Verbeteringen Dollardstraat en Spaarnestraat

In de Dollardstraat en de Spaarnestraat is er een verhoogde kans op wateroverlast tijdens hevige en/of langdurige regenval. De gemeente Amersfoort wil daarom de riolering in deze straten en een klein gedeelte van de Gouwe-, Berkel- en Merwedestraat aanpassen. Tegelijkertijd grijpen we de kans om de buurt te vergroenen en verduurzamen.

Verbeteringen Dollardstraat en Spaarnestraat

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit:

 • Een groot gedeelte van de Dollardstraat en Spaarnestraat

 • Een klein gedeelte van de Gouwe-, Berkel- en Merwedestraat

Kaart van het projectgebied Dollardstraat-Spaarnestraat Kaart van het projectgebied Dollardstraat-Spaarnestraat

Apart opvangsysteem regenwater

In het projectgebied komt naast het bestaande riool voor afvalwater een nieuw apart systeem om regenwater duurzaam op te vangen en af te voeren. Boven de grond wil de gemeente de straten groener en klimaatbestendiger inrichten.

Online bijeenkomsten

Op dit moment is er nog geen ontwerp gemaakt voor het projectgebied. We vinden het fijn als bewoners en instellingen in het projectgebied meedenken over dat ontwerp. Ongeveer dertig personen namen op 19 januari 2021 deel aan de eerste online bewonersbijeenkomst. Hieronder vindt u de presentatie en het verslag:

In de eerste helft van 2021 willen we met de bewoners nog tweemaal bij elkaar komen om samen de plannen verder uit te werken. Het streven is om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren vanaf september 2021.

  Bewonersbrieven

    Contact

    Projectmanager: Jaap Belo
    E-mail: JA.Belo@amersfoort.nl

    14 033