Tiny houses aan de Curaçaolaan

Aan de Curaçaolaan 49 worden 6 bijzonder type woningen ontwikkeld: tiny houses.

Het collectief Mayordomio gaat aan de Curaçaolaan 6 tiny houses realiseren. Via loting door een notaris is dit collectief geselecteerd om de plannen te realiseren. In totaal waren er 14 collectieven die zich hadden ingeschreven. De woningen komen er tijdelijk te staan voor een periode van 10 tot maximaal 15 jaar.

Stand van zaken

Het collectief Mayordomio is op dit moment bezig om de plannen uit te werken. Regelmatig krijgt de gemeente de vraag of er nog plekken vrij zijn op de Curaçaolaan of dat er andere tiny houses locaties in Amersfoort beschikbaar zijn. De Curaçaolaan biedt geen plek voor meer tiny houses en de gemeente stelt momenteel ook geen andere locaties beschikbaar voor tiny houses. Het collectief heeft een eigen website waarop meer informatie is te vinden; mayordomio.wordpress.com

Wat zijn tiny houses?

Tiny houses zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Kijk voor meer informatie op de website van Tiny House Nederland.

Op het gemeentelijk perceel aan de Curaçaolaan stond tot eind 2019 een blokhut. Deze is inmiddels gesloopt en de plek biedt daarom ruimte voor een nieuw initiatief.

Locatie

Onderstaande kaart geeft de ligging van de locatie weer:

Kaart met locatie van de Curacaolaan 49.

Vanuit de lucht ziet de locatie er als volgt uit:

Luchtfoto van de locatie Curacaolaan 49

Overleg met de omgeving

In november 2019 heeft de gemeente een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is een tekening getoond van de mogelijkheden die de plek biedt voor tiny houses. Op de tekening is te zien dat er gedacht wordt aan de plaatsing van zes tiny houses rondom een gemeenschappelijke buitenruimte.

Tekening met 6 geplande tiny houses aan de Curacaolaan 49

Vervolg

In de komende maanden gaat Mayordomio, samen met de gemeente, de plannen verder uitwerken. Omwonenden worden in die periode geïnformeerd over de plannen.

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft op 20 april 2021 ingestemd met het investeringskrediet voor het bouw- en woonrijp maken van tiny houses aan de Curaçaolaan. Ook zijn er raadsvragen van GroenLinks beantwoord.

Contact

Marjolein Thon (projectmanager)
E-mail: m.thon@amersfoort.nl

Deborah Boer (assistent projectmanager)
E-mail: de.boer@amersfoort.nl