Verbeteren doorstroming Bergenboulevard

Vathorst heeft een ringboulevard die de wijk verbindt met in- en uitvalswegen zoals de Bergpas en de Hanzetunnel. Veel kruispunten met de boulevard zijn uitgevoerd als rotonde. Op een kaart bekeken zijn die rotondes genummerd met de wijzers van de klok mee: vanaf de Bergpas linksaf naar de Bergenboulevard is Rotonde 1. Om de doorstroming van het autoverkeer op de Bergenboulevard in Vathorst te verbeteren, is Rotonde 1 aangepast naar een turborotonde met een extra rijstrook (eind 2019 gereed). Onder Rotonde 2 komt een fiets- en voetgangerstunnel. Deze rotonde is medio april 2021 gereed. Hieronder leest u meer over alle werkzaamheden.

Verbeteren doorstroming Bergenboulevard

Fiets- en voetgangerstunnel onder Rotonde 2

Onder Rotonde 2 komt een fiets- en voetgangerstunnel. Hierdoor kunnen langzaam en gemotoriseerd verkeer elkaar zonder problemen kruisen en verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid bij deze rotonde.

Video impressie fietstunnel onder Rotonde

In de tekening van de fietstunnel onder Rotonde 2 vindt u de details van het ontwerp. Open de pdf voor de grote versie met legenda.

Ontwerp fietstunnel onder Rotonde 2

Veiligheid tunnel

Voor de veiligheid kan er voldoende daglicht in de tunnel komen en wordt de tunnel optimaal verlicht. De wanden in de tunnel wijken iets naar achteren. Dit zorgt voor een ruimtelijker gevoel en daarmee een prettigere beleving.

Rotonde 2 blijft

De rotonde blijft bestaan zodat de parallelwegen van de Bergenboulevard goed bereikbaar blijven. Direct voor en na de rotonde kan verkeer van de rijbaan op de parallelwegen komen en andersom. De rotonde is ook nog nodig om te kunnen keren.

Hoe komt u als fietser aan de andere kant als u vlakbij de rotonde woont?

Fietsers kunnen bij Rotonde 2 niet meer de Bergenboulevard oversteken. Dat kan wel bij Rotonde 1 en in de toekomst ook bij Rotonde 3. Om vanaf de Calveenseweg op de parallelweg van de Bergenboulevard te komen (of andersom) kunt u een andere route door de wijk nemen, bijvoorbeeld via de Drieberg. Langs de oostzijde van de tunnel komt een voetpad. Via dit voetpad kunt u vanaf de oostelijke parallelweg van de Bergenboulevard (met de fiets aan de hand) naar het begin van de tunnel (of andersom). Om fietsen over het voetpad te voorkomen plaatsen wij daar voetgangershekjes. Aan de andere kant van de tunnel, dat is ter hoogte van ‘De Hebberd’, kunt u vanaf de tunnel via de Mont Blanc naar de westelijke parallelweg van de Bergenboulevard (of andersom).

Toegankelijkheid tunnel

Een tunnel is vaak lastiger voor mensen die slecht ter been zijn. Voor mensen die een tunnel liever mijden zijn er andere routes mogelijk. Zoals een oversteek bij Rotonde 1 en in de toekomst ook bij Rotonde 3. Dat betekent wel dat mensen daarvoor wellicht een omweg maken.

Een 3D impressie van de nieuwe fietstunnel onder Rotonde 2 in Vathorst

3D impressie fietstunnel onder Rotonde 2

Groen

Rotonde 2 en de omgeving worden groen ingericht. Met de aanpak van de rotonde verdwijnt de groene ring in het midden. Het groen krijgt nu een plek in de tunnel zelf. De schuine wanden in het midden van de tunnel worden bekleed met diverse sedumsoorten. Bovenop de rotonde komen vaste planten met een kleurrijke uitstraling. Rondom de rotonde worden 11 nieuwe bomen geplant.

Planning

Naar verwachting is de rotonde, inclusief de beplanting in en op de rotonde, medio april 2021 gereed. De bomen worden in het najaar 2021 geplant.

Maatregelen Bereikbaarheid Vathorst

Het verbeteren van de doorstroming van de Bergenboulevard is een van de maatregelen om Vathorst beter bereikbaar te maken. Bekijk de overige zes maatregelen op de pagina Maatregelen Bereikbaarheid Vathorst.

Herinrichting Heideweg en Van Tuyllstraat

De herinrichting van de Heideweg en Van Tuyllstraat is bijna afgerond. De straten hebben een apart riool voor regenwater gekregen en een nieuwe inrichting. Lees meer.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Bereikbaarheid Vathorst:

14033

Of mail:

Roy Fox 
RJ.Fox@amersfoort.nl

Maurice Reinink
MC.Reinink@amersfoort.nl