Onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte

Wij staan als land en regio voor de opgave om onze energie duurzaam op te wekken. Gezien de vraag lukt dat niet alleen met zonnepanelen en windmolens. We moeten ook op zoek moeten naar andere bronnen zoals warmte uit oppervlaktewater, restwarmte van grote bedrijven en de warmte in de aarde.

Scan Onderzoek door Rijk in regio Amersfoort (2019)

Om meer te weten over onze bodem en de mogelijke aanwezigheid van aardwarmte, is een landelijk onderzoek, genaamd ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) in 2019 gestart. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de uitkomsten van het onderzoek kan nauwkeuriger worden ingeschat waar de winning van aardwarmte in Nederland mogelijk is.

Op deze plattegrond ziet u twee lijnen. Iedere lijn geeft aan waar de bodem onderzocht is (2019 de rode lijn, 2021 de gele lijn)

Twee opsporingsvergunningen naar aardwarmte verleend (september 2020)

Naast het landelijke seismologische onderzoek, heeft het Rijk ook aan twee bedrijven een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend. Het betreft Warmtebedrijf Amersfoort, die op een oppervlakte van ca. 3 kilometer wil boren naar warmte als voeding voor een mogelijk warmtenet in Amersfoort. Daarnaast heeft Larderel een opsporingsvergunning in de regio en delen van Amersfoort. Op dit moment lopen de gesprekken en voorbereidingen.

Verwarming huizen door met aardwarmte weer stap dichterbij (oktober 2020)

De gemeente heeft na de eerste metingen van EBN opdracht gegeven aan een extern bureau voor een verdere analyse. Hieruit blijkt dat er inderdaad potentie is voor deze duurzame bron van verwarming. De analyse geeft in ieder geval twee kansrijke gebieden in de Amersfoortse bodem met waterreservoirs die mogelijk onze woningen kunnen verwarmen. Één zit op een diepte van ca. 1 kilometer en de andere op een diepte van ca. 2,5 km. Proefboringen gaan uitwijzen wat werkelijk mogelijk is en hoeveel woningen er verwarmd kunnen worden. Ook geeft het onderzoek inzicht in de wijze waarop proefboringen kunnen plaatvinden. Deze resultaten bieden inzicht voor de twee partijen die een vergunning hebben gekregen om proefboringen uit te voeren, te weten Larderel en Warmtebedrijf Amersfoort.

(bron: Fugro oktober 2020)

Wat seismisch onderzoek betekent

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Meer informatie is te vinden op scanaardwarmte.nl, of bekijk onderstaand filmpje:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Wat is aardwarmte?

Diep in de Nederlandse ondergrond is warm water aanwezig dat onder andere is opgeslagen in (poreuze) zand- en kalksteenlagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer die je in Nederland de diepte in gaat, stijgt de temperatuur ongeveer 30  ̊C. Op twee tot drie kilometer diepte zit dus water van wel 60 tot 90  ̊C. De energie die in dit warme water zit, wordt aardwarmte of geothermie genoemd. Het verschil met het winnen van aardgas is dat het cyclisch is: je gebruikt het warme water en het afgekoelde water gaat weer terug in de bodemlaag. Meer weten over aardwarmte kijk hier.

Factsheet Aardwarmte

Wat is aardwarmte en wat betekent dit voor onze provincie? Download en bekijk de Factsheet Aardwarmte in de provincie Utrecht.

Meer weten over aardwarmtegebruik?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform