Tiny houses aan de Curaçaolaan

De gemeente Amersfoort stelt de locatie Curaçaolaan 49 beschikbaar om een bijzonder type woningen te ontwikkelen: tiny houses.

Voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden heeft de gemeenteraad op 20 april 2021 ingestemd met een investeringskrediet.

Tiny houses zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Kijk voor meer informatie op de website van Tiny House Nederland.

Op het gemeentelijk perceel aan de Curaçaolaan stond tot eind 2019 een blokhut. Deze is inmiddels gesloopt en de plek biedt daarom ruimte voor een nieuw initiatief.

Locatie

Onderstaande kaart geeft de ligging van de locatie in de stad weer:

Kaart met locatie van de Curacaolaan 49.

Vanuit de lucht ziet de locatie er als volgt uit:

Luchtfoto van de locatie Curacaolaan 49

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Voor de ontwikkeling van de locatie zoekt de gemeente naar een collectief dat via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een plan voor de locatie maakt. Bij CPO werkt een groep (toekomstige) bewoners samen aan de ontwikkeling van een (nieuwbouw-)woonvoorziening. Welke CPO-groep dit wordt, is nu nog niet bekend.

Overleg met de omgeving

In november 2019 heeft de gemeente een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is een tekening getoond van de mogelijkheden die de plek biedt voor tiny houses. Op de tekening is te zien dat er gedacht wordt aan de plaatsing van zes tiny houses rondom een gemeenschappelijke buitenruimte.

Tekening met 6 geplande tiny houses aan de Curacaolaan 49

Inschrijven Tiny Houses

In de periode 3 mei tot uiterlijk 28 juni 2021 kunnen CPO groepen zich inschrijven voor het Tiny Houses project aan de Curaçaolaan.

Na sluiting van de inschrijftermijn worden alle inzendingen beoordeeld op de gestelde inschrijfvoorwaarden. Daarna vindt er een loting door de notaris plaats en wordt één CPO groep geselecteerd. Na de selectie zal de CPO groep, samen met de gemeente, het plan verder uitwerken.

Hieronder staan alle relevante documenten en het inschrijfformulier:

CPO groep

Alleen deelnemers van een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) kunnen zich inschrijven op de Tiny Houses. Deelnemers die nog niet in een CPO groep zitten kunnen zelf een CPO groep oprichten of proberen om mee te doen aan een bestaande CPO groep. Op het bewonersplatform www.bewoners033.nl kan een oproep worden geplaatst om samen met anderen een CPO groep te gaan vormen. Of wellicht staat er al een CPO groep die nog deelnemers zoekt.

Besluitvorming

Er is door het college een bestuursopdracht voor de ontwikkeling van de tiny houses vastgesteld. Deze is terug te vinden in dit Collegebesluit.

Meer informatie en contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de projectmanager of assistent projectmanager van dit project.

Contact

Marjolein Thon (projectmanager)
E-mail: m.thon@amersfoort.nl

Deborah Boer (assistent projectmanager)
E-mail: de.boer@amersfoort.nl