Operatie Uitstoot in uw wijk

Amersfoort wil CO2-neutraal zijn in 2030! Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken. Met het programma Operatie Uitstoot wil de gemeente richting geven aan deze enorme verandering.

De energietransitie in beeld

In de factsheet Energietransitie Amersfoort is in één beeld gevangen hoe het energiegebruik er nu uitziet in Amersfoort en hoe die eruit moet zien in 2030 met als doel dan CO2-neutraal te zijn. Uit dit beeld wordt duidelijk dat de energietransitie complex, veelomvattend is en veel impact heeft op iedereen in de stad.

Samenvatting gebiedsbijeenkomsten Operatie Uitstoot

In de periode tussen half september en eind oktober zijn in negen gebiedsbijeenkomsten de ideeën verzameld van in totaal ongeveer 250 bewoners en ondernemers om van Amersfoort in versneld tempo een CO2-neutrale stad te maken. De gedeelde meningen, veel gehoorde punten en opvallende ideeën of aandachtspunten zijn samengevat:

Afsluitende bijeenkomsten Operatie Uitstoot

Op dinsdag 29 november 2017 zijn er twee afsluitende bijeenkomsten van deze fase van Operatie Uitstoot gehouden voor grote Amersfoortse organisaties (bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties en Stedin als netbeheerder), geïnteresseerde ondernemers en bewoners. Het conceptplan van aanpak ‘Amersfoort CO2-neutraal in 2030’ is gepresenteerd en de laatste op- en aanmerkingen zijn opgehaald. In het plan van aanpak wordt beschreven hoe de energietransitie eruit ziet om van Amersfoort versneld een CO2-neutrale stad te maken.

Het vervolg van Operatie Uitstoot

Alle opmerkingen worden nu verwerkt in het plan van aanpak. Dit ligt begin 2018 voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad. De raad zal voor de gemeenteraadsverkiezingen besluiten over wat de gemeente gaat doen in 2018 en de nieuwe gemeenteraad wordt na de verkiezingen gevraagd te besluiten over de CO2-aanpak de volgende jaren.

Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Meedoen?

Wilt u weten wat u zelf (nog meer) kunt doen? Kijk dan op www.amersfoortduurzamestad.nl voor voorbeelden van andere Amersfoorters en tips!

Wat is Operatie Uitstoot?

Lees meer over Operatie Uitstoot en bekijk de animatie

Meer informatie over o.a. initiatieven in de stad bekijk Vragen en antwoorden

Andere vragen?

Neem contact op met de projectleider Pauline Sparenburg via 14033