Stationsgebied Amersfoort Centraal

Een stationsgebied met een goed functionerend stationsplein, een fijne verblijfsruimte met een makkelijke toegang tot de fietsenkelder, veel groen, en een gastvrije en levendige route van station naar de binnenstad. Dat is de essentie van de gebiedsvisie Amersfoort Centraal, die de afgelopen tijd uitgewerkt is tot een concept voorlopig ontwerp (VO). Het Stationsgebied is straks een gebied voor alle Amersfoorters. En is het een welkomstportaal voor bezoekers aan onze mooie historische en veelzijdige stad.

Ga direct naar:

Spooratelier

Op 12 juli was er een spooratelier en werd het concept voorlopig ontwerp gepresenteerd. Tot eind juli was er de mogelijkheid om op kaartbeelden een mening achter te laten. Deze opmerkingen worden waar mogelijk, meegenomen in het voorlopig ontwerp.

Hieronder kunt u de presentatie van 12 juli 2021 bekijken:

In juli hebben we u gevraagd om input te geven op het concept voorlopig ontwerp voor het stationsgebied. We bedanken de inwoners voor het meedenken! Later dit jaar organiseren we weer een Spooratelier. De uitkomsten van de opmerkingen die inwoners konden geven op het concept voorlopig ontwerp voor het Stationsgebied (juli 2021) hebben we voor u samengevat:

Aanbevelingen

De gemeenteraad stelde in mei 2020 de Gebiedsvisie Amersfoort Centraal vast. Op verzoek van de Fietsersbond is er op het ontwerp van de fietsstromen een second opinion uitgevoerd. De ideeën voor de fietsroutes en fietsstromen in de visie zijn degelijk, veilig en goed onderbouwd.

Wel zijn er aanbevelingen gedaan om het comfort voor fietsers verder te verbeteren, zoals voorsorteervakken op fietspaden en bredere aansluitingen op het Smallepad. Deze aanbevelingen worden in het inrichtingsontwerp uitgewerkt.

Het oude rechtbankgebouw wordt herontwikkeld. Gebouwen langs de looproute richting de stad krijgen op de begane grond een aantrekkelijke inrichting. Zo ontstaat een meer levendig gebied met een prettige, uitnodigende route richting stad.

Animatie

Nieuwsgierig naar het gehele stationsgebied? Bekijk dan de impressie in onderstaand animatiefilmpje:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Deelprojecten

Voor het ontwerpproces en in het verlengde daarvan de participatie hebben we het gehele project stationsgebied opgedeeld in deelprojecten:

  • Herontwikkeling rechtbankgebouw;

  • stationsplein/route binnenstad;

  • begane grond van panden aan route (plinten);

  • fietsenkelder.

Herontwikkeling rechtbankgebouw

Voor de herontwikkeling van het oude rechtbankgebouw stellen we een ontwikkelkader op samen met de directe omgeving en met geïnteresseerden. Het doel is dat het ontwikkelkader in 2021 aan de raad wordt aangeboden ter vaststelling. In het ontwikkelkader staat aan welke eisen de herontwikkeling van de locatie van de oude rechtbank moet voldoen. Dit zorgt er voor dat het gebouw een iconisch karakter krijgt en het visitekaartje van Amersfoort wordt.

We hebben de stad en de buurt gevraagd om ideeën en opmerkingen te geven. Wij zijn nieuwsgierig hoe men aankijkt tegen de toekomst van dit gebouw. De opgehaalde input nemen wij mee bij het opstellen van het ontwikkelkader. En we maken voor de gemeenteraad inzichtelijk hoe de input is verwerkt. Dit betekent niet dat we alle ideeën of suggesties gaan overnemen.

Een grafiek gemaakt op de reacties die binnenkwamen via metamersfoort.nl

Zie ook:

We vragen de stad en de buurt, de gemeenteraad beslist uiteindelijk. Voordat het ontwikkelkader ter vaststelling naar de raad gaat, koppelen we deze eerst nog terug aan de stad. Hierna kan het gebouw worden verkocht aan een partij die de Rechtbanklocatie mag herontwikkelen binnen het vastgestelde ontwikkelkader. Zo houdt de gemeente regie op de kwaliteit van de herontwikkeling.

Beschermd stadsgezicht

Het rechtbankgebouw is geen monument en maakt geen onderdeel uit van de oorspronkelijke historische bebouwing van De Berg. Het rechtbankgebouw mag dus gewijzigd worden. Maar dan moet de betreffende wijziging wel getoetst worden aan de historische kwaliteiten van het rijksbeschermde stadsgezicht en de impact op dit stadsgezicht en voldoen aan een goede ruimtelijke kwaliteit. Dat is ook logisch, omdat dit stadsgezicht belangrijk is voor Amersfoort.

Stationsplein/route binnenstad

Op 17 februari en 13 april zijn er digitale bijeenkomsten geweest over de inrichting van het openbare gebied van het stationsplein en de route naar de binnenstad, bekijk hier de presentaties:

In maart konden de inwoners een reactie achterlaten op metamersfoort.nl. Hieronder ziet u welke reacties er zijn binnengekomen.

Landschapsarchitect Ivana Zambeli begeleidt het proces om te komen tot een voorlopig inrichtingsontwerp. Het ontwerp willen we graag voor de zomer van 2021 klaar hebben.

Een grafiek laat de voorkeuren zien van de binnengekomen reacties

Zie ook:

Fietsenkelder

De geplande fietsenkelder onder station Amersfoort komt er. Het gewijzigde plan voor deze ondergrondse fietsenstalling is december 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad. Een impressie van de fietsenkelder is te zien in bovenstaand filmpje van het stationsgebied. De fietsenkelder krijgt een ruime, goed toegankelijke entree aan de Kersenbaan/Smallepad. Vanaf het Stationsplein komt een comfortabele entree met rolpaden. In de fietsenkelder komt ook een directe toegang naar de stationshal. De stalling biedt ruimte aan ruim 5.000 fietsen.

De aanbesteding voor de aanleg van de fietsenkelder wordt medio 2021 gestart. Als voorbereiding op de aanleg verleggen nutsbedrijven de kabels en leidingen op het Stationsplein. Dat betekent dat het plein in 2021 fietsvrij moet worden gemaakt. Communicatie over de aanleg van de fietsenkelder doen ProRail en NS.

Stadshart Amersfoort

We willen een levendig en aantrekkelijk stadshart met winkels, horeca en culturele voorzieningen van hoge kwaliteit. Nu en in de toekomst. Daarom willen we meer bewoners, werkenden, bezoekers en toeristen in en rond het stadshart aantrekken.

Dat bereiken we onder andere door een goed bereikbaar stadshart met meer aantrekkelijke plekken. Het gaat om het Stationsgebied, de Binnenstad, Zonnehof en Langs Eem en Spoor (Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt).

Bestuurlijke besluitvorming

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Stationsgebied?

Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief Stationsgebied.

AANMELDEN