Ontwikkeling woonbuurt De Lichtenberg

De Lichtenberg is een nieuwe woonbuurt op De Berg. Particulieren bouwen er zelf 61 huizen en 1 appartementengebouw. In de toekomst komt er nog een groot appartementencomplex.

Langs de Utrechtseweg, Vondellaan en Hugo de Grootlaan wonen de eerste mensen al in hun woning. Een groot deel wordt tussen 2020 en 2023 gebouwd. Geleidelijk komen de mensen dan in de nieuwe buurt te wonen. In de buurt zijn 3 nieuwe straten; de Anna Bijnslaan, Petronella Moenslaan en de Elisabeth Postlaan.

Geen kavels beschikbaar

Alle kavels zijn verkocht of onder optie. Als er onverhoopt nog kavels beschikbaar komen, waarvoor wij geen reserve kandidaten uit de inschrijvingsprocedure van mei 2019 hebben, dan maken we dat bekend via de nieuwsbrief en deze website.

Kavel 6

Amersfoort wordt een afvalloze en CO₂-neutrale stad. Circulaire bouw is één van de speerpunten. Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom heeft de gemeente Amersfoort binnen woonwijk De Lichtenberg een kavel (kavel 6) gereserveerd voor een circulaire villa.

Dit voorjaar volgt er een prijsvraag waarmee belangstellenden (particulieren) voor deze kavel hun plannen voor een circulaire en duurzame villa kunnen inbrengen. Op basis van vooraf opgestelde toetsingscriteria (met betrekking tot circulariteit en energieverbruik) zal de kavel dan worden toegewezen aan de partij die het hoogste scoort.

Criteria waarnaar gekeken wordt zijn onder meer materiaalkeuze, percentage groen op de kavel, waterberging, afvalloos bouwen en de energiebelofte/ opwekking. Belangrijk is ook dat degene die de woning gaat ontwikkelen er ook zelf gaat wonen.

De koopsom van het kavel bedraagt € 414.400,- (incl. BTW).

Unieke kans

Een unieke kans dus: bouw uw circulaire droomhuis op een exclusieve kavel in één van Amersfoorts mooiste wijken. De Amersfoortse Berg heeft een rijke cultuurhistorie van architectuur, stedenbouw en landschap. Royaal wonen met de historische binnenstad, centraal station en uitvalswegen vlakbij.

Het bosgebied Klein Zwitzerland ligt bijna in uw achtertuin. Deze vrijstaande kavel is gelegen boven aan de Vondellaan en grenst aan een parkstrook met prachtige bomen en rhododendrons.

Meer informatie is nog niet beschikbaar en volgt in het voorjaar.

Bekijk de bijbehorende kavelpaspoorten (*):

*Omdat de kavel op een hoek ligt, kan de voordeur op twee verschillende manieren gesitueerd worden.

Appartementencomplexen

Op De Lichtenberg komen 2 appartementencomplexen.

Ontwikkelaar groter complex nog niet bekend

De grond voor het grotere appartementencomplex wordt verkocht aan een ontwikkelaar. De ontwikkelaar gaat de appartementen bouwen. Die ontwikkelaar is nog niet bekend en er is nog geen ontwerp. Volg de ontwikkelingen via nieuwsbrief Woonbuurt De Lichtenberg.

Groep particulieren ontwikkelt zelf klein complex

Voor het kleinere complex aan de Vondellaan is er ruimte voor een zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hier gaat een bewonersgroep zelf hun appartementen laten bouwen. Dit betekent dat de grond aan een groep particulieren wordt verkocht, die in eigen beheer de appartementen ontwikkelt. De inschrijving en gunning van de kavel voor het CPO heeft al plaatsgevonden. Kijk voor meer informatie op Vondelstaete Amersfoort.

Openbaar groen

De kavels zijn in maart 2020 bouwrijp opgeleverd. Daarbij is al een groot deel van het openbaar groen aangelegd. Nadat de bouwwerkzaamheden (grotendeels) gereed zijn, maakt de aannemer het terrein verder woonrijp. De verwachting is dat dit uiterlijk in januari 2023 klaar is.

Kaart

Een kaart met bouwkavels van dit project vindt u op Met Amersfoort.

Bestanden

Op Met Amersfoort vindt u belangrijke documenten van dit project.

BENG informatie

Bouwen in Beschermd Stadsgezicht

Bouwverordening Amersfoort 2014

Nota parkeernormen

Toetsingskader Beschermd Stadsgezicht behorend bij bestemmingsplan Berg-Utrechtseweg

Uitwerkingsplan locatie Lichtenberg NL.IMRO.0307.UWP00096-0301

Uitwerkingsplan Partiële herziening locatie Lichtenberg appartementen en deelgebied langs het Weitjej NL.IMRO.0307.BP00096-0301

Vergunningenloket gemeente Amersfoort

  Welstandsnota Gemeente Amersfoort

  Contact

  Jolanda van den Bunt

  (kaveladviseur De Lichtenberg) 

  Lichtenberg@Amersfoort.nl

  Nieuwsbrief

  Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op De Lichtenberg? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.