Varen in Vathorst

In de wijk Vathorst hebben veel inwoners een bootje, waarmee ze varen op de grachten of op het riviertje De Laak tussen Vathorst en Bunschoten-Spakenburg. De Laak is verbreed en verdiept. Ook zijn sluizen aangelegd. Daarmee is een mooie vaarroute ontstaan voor kano’s, sloepen en elektrisch aangedreven fluisterbootjes.

Varen in Vathorst

Vaarseizoen 2020

Het vaarseizoen loopt van 1 april tot 1 november. Vooruitlopend daarop nemen Waterschap Vallei en Veluwe en Gemeente Amersfoort verschillende maatregelen om het varen in en rond Vathorst mogelijk te maken.

Sluizen

De sluis bij de Workumstraat en de sluis bij De Kooi kunt u zelf bedienen. Bij iedere sluis staat een informatiebord waarop wordt uitgelegd hoe de sluis werkt. Om de deuren te ontsluiten belt u in met een mobiele telefoon. Begin februari 2020 is de bediening van de Workumsluis aangepast. De schuiven openen en sluiten nu automatisch. De sluis is daardoor makkelijker te passeren.

Waterplanten

Het heldere water van de Laak zit vol voedingsstoffen. Dat is daarmee een ideale omgeving voor inheemse waterplanten als het Aarvederkruid. Die groeit dan ook explosief. Vorig jaar hebben we gemerkt dat Aarvederkruid en andere begroeiing het varen steeds meer belemmert. Daarom gaan we die verwijderen in het water tussen de Workumsluis en de sluis bij de Kooi. Dat gebeurt met een kraan vanaf het fietspad langs de oever. We starten in de week van 24 februari. Dan is het voorjaarsvakantie voor de scholieren uit onder andere Bunschoten die deze route veel gebruiken om in Hoevelaken naar school te gaan. Ook hopen we in deze periode zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de eventuele eerste broedende watervogels.

Varen op de Laak

Wat zijn de regels?

De Laak loopt door de kwetsbare natuur in de Eempolder. Het is daarom sinds 1 januari 2020 op de gehele rivier verboden om te varen met bootjes die worden aangedreven door een brandstofmotor. Dus ook in en rond Vathorst. Dit verbod wordt met borden aangegeven. Er wordt op ook op gecontroleerd.

Hoe snel mag ik varen?

De maximumsnelheid voor vaartuigen in heel Amersfoort en ook voor de Laak richting Bunschoten is vastgesteld op 6 kilometer per uur.

Oplaadpunten voor elektromotoren

Er zijn drie oplaadpunten in Vathorst. Een vierde oplaadpunt wordt geplaatst bij restaurant De Kooi. Op onderstaand kaartje staan de oplaadpunten aangegeven.

Afmeren

Op onderstaand kaartje staat aangegeven waar mag worden afgemeerd in Vathorst - De Laak. In de periode tussen 1 april en 1 november mag overal worden afgemeerd, behalve langs natuurlijke oevers.

Sinds 2017 mogen bootjes tussen 1 november en 1 april  alleen langs de eigen tuin worden afgemeerd. U mag het gehele jaar afmeren langs openbare oevers, mits de boten goed zijn afgemeerd en niet vol water staan of dreigen te zinken. Waterschap en gemeente houden hierop toezicht. Bootjes die op de kant liggen bij openbare oevers worden verwijderd. Op deze manier voorkomen we verloedering van de buurt. Ook is het risico kleiner dat losgeslagen bootjes de duikers en stuwen - die het waterpeil regelen - verstoppen.

Vaarseizoen

De Workumsluis en de sluis bij restaurant De Kooi zijn te gebruiken in de periode van 1 april tot 1 november.

Werking van de sluis

De sluis bij de Workumstraat en de sluis bij de Kooi kan zelf worden bediend. Bij iedere sluis staat een informatiebord waarop wordt uitgelegd hoe de sluis werkt. Om de deuren te ontsluiten belt u in met een mobiele telefoon.

Overzichtskaart van het gebied

Meldingen

Voor meldingen over de oevers of sluizen kunt u terecht bij het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente Amersfoort.

Meldingen over de waterkwaliteit en (half) gezonken bootjes kunt u melden bij Waterschap Vallei en Veluwe via servicedesk@vallei-veluwe.nl.

Project Laakzone

Het project Laakzone omvat het buitengebied tussen Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort; de ‘achtertuin’ van Vathorst. In dit gebied zijn nieuwe recreatiemogelijkheden gerealiseerd in de vorm van (snel)fietspaden, wandelpaden, klompen- en ruiterpaden, vaarroutes, aanlegplaatsen voor kano’s, picknickplaatsen en een sluis bij Bunschoten.

Het project Laakzone is tot stand gekomen door de samenwerking van de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort, het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), Provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Waterschap Vallei en Veluwe. En is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Video: de Laak van 1200 tot nu