Verder onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte

Wij staan als land en regio voor de enorme opgave om onze energie duurzaam te gaan opwekken zodat we de aarde niet uitputten en zo min mogelijk CO2 uitstoten. Om genoeg energie op te wekken zijn alleen zonnepanelen en windmolens niet voldoende.

Verder onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte

Op deze plattegrond ziet u twee lijnen. Iedere lijn geeft aan waar de bodem onderzocht gaat worden. De Rode lijn is reeds in 2019 afgerond. De gele lijn geeft de strook aan waar eind oktober in Amersfoort wordt geboord voor aardwarmte door Scan.

Heeft u interesse in een meer gedetaillerde kaart, stuur dan een mail naar duurzamestad@amersfoort.nl .

Naast zon en wind zullen we ook op zoek moeten naar andere bronnen zoals warmte uit oppervlaktewater, restwarmte van grote bedrijven en de warmte in de aarde. Juist aardwarmte wordt gezien als duurzaam alternatief voor een groot deel van Amersfoort, zoals in de Warmtevisie Amersfoort staat vermeld. In de Provincie Utrecht is nog weinig bekend over de mogelijkheid van aardwarmte en daarom is onderzoek belangrijk.

De Rijksoverheid voert Sinds half 2019 landelijk onderzoek uit om informatie te verzamelen over onze ondergrond. Met de uitkomsten van het onderzoek kan nauwkeuriger worden ingeschat waar de winning van aardwarmte in Nederland mogelijk is. In het najaar van 2019 vond in een klein deel aan de oostkant van Amersfoort onderzoek plaats. Eind oktober vindt een volgend onderzoek in onze ondergrond plaats. Van eind oktober tot media december 2020 zal er seismisch onderzoek worden uitgevoerd. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Meer informatie is te vinden op scanaardwarmte.nl, of bekijk onderstaand filmpje:

In een rechte lijn tussen Haarlem en Nijmegen wordt het seismisch onderzoek uitgevoerd. Deze lijn komt ook over Amersfoorts grondgebied.

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen een brief over het onderzoek.

Twee opsporingsvergunningen naar aardwarmte verleend

Naast het landelijke seismologische onderzoek, heeft het Rijk ook aan twee commerciële organisatie een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend. Het betreft Warmtebedrijf Amersfoort, die op een oppervlakte van ca. 3 kilometer wil boren naar warmte als voeding voor een mogelijk warmtenet in Amersfoort. Daarnaast heeft Larderel een opsporingsvergunning in de regio waarbij ze dieper willen boren, opzoek naar meer warmte om uiteindelijk elektriciteit te winnen. Op dit moment lopen de gesprekken en voorbereidingen.

Meer weten over aardwarmtegebruik?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform