Werkzaamheden Museum Flehite

Tot eind 2018 wordt er gewerkt rond en aan het monumentale pand waar Museum Flehite gevestigd is. Bij het museum komen nieuwe kademuren en een nieuwe brug. Daarna worden de gevel en het dak van het museum gerestaureerd en het dak en de ramen geïsoleerd.

Werkzaamheden Museum Flehite

Voortgang werkzaamheden kademuren

De bestaande kademuur wordt gedeeltelijk gesloopt en gedeeltelijk verstevigd. De werkzaamheden aan de kademuren vorderen voorspoedig en zijn rond de zomervakantie klaar. Als laatste wordt de nieuwe loopbrug geplaatst. Deze nieuwe brug van staal en hout wordt gelijkvloers aangelegd, zodat er geen treden meer nodig zijn.

Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de kademuren? Download dan de bouwapp op uw smartphone en zoek het project Flehite Amersfoort op.

Start restauratie gevels en daken

Aan de gevel van het gebouw vinden op de plekken waar dat nodig is werkzaamheden plaats als het herstellen van voeg- en metselwerk, werkzaamheden aan het dak en de ramen, restauratie van kozijnen en het pleisteren van gevels van het gebouw. Daarnaast wordt een aantal maatregelen genomen om het gebouw beter te isoleren en zo minder energie te verbruiken, zoals het isoleren van het dak.

Planning

De werkzaamheden starten in de eerste week van juni 2018 en zijn eind van het jaar klaar. De restauratie vindt plaats aan verschillende delen van het gebouw. De aannemer werkt in de zomervakantie door.

Mogelijke overlast

Het bouwverkeer kan een mogelijke oorzaak zijn van overlast. Bij het laden en lossen van materialen houdt de aannemer daarom zoveel mogelijk rekening met de verkeersdrukte. De Westsingel is een drukke verkeersroute die zelden tot nooit gebruikt/afgesloten zal worden. De aannemer zorgt er daarnaast voor dat bij de incidentele wegafsluitingen van de Breestraat, bewoners en hulpdiensten altijd de wijk in- en uit kunnen.

Om de overlast van bouwgeluid zo veel mogelijk te beperken, laat de aannemer werkzaamheden die voor veel geluid zorgen wanneer dat mogelijk is later beginnen.

Tijdelijke sluiting Museum Flehite

Museum Flehite gaat vanwege de restauratie tijdelijk dicht en organiseert twee tentoonstellingen in het Rietveld Paviljoen aan de Zonnehof. Het kantoorgedeelte van het museum blijft tijdens de restauratie wel in gebruik. In januari 2019 gaat het museum aan de Westsingel weer open.Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met Giovanni Amelo:

gk.amelo@amersfoort.nl

14 033