Verkoop complex Warner Jenkinson

Ontwikkelaar Rovase B.V. kan verder met de ontwikkeling van de locatie Warner Jenkinson. Op 12 september heeft het college van burgemeester en wethouders de koopovereenkomst en het ontwikkelingsplan van de Warner Jenkinson locatie vastgesteld.

Aanleiding

De aanleiding voor de verkoop van de locatie Warner Jenkinson is de ontwikkeling van de Kop van Isselt. De gemeente wil het gebied veranderen in een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied dat aansluit bij de Nieuwe Stad, het Eemplein en het stadshart. Om die reden is besloten het pand Warner Jenkinson te verkopen aan een partij met een plan dat bij de toekomst past.

Bij de kwalitatieve beoordeling zijn de plannen gewogen op hun bijdrage aan gemeentelijke beleidsdoelen, het benutten van bestaande kwaliteiten van de plek en de context van het complex, de openbaarheid van het gebied en de uitstraling naar de omgeving en de bijdragen aan cultuurhistorische waarden in Amersfoort. Verder zijn de plannen getoetst op financiële onderbouwing, planning en risico’s.

Beoordeling

In totaal hebben negen partijen een plan ingediend. Allemaal zijn ze op dezelfde wijze beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde criteria waarover de gemeenteraad en de indieners van de plannen van te voren op de hoogte waren. Iedereen die deelnam aan deze selectie wist waar hij of zij aan toe was.

Het plan van Rovase B.V. sprong er onder andere uit omdat er in dit plan veel verschillende functies zijn meegenomen, zoals woningbouw voor studenten en tiny houses, ateliers, horeca en ruimte voor activiteiten zoals die in het huidige Warner Jenkinson plaatsvinden. Door die diversiteit ontstaat een levendige plek. Al met al is het beeld van het plan van Rovase een toegankelijke bruisende plek aan de Eem die op veel verschillende doelgroepen een grote aantrekkingskracht heeft en door de combinatie van het wonen, de horeca en de ateliers een levendige en open plek zal zijn.

Zorgen

Het college heeft begrip voor de zorgen die er zijn van de huidige huurders en betrokkenen over het voortbestaan van de activiteiten in het pand. Het college heeft niet de intentie om de activiteiten te stoppen. Het college spant zich in om voor de huidige activiteiten zoveel als mogelijk een nieuwe plek te vinden binnen de stad.

Veel gestelde vragen

Waren er vertrouwelijke stukken tijdens het selectieproces?

Nee, tijdens het selectieproces niet.

Na het besluit van het college zijn de plannen van de verschillende partijen en het definitieve advies, waarin informatie staat over de andere partijen, vertrouwelijk geworden. Dit is gedaan om de bedrijfsbelangen van de andere partijen te beschermen.

Waarom heeft het college het pand niet bijvoorbeeld aan de WAR verkocht, ze zijn toch al jaren met de gemeente in gesprek?

Er zijn in het verleden gesprekken geweest met De WAR over aankoop van het pand en De WAR heeft ook verschillende keren een bod gedaan. Het verschil tussen de waarde van het pand en het bod was op die momenten te groot. Vanaf begin 2015 was er voor De WAR geen preferentepositie meer. Toen is besloten het pand aan de markt aan te bieden. De criteria daarvoor zijn beschreven en op basis van die criteria is de verkoop gestart. In de beoordeling van de plannen is met name naar de kwaliteit van de plannen gekeken.

Het college heeft besloten het pand aan de markt aan te bieden; aan de partij met het beste plan, vanwege de beoogde ontwikkeling van het hele gebied. Hierbij zijn de selectiecriteria zodanig opgesteld dat de prijs niet de doorslaggevende factor zou zijn. Die weegt voor 40 procent mee. De kwaliteit van het plan weegt ook voor 40% mee en planning en risico's voor 20%. De gemeenteraad is over deze selectiecriteria geïnformeerd voordat de verkoop startte.

Wil het college de activiteiten van De WAR behouden in Amersfoort?

Ja. Het is niet de intentie van het college de activiteiten te stoppen. Het college spant zich daarom ook in om voor de huidige activiteiten zoveel als mogelijk een plek te vinden in het nieuwe plan. Het is uiteindelijk aan de beide partijen om daar samen uit te komen.

Heeft het college gekozen voor het hoogste financiële bod?

Nee. Er is niet alleen beoordeeld op basis van een financieel bod. De kwaliteit van het plan heeft even zwaar meegewogen. De plannen zijn beoordeeld op basis van vooraf beschreven selectiecriteria. Eén daarvan heeft het plan dat daar het beste bij past.

Documenten

Collegebesluit 18 januari 2011: Plan van aanpak Warner Jenkinson

Collegebesluit van 13 januari 2015: over verkoop Warner Jenkinson

Schriftelijke vragen OPA en Groenlinks 17 februari 2015

15 september 2015 Ronde SP over aanwijzing Warner Jenkinson monument De Ronde Fabrieksgebouw een monument

15 december 2015 Collegebericht 2015-168 verkoop Warner Jenkinson

16 januari 2016 Motie 2016-011

8 februari 2016 Collegebericht 2016-020 over uitstel verkoop

Raadsinformatiebrief 6 april 2016: Verkoop Warner Jenkinson

Raadsinformatiebrief 29 september 2016: Selectie Rovase B.V.

Documenten bij interpellatiedebat 11 oktober 2016

Collegebericht 28 oktober 2016 Gesprekken tussen Rovase en huurders

Vragen?

Neem contact op met Bob Braak, projectleider verkoop Warner Jenkinson

033 469 5129