Varen in Vathorst

In de wijk Vathorst hebben veel inwoners een bootje, waarmee ze varen op de grachten of op het riviertje De Laak tussen Vathorst en Bunschoten-Spakenburg. De Laak is verbreed en verdiept. Ook zijn sluizen aangelegd. Daarmee is een mooie vaarroute ontstaan voor kano’s, sloepen en elektrisch aangedreven fluisterbootjes.

Varen in Vathorst

Vaarseizoen 2020

Het vaarseizoen loopt van 1 april tot 1 november. Vooruitlopend daarop nemen Waterschap Vallei en Veluwe en Gemeente Amersfoort verschillende maatregelen om het varen in en rond Vathorst mogelijk te maken.

Sluizen

De sluis bij de Workumstraat en de sluis bij De Kooi kunt u zelf bedienen. Bij iedere sluis staat een informatiebord waarop wordt uitgelegd hoe de sluis werkt. Om de deuren te ontsluiten bel je in met een mobiele telefoon. Begin februari 2020 is de bediening van de Workumsluis aangepast. De schuiven openen en sluiten nu automatisch. De sluis is daardoor makkelijker te passeren.

Waterplanten

Het heldere water van de Laak zit vol voedingsstoffen. Dat is daarmee een ideale omgeving voor inheemse waterplanten als het Aarvederkruid. Die groeit dan ook explosief. Vorig jaar hebben we gemerkt dat Aarvederkruid en andere begroeiing het varen steeds meer belemmert. Daarom gaan we die verwijderen in het water tussen de Workumsluis en de sluis bij de Kooi. Dat gebeurt met een kraan vanaf het fietspad langs de oever. We starten in de week van 24 februari. Dan is het voorjaarsvakantie voor de scholieren uit onder andere Bunschoten die deze route veel gebruiken om in Hoevelaken naar school te gaan. Ook hopen we in deze periode zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de eventuele eerste broedende watervogels.

Varen op de Laak

Wat zijn de regels?

De Laak loopt door de kwetsbare natuur in de Eempolder. Het is daarom sinds 1 januari 2020 op de gehele rivier verboden om te varen met bootjes die worden aangedreven door een brandstofmotor. Dus ook in en rond Vathorst. Dit verbod wordt met borden aangegeven. Er wordt op ook op gecontroleerd.

Hoe snel mag ik varen?

De maximumsnelheid voor vaartuigen in heel Amersfoort en ook voor de Laak richting Bunschoten is vastgesteld op 6 kilometer per uur.

Oplaadpunten voor elektromotoren

Er zijn drie oplaadpunten in Vathorst. Deze staan op onderstaand kaartje aangegeven.

De 3 laadpunten zijn vanaf 1 december 2021 niet langer gratis te gebruiken. De gemeente heeft besloten om ze in ieder geval tot 2025 aan te bieden tegen een tarief van €0,50 per kWh.

Afmeren

Op onderstaand kaartje staat aangegeven waar mag worden afgemeerd in Vathorst-De Laak. Waterschap en gemeente staan toe dat overal, behalve langs natuurlijke oever het hele jaar door mag worden afgemeerd. Voorwaarde is wel dat de bootjes degelijk zijn afgemeerd en er goed en netjes bijliggen en niet vol water staan.

In de APV van de gemeente staat dat het in de winterperiode verboden is om langs openbare oevers een bootje af te meren. Omdat het voor veel mensen lastig is om hun bootje in de winter elders te stallen, wordt dit toch toegestaan. Belangrijke voorwaarde is dan wel dat de bootjes deugdelijk vast gemaakt zijn en er netjes uitzien. Op deze manier voorkomen we verloedering van de buurt. Ook is het risico kleiner dat losgeslagen bootjes de stuwen en duikers – die het waterpeil regelen – verstoppen.

Vaarseizoen

De Workumsluis en de sluis bij restaurant De Kooi zijn te gebruiken in de periode van 1 april tot 1 november.

Werking van de sluis

De sluis bij de Workumstraat en de sluis bij de Kooi kan zelf worden bediend. Bij iedere sluis staat een informatiebord waarop wordt uitgelegd hoe de sluis werkt. Om de deuren te ontsluiten bel je in met een mobiele telefoon.

Overzichtskaart van het gebied

Meldingen

Voor meldingen over de oevers of sluizen kun je terecht bij het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente Amersfoort.

Meldingen over de waterkwaliteit en (half) gezonken bootjes kan je melden bij Waterschap Vallei en Veluwe via servicedesk@vallei-veluwe.nl.

Project Laakzone

Het project Laakzone omvat het buitengebied tussen Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort; de ‘achtertuin’ van Vathorst. In dit gebied zijn nieuwe recreatiemogelijkheden gerealiseerd in de vorm van (snel)fietspaden, wandelpaden, klompen- en ruiterpaden, vaarroutes, aanlegplaatsen voor kano’s, picknickplaatsen en een sluis bij Bunschoten.

Het project Laakzone is tot stand gekomen door de samenwerking van de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort, het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), Provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Waterschap Vallei en Veluwe. En is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Video: de Laak van 1200 tot nu

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.