Vathorst Podium

De gemeente Amersfoort wil kantorenlocatie Podium in de wijk Vathorst ontwikkelen tot een locatie voor kantoren én woningen. Daarbij werkt de gemeente samen met Heijmans Vastgoedontwikkeling.

Bureau Palmbout Urban Landscapes uit Rotterdam heeft een stedenbouwkundige verkenning gemaakt, waarbij rond de huidige kantoren (VolkerWessels en Stater) en het in aanbouw zijnde Collectie Centrum Nederland woningen worden ingepast in een groene omgeving. Uit deze verkenning blijkt dat Podium ruimte biedt voor ongeveer 400 woningen, in een mix van grondgebonden woningen en appartementen.

Plangebied

Het plangebied van Vathorst Podium wordt begrensd door de Boerderijenboulevard aan de westkant, het spoor aan de noordkant en de verbindingsweg/ A28 aan de oost- en zuidkant (zie onderstaand figuur waarop het plangebied blauw omlijnd is aangegeven).

Overleg met de omgeving

In het voorjaar 2019 is tijdens een informatiebijeenkomst de stedenbouwkundige verkenning gepresenteerd. Omwonenden konden toen hun suggesties en vragen en opmerkingen op de verkenning geven. Woensdag 10 oktober 2019 hebben omwonenden een terugkoppeling hierop ontvangen. Toen is onder andere een verkeers- en parkeeronderzoek gepresenteerd en een aangepast stedenbouwkundig plan.

Bestemmingsplanprocedure

De opbrengst van de informatieavonden wordt meegenomen in het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Uiteindelijk leidt dit tot het ter besluitvorming voorleggen van een nieuw bestemmingsplan. Hieronder een globale planning van dit proces.

Startnotitie bestemmingsplan Raadsbesluit December 2019
Ontwerpbestemmingsplan Ter inzage, 6 weken mogelijkheid tot indienen zienswijzen Ter inzage, 6 weken mogelijkheid tot indienen zienswijzen
Vastgesteld bestemmingsplan Ter inzage, 6 weken voor eventueel beroep bij RvS juni/ juli 2020

Meer informatie

Raadsinformatiebrief De herontwikkeling van kantorenpark Podium

Contact

U kunt uw vragen mailen naar:

vathorstpodium@amersfoort.nl