken. De belangrijkste besluiten van de gemeenteraad zijn:

  Besluit tracé, 9 juli 2013

  Besluit budget, 17 december 2013

  Besluit ontwerp, 24 november 2015

  Besluit bestemmingsplan, 11 oktober 2016

  Ga voor alle bestuurlijke informatie zoals collegeberichten en raadsbesluiten naar Politiek Portaal Amersfoort. Waar actuele politieke discussies over de keuzes in het project vragen om documenten of nadere informatie vindt u die bij de agenda van de gemeenteraad.

  U kunt daarnaast de documenten opvragen bij het projectsecretariaat; Simone Koster.

  Zie ook

  Bestaande natuur

  Nieuwe natuur

  Onderzoek en kap

  Fietsers en voetgangers

  Actuele documenten

  Download

  Contact

  U kunt Simone Koster e-mailen met uw vragen over het project. E-mail Simone Koster

  De gemeente is daarnaast telefonisch bereikbaar via het Klant Contact Centrum:

  14033

  Nieuwsbrief:

  Op deze website informeren wij u over het project. Om lid te worden van de nieuwsbrief kunt u zich

  project.general_error_message

  De nieuwsbrief wordt met regelmaat verstuurd.