Varen in Vathorst

In de wijk Vathorst hebben veel inwoners een bootje, waarmee ze varen op de grachten of op het riviertje De Laak tussen Vathorst en Bunschoten-Spakenburg. De Laak is verbreed en verdiept. Ook zijn sluizen aangelegd. Daarmee is een mooie vaarroute ontstaan voor kano’s, sloepen en fluisterbootjes (met elektrisch aangedreven motor).

Varen in Vathorst

Varen op de Laak

Wat zijn de regels?

De Laak loopt door de kwetsbare natuur in de Eempolder. Het is daarom verboden om op de Laak vanaf de grens met Nijkerk richting Bunschoten met brandstofmotoren te varen. Dit verbod wordt met borden aangegeven. Er wordt hierop ook gecontroleerd.

In de wijk Vathorst is het op dit moment nog wel toegestaan om met een brandstofmotor te varen. Met ingang van 2020 is dat verboden.

Hoe snel mag ik varen?

De maximumsnelheid voor heel Amersfoort en ook voor de rivier De Laak richting Bunschoten is vastgesteld op 6 kilometer per uur.

Oplaadpunten voor elektromotoren

Er zijn drie oplaadpunten in Vathorst. Een vierde oplaadpunt wordt geplaatst bij restaurant De Kooi. Op onderstaand kaartje staan de oplaadpunten aangegeven.

Afmeren

Op onderstaand kaartje staat aangegeven waar mag worden afgemeerd in Vathorst – De Laak. In de periode tussen 1 april en 1 november mag overal worden afgemeerd, behalve langs natuurlijke oevers.

Sinds 2017 mogen bootjes tussen 1 november en 1 april  alleen langs de eigen tuin worden afgemeerd. Om inwoners van Vathorst-De Laak tegemoet te komen geldt dit jaar (1 november 2017 - april 2018) een overgangsfase. Bewoners kunnen dan nog wel afmeren langs openbare oevers, als de boten goed zijn afgemeerd en niet vol water staan of dreigen te zinken. Waterschap en gemeente houden hierop toezicht. Bootjes die op de kant liggen bij openbare oevers worden - ook dit najaar al - verwijderd. Op deze manier wordt verloedering door verwaarloosde of half gezonken bootjes voorkomen. Ook is het risico kleiner dat losgeslagen bootjes de duikers en stuwen - die het waterpeil regelen - verstoppen.

Vaarseizoen

De Workumsluis en de sluis bij restaurant De Kooi zijn te gebruiken in de periode van1 april tot 1 november.

Werking van de sluis

De sluis bij de Workumstraat en de sluis bij de Kooi kan zelf worden bediend. Bij iedere sluis staat een informatiebord waarop wordt uitgelegd hoe de sluis werkt. Om de deuren te ontsluiten belt u in met een mobiele telefoon.

Overzichtskaart van het gebied

Meldingen

Voor meldingen over de sluis in Vathorst of over de oevers kunt u terecht bij het Meldpunt Woonomgeving.

Als bootjes (half) gezonken in het water liggen of bij andere meldingen over het water kunt u dit melden bij het waterschap Vallei en Veluwe via servicedesk@vallei-veluwe.nl.

Project Laakzone

Het project Laakzone omvat het buitengebied tussen Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort; de ‘achtertuin’ van Vathorst. In dit gebied zijn nieuwe recreatiemogelijkheden gerealiseerd in de vorm van (snel)fietspaden, wandelpaden, klompen- en ruiterpaden, vaarroutes, aanlegplaatsen voor kano’s, picknickplaatsen en een sluis bij Bunschoten.

Het project Laakzone is tot stand gekomen door de samenwerking van de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort, het Ontwikkelings bedrijf Vathorst (OBV), de provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Waterschap Vallei en Veluwe. En is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Video: de Laak van 1200 tot nu