Stationsgebied Amersfoort Centraal

Een stationsgebied met een goed functionerend stationsplein, een fijne verblijfsruimte met een makkelijke toegang tot de fietsenkelder, veel groen, en een gastvrije en levendige route van station naar de binnenstad. Dat is de essentie van de gebiedsvisie Amersfoort Centraal, die de afgelopen tijd uitgewerkt is tot een concept voorlopig ontwerp (VO). Het Stationsgebied is straks een gebied voor alle Amersfoorters. En is het een welkomstportaal voor bezoekers aan onze mooie historische en veelzijdige stad.

Stationsgebied Amersfoort Centraal

Ga direct naar:

Voorlopig ontwerp Stationsgebied

Voorlopig ontwerp Stationsgebied Amersfoort Centraal

Bekijk de grote afbeelding:

  Op notubiz.amersfoort.nl vind je onder punt 5 het gehele B&W-besluit van 15 december 2021 terug. Ook zijn die terug te lezen bij bestuurlijke besluitvorming.

  Spoorateliers

  Op 30 juni 2022 was er een spooratelier. Tijdens deze avond informeerden we je over de stand van zaken rond het project Stationsgebied, de Rechtbanklocatie en stond deelmobiliteit op het programma. ProRail vertelde over de planning rond de fietskelder en toonde een interactieve website over alle spoorse zaken in en rond Amersfoort.

  Piano

  Op 25 februari 2022 is de piano op het Centraal Station feestelijk in gebruikgenomen:

  Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

  Hieronder vind je het voorlopig ontwerp (VO) dat op 12 juli 2021 is gepresenteerd:

  De uitkomsten van de opmerkingen die inwoners konden geven op het concept voorlopig ontwerp voor het Stationsgebied (juli 2021) hebben we voor jou samengevat:

  Animatie

  Nieuwsgierig naar het gehele stationsgebied? Bekijk dan de impressie in onderstaand animatiefilmpje:

  Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

  Herontwikkeling rechtbankgebouw

  Voor de herontwikkeling van het oude rechtbankgebouw stellen we een ontwikkelkader op. Tijdens meerdere bijeenkomsten met de directe omgeving en  geïnteresseerden hebben we ideeën en opmerkingen opgehaald. Het ontwikkelkader wordt dit jaar (2022) aan de raad aangeboden ter vaststelling. In het ontwikkelkader staat aan welke eisen de herontwikkeling van de locatie van de oude rechtbank moet voldoen. Dit zorgt ervoor dat het gebouw een iconisch karakter krijgt en het visitekaartje van Amersfoort wordt.

  Een grafiek gemaakt op de reacties die binnenkwamen via metamersfoort.nl

  Zie ook:

  We vragen de stad en de buurt, de gemeenteraad beslist uiteindelijk. Voordat het ontwikkelkader ter vaststelling naar de raad gaat, koppelen we deze eerst nog terug aan de stad. Hierna kan het gebouw worden verkocht aan een partij die de Rechtbanklocatie mag herontwikkelen binnen het vastgestelde ontwikkelkader. Zo houdt de gemeente regie op de kwaliteit van de herontwikkeling.

  Beschermd stadsgezicht

  Het rechtbankgebouw is geen monument en maakt geen onderdeel uit van de oorspronkelijke historische bebouwing van De Berg. Het rechtbankgebouw mag dus gewijzigd worden. Maar dan moet de betreffende wijziging wel getoetst worden aan de historische kwaliteiten van het rijksbeschermde stadsgezicht en de impact op dit stadsgezicht en voldoen aan een goede ruimtelijke kwaliteit. Dat is ook logisch, omdat dit stadsgezicht belangrijk is voor Amersfoort.

  ProRail bouwt fietskelder

  De geplande fietskelder onder station Amersfoort komt er. Het gewijzigde plan voor deze ondergrondse fietsenstalling is december 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad. ProRail zal de fietskelder gaan bouwen.

  Een impressie van de fietskelder is te zien in bovenstaand filmpje van het stationsgebied. De fietskelder krijgt een ruime, goed toegankelijke entree aan de Kersenbaan/Smallepad. Vanaf het Stationsplein komt een comfortabele entree met rolpaden. In de fietskelder komt ook een directe toegang naar de stationshal. De stalling biedt ruimte aan ruim 5.000 fietsen.

  Tijdens het Spooratelier van 30 juni 2022 gaf ProRail een presentatie over de nieuwe fietskelder. Een samenvatting van de plannen:

  • In het nieuwe gedeelte wordt een capaciteit van 2.600 fietsen gerealiseerd.
  • Samen met de kelderstalling zal de capaciteit van de fietsenstalling 4.800 fietsen zijn.
  • De fietsenstalling zal plaats bieden aan:

  - OV-fietsen (+400 stuks)

  - Standaardfietsen

  - Buitenmodelfietsen

  Vernieuwde planning

  Najaar 2022

  Start aanbesteding

  Start omleggen kabels en leidingen

  Zomer 2023

  Aannemer geselecteerd

  Definitief ontwerp, voorbereiding aannemer

  Zomer 2024

  Start bouw (duur: ongeveer 2 jaar)

  ProRail zal naast de fietsenstalling de aankomende jaren ook de sporen en het station van Amersfoort vernieuwen. Voor een totaaloverzicht is er een website en een overzichtskaart beschikbaar voor iedereen.

  Stadshart Amersfoort

  We willen een levendig en aantrekkelijk stadshart met winkels, horeca en culturele voorzieningen van hoge kwaliteit. Nu en in de toekomst. Daarom willen we meer bewoners, werkenden, bezoekers en toeristen in en rond het stadshart aantrekken.

  Dat bereiken we onder andere door een goed bereikbaar stadshart met meer aantrekkelijke plekken. Het gaat om het Stationsgebied, de Binnenstad, Zonnehof en Langs Eem en Spoor (Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt).

  Bestuurlijke besluitvorming

  Logo Amersfoort Centraal

  Nieuwsbrief

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Stationsgebied?

  Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief Stationsgebied.

  AANMELDEN