Selectie ligplaats Eemhaven

In de Eemhaven, aan de Kleine Koppel, is één ligplaats beschikbaar. Deze is gelegen nabij het levendige Eemplein en De Nieuwe Stad. In dit gebied gaan creativiteit, wonen en werken samen. De historische binnenstad van Amersfoort ligt op een steenworp afstand. De gemeente Amersfoort zoekt een partij met een historisch of bijzonder schip. Een schip met een publieksaantrekkelijke functie dat op deze unieke plek bijdraagt aan de beeldkwaliteit en levendigheid van de Eemhaven. Let op: het is NIET toegestaan om op deze ligplaats te wonen aan boord van het schip.

Selectie ligplaats Eemhaven

De ligplaats

  • De beschikbare ligplaats is gelegen in de Eemhaven in Amersfoort aan de Kleine Koppel 15. Bekijk de situatietekening:
  • Er is ruimte voor een schip met een maximale lengte van 26,50 meter. De breedte mag maximaal 5,20 meter zijn.
  • De hoogte van de kade is ter plaatse tijdens het vaarseizoen circa 1,58 meter en tijdens de winter circa 1,78 meter. Dit is een indicatie; houd rekening met wisselende waterstanden.
  • De huurprijs (exclusief BTW) bedraagt op jaarbasis € 4.902,50. (prijspeil 1-1-2022)

Aanmelding (niet meer mogelijk)

De gehele selectieprocedure, alle selectiecriteria en het aanmeldformulier zijn te vinden op deze projectpagina. Aanmelden was mogelijk tot vrijdag 11 februari 2022, 13.00 uur.

De aanmelding bestaat uit 2 delen:

  • Het aanmeldformulier (klik op de rode button)
  • Een plan waarin jij jouw interesse, schip én concept presenteert.

Op deze aanmelding zijn de volgende bijlagen van toepassing:

  1. Nadere regels en aanwijzingen ligplaatsen historische en bijzondere schepen Eemhaven Amersfoort 2021 (inclusief bijlage 1).
  2. Concept huurovereenkomst uitgifte ligplaats, december 2021

Beoordeling

De beoordeling vindt plaats door een commissie van deskundigen op het gebied van stedelijke havens, beeldkwaliteit en stedenbouw, economie en branchering en bewoners-/ondernemersbelangen. De commissie zal iedere aanmelding toetsen en beoordelen op basis van de geformuleerde criteria. De commissie brengt vervolgens een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college selecteert uiteindelijk de kandidaat aan wie de ligplaats wordt toegewezen en met wie de huurovereenkomst wordt aangegaan.

Dit zijn de belangrijkste data:

Selectiefase Datum
Publicatie selectieprocedure en documenten 23 december 2021
Sluitingstermijn aanmeldingen 11 februari 2022; 13.00 uur
Selectiecommissie kan kandidaten verduidelijkingsvragen stellen Tot 25 februari 2022
Termijn beantwoording verduidelijkingsvragen Tot 11 maart 2022
Advies selectiecommissie aan college van B en W Uiterlijk 31 maart 2022
Bekendmaking definitieve toewijzing Uiterlijk 5 april 2022

Meer informatie

Heeft u vragen over de selectieprocedure? Stel deze aan projectleider Jolanda van den Bunt, via e-mail haven@amersfoort.nl.

Contact

Heeft u vragen over de selectieprocedure? Stel deze aan projectleider Jolanda van den Bunt.

Mail: haven@amersfoort.nl.