Ontwikkeling woonbuurt De Lichtenberg

De Lichtenberg is een nieuwe woonbuurt op De Berg. Particulieren bouwen er zelf 61 huizen en 1 appartementengebouw. In de toekomst komt er nog een groot appartementencomplex.

Een aantal woningen is inmiddels al bewoond. Een groot deel wordt tussen 2021 en 2023 (af)gebouwd. Geleidelijk komen de mensen dan in de nieuwe buurt te wonen. In de buurt zijn 3 nieuwe straten; de Anna Bijnslaan, Petronella Moenslaan en de Elisabeth Postlaan.

Inschrijving van kavel 6 op 29 oktober 2021 gesloten

De gemeente Amersfoort heeft hoge duurzaamheidsambities. Zo moet Amersfoort bijvoorbeeld een afvalloze en CO2-neutrale stad worden. Deze duurzaamheidsambities gelden ook voor woningbouw. De Lichtenberg is een nieuwe woonwijk waar duurzaamheid en circulariteit belangrijk zijn. Kavel 6 is de laatst beschikbare kavel van De Lichtenberg. Deze kavel is gereserveerd voor de realisatie van een circulaire villa, die hét duurzaamheidsboegbeeld van De Lichtenberg moet worden. 

De gemeente Amersfoort zoekt een particulier, die de ontwikkeling van deze unieke kavel met de realisatie van een circulaire villa op zich neemt, om hier vervolgens zelf in te gaan wonen.

Criteria waarnaar gekeken wordt zijn onder andere: materiaalkeuze, percentage groen op de kavel, waterberging, afvalloos bouwen en de energiebehoefte/ opwekking. Belangrijk is ook dat degene die de woning gaat kopen er ook zelf gaat wonen. 

De koopsom van het kavel bedraagt € 414.400,- (inclusief BTW).

Unieke kans

Een unieke kans dus: bouw uw circulaire droomhuis op een exclusieve kavel in één van Amersfoorts mooiste wijken. De Amersfoortse Berg heeft een rijke cultuurhistorie van architectuur, stedenbouw en landschap. Royaal wonen met de historische binnenstad, centraal station en uitvalswegen vlakbij. 

Meer informatie

Bekijk onderstaande documenten:

 1. Kavel 6 Bezonningsstudie

 2. Kavel 6 Eerste vragenronde selectieprocedure (17 september 2021)
 3. Samenvatting verkoopprocedure

 4. Selectiedocument

 5. Reserveringsovereenkomst

 6. Koopovereenkomst Kavel 6 De Lichtenberg

 7. Bijlage 1 verkooptekening kavel 6

 8. Bijlage 2 concept leveringsakte

 9. Aanmeldformulier

 10. Kavel 6 paspoort (pdf - 1.31 MB), Kavel 6 paspoort variant (pdf - 1.29 MB)

 11. Uitwerkingsplan

 12. Beeldkwaliteitseisen (pdf - 254 kB)

 13. Inspiratieboek

 14. Bodemrapporten

 15. Procedure klachten bij aanbesteding gemeente Amersfoort 2019 (pdf - 380 kB)

 16. Artikel OMbouw COOP junie 2020 (pdf - 1MB)

 17. Vragenronde 2 15 oktober 2021 (pdf - 198 KB)

 18. Aanvullende beantwoording van vragenronde 2

Geen kavels beschikbaar

Alle overige kavels zijn verkocht. Als er onverhoopt nog kavels beschikbaar komen, waarvoor wij geen reserve kandidaten uit de inschrijvingsprocedure van mei 2019 hebben, dan maken we dat bekend via de nieuwsbrief en deze website.

Appartementencomplexen

Op De Lichtenberg komen 2 appartementencomplexen.

Ontwikkelaar groter complex nog niet bekend

De grond voor het grotere appartementencomplex wordt verkocht aan een ontwikkelaar. De ontwikkelaar gaat de appartementen bouwen. Die ontwikkelaar is nog niet bekend en er is nog geen ontwerp. Volg de ontwikkelingen via nieuwsbrief Woonbuurt De Lichtenberg.

Groep particulieren ontwikkelt zelf klein complex

Voor het kleinere complex aan de Vondellaan is er ruimte voor een zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hier gaat een bewonersgroep zelf hun appartementen laten bouwen. Dit betekent dat de grond aan een groep particulieren wordt verkocht, die in eigen beheer de appartementen ontwikkelt. De inschrijving en gunning van de kavel voor het CPO heeft al plaatsgevonden. Kijk voor meer informatie op Vondelstaete Amersfoort.

Openbaar groen

De kavels zijn in maart 2020 bouwrijp opgeleverd. Daarbij is al een groot deel van het openbaar groen aangelegd. Nadat de bouwwerkzaamheden (grotendeels) gereed zijn, maakt de aannemer het terrein verder woonrijp. De verwachting is dat dit uiterlijk in januari 2023 klaar is.

Kaart

Een kaart met bouwkavels van dit project vindt u op Met Amersfoort.

Bestanden

Op Met Amersfoort vindt u belangrijke documenten van dit project.

BENG informatie

Bouwen in Beschermd Stadsgezicht

Bouwverordening Amersfoort 2014

Nota parkeernormen

Toetsingskader Beschermd Stadsgezicht behorend bij bestemmingsplan Berg-Utrechtseweg

Uitwerkingsplan locatie Lichtenberg NL.IMRO.0307.UWP00096-0301

Uitwerkingsplan Partiële herziening locatie Lichtenberg appartementen en deelgebied langs het Weitjej NL.IMRO.0307.BP00096-0301

Vergunningenloket gemeente Amersfoort

  Welstandsnota Gemeente Amersfoort

  Contact

  Jolanda van den Bunt

  (kaveladviseur De Lichtenberg) 

  Lichtenberg@Amersfoort.nl

  Nieuwsbrief

  Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op De Lichtenberg? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

  AANMELDEN NIEUWSBRIEF