Verbeteren doorstroming Bergenboulevard

Vathorst heeft een ringboulevard die de wijk verbindt met in- en uitvalswegen zoals de Bergpas en de Hanzetunnel. Veel kruispunten met de boulevard zijn uitgevoerd als rotonde. Op een kaart bekeken zijn die rotondes genummerd met de wijzers van de klok mee: vanaf de Bergpas linksaf naar de Bergenboulevard is Rotonde 1. Om de doorstroming van het autoverkeer op de Bergenboulevard in Vathorst te verbeteren, is Rotonde 1 aangepast naar een turborotonde met een extra rijstrook. Onder Rotonde 2 komt een fiets- en voetgangerstunnel. Hieronder leest u meer over alle werkzaamheden.

Verbeteren doorstroming Bergenboulevard

Fiets- en voetgangerstunnel onder Rotonde 2

Onder Rotonde 2 komt een fiets- en voetgangerstunnel. Hierdoor kunnen langzaam en gemotoriseerd verkeer elkaar zonder problemen kruisen en verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid bij deze rotonde.

Video impressie fietstunnel onder Rotonde

In de tekening van de fietstunnel onder Rotonde 2 vindt u de details van het ontwerp. Open de pdf voor de grote versie met legenda.

Ontwerp fietstunnel onder Rotonde 2

Veiligheid tunnel

Voor de veiligheid kan er voldoende daglicht in de tunnel komen en wordt de tunnel optimaal verlicht. De wanden in de tunnel wijken iets naar achteren. Dit zorgt voor een ruimtelijker gevoel en daarmee een prettigere beleving.

Rotonde 2 blijft

De rotonde blijft bestaan zodat de parallelwegen van de Bergenboulevard goed bereikbaar blijven. Direct voor en na de rotonde kan verkeer van de rijbaan op de parallelwegen komen en andersom. De rotonde is ook nog nodig om te kunnen keren.

Hoe komt u als fietser aan de andere kant als u vlakbij de rotonde woont?

Fietsers kunnen bij Rotonde 2 niet meer de Bergenboulevard oversteken. Dat kan wel bij Rotonde 1 en in de toekomst ook bij Rotonde 3. Om vanaf de Calveenseweg op de parallelweg van de Bergenboulevard te komen (of andersom) kunt u een andere route door de wijk nemen, bijvoorbeeld via de Drieberg. Langs de oostzijde van de tunnel komt een voetpad. Via dit voetpad kunt u vanaf de oostelijke parallelweg van de Bergenboulevard (met de fiets aan de hand) naar het begin van de tunnel (of andersom). Om fietsen over het voetpad te voorkomen plaatsen wij daar voetgangershekjes. Aan de andere kant van de tunnel, dat is ter hoogte van ‘De Hebberd’, kunt u vanaf de tunnel via de Mont Blanc naar de westelijke parallelweg van de Bergenboulevard (of andersom).

Toegankelijkheid tunnel

Een tunnel is vaak lastiger voor mensen die slecht ter been zijn. Voor mensen die een tunnel liever mijden zijn er andere routes mogelijk. Zoals een oversteek bij Rotonde 1 en in de toekomst ook bij Rotonde 3. Dat betekent wel dat mensen daarvoor wellicht een omweg maken.

Een 3D impressie van de nieuwe fietstunnel onder Rotonde 2 in Vathorst

3D impressie fietstunnel onder Rotonde 2

Bomen

Door de aanleg van de tunnel zijn kleine veranderingen in het groen nodig. Op enkele plekken langs de Calveenseweg zijn bomen weggehaald. Daarvoor in de plaats komen nieuwe bomen. De gemeente werkt aan een groenplan voor Rotonde 2 en aansluitende delen van de Calveenseweg. Omwonenden zijn betrokken bij het opstellen van het groenplan.

Voorlopig ontwerp groeninrichting omgeving Rotonde 2

Werkzaamheden in fases

Aannemer Salverda Bouw gaat de fiets- en voetgangerstunnel aanleggen met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Rotonde 2 blijft tijdens de werkzaamheden altijd beschikbaar voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. Vlak voor de zomervakantie 2020 richt de aannemer het werkterrein in. In augustus/september 2020 begint de feitelijke aanleg van de tunnel. Dit gebeurt in een aantal fases.

Fase 1

In deze fase treft de aannemer de nodige voorbereidingen om de tunnel aan te kunnen leggen.

Fase 2

In fase 2 maakt de aannemer het tunneldeel aan de oostzijde van de rotonde en de beide toeritten van de tunnel aan de oost- en westzijde van de rotonde. Hierbij blijft de westzijde van de rotonde open, zodat het gemotoriseerd verkeer door kan blijven gaan. Deze fase duurt tot eind 2020.

Fase 3

Deze fase begint medio januari 2021 en betreft het bouwen van het tunneldeel aan de westzijde van de rotonde. Het gemotoriseerd verkeer wordt nu via de oostzijde van de rotonde afgewikkeld. Deze fase duurt tot medio februari 2021.

Fase 4

In deze laatste fase herstelt de aannemer de wegverharding van de rotonde en de busbaan. Om vertraging tijdens de spits te voorkomen voert de aannemer deze werkzaamheden uit tussen 9:00 en 15:00 uur. Deze fase begint omstreeks medio februari 2021 en duurt ongeveer 2 weken.

Rotonde 1 aangepast tot turborotonde

Rotonde 1 is aangepast naar een turborotonde een heeft nu een extra rijstrook. Hierdoor kan het verkeer vanaf de Bergenboulevard naar de Bergpas beter doorstromen. Rotonde 1 ligt dicht op de kruising van de Bergenboulevard met de Bergpas, waar verkeerslichten staan.  Voor de verkeersveiligheid is de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers aan de oostzijde, de kant richting de Bergpas, weggehaald. De hier aanwezige bushalte is verplaatst naar de westkant van de rotonde.

Bomen

Voor de aanpassing van de rotonde was het noodzakelijk om dertig bomen te kappen. In december 2019 en januari 2020 zijn in hetzelfde gebied 34 bomen terug geplant. Het gaat om zuilvormige bomen in de middenberm en bomen langs de Boulevard. Op het kaartje hieronder is te zien om welke bomen het gaat.

Figuur: groenplan Rotonde 1

Maatregelen Bereikbaarheid Vathorst

Het verbeteren van de doorstroming van de Bergenboulevard is een van de maatregelen om Vathorst beter bereikbaar te maken. Bekijk de overige zes maatregelen op de pagina Maatregelen Bereikbaarheid Vathorst.

Herinrichting Heideweg en Van Tuyllstraat

De herinrichting van de Heideweg en Van Tuyllstraat is bijna afgerond. De straten hebben een apart riool voor regenwater gekregen en een nieuwe inrichting. Lees meer.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Bereikbaarheid Vathorst:

14033

Of mail:

Roy Fox 
RJ.Fox@amersfoort.nl

Maurice Reinink
MC.Reinink@amersfoort.nl

Sip de Jong
SHP.deJong@amersfoort.nl