Onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte

Wij staan als land en regio voor de enorme opgave om onze energie duurzaam te gaan opwekken zodat we de aarde niet uitputten en we ook zo min mogelijk CO2 uitstoten. Om genoeg energie op te wekken zijn alleen zonnepanelen en windmolens niet voldoende.

Onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte

De lijn door Amersfoort waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Download verderop in de tekst een grotere overzichtskaart.

Naast zon en wind zullen we ook op zoek moeten naar andere bronnen zoals warmte uit oppervlaktewater, restwarmte van grote bedrijven en de warmte in de aarde. Juist aardwarmte wordt gezien als duurzaam alternatief voor een groot deel van Amersfoort, zoals in de Warmtevisie Amersfoort staat vermeld. In de Provincie Utrecht is nog weinig bekend over de mogelijkheid van aardwarmte en daarom is onderzoek belangrijk.

De Rijksoverheid voert nu landelijk onderzoek uit om informatie te verzamelen over onze ondergrond. Met de uitkomsten van het onderzoek kan nauwkeuriger worden ingeschat waar de winning van aardwarmte in Nederland mogelijk is. Ook in een klein deel aan de oostkant van Amersfoort vindt onderzoek plaats. In de Wieken Vinkenhoef en een deel van Hooglanderveen, wordt naar verwachting tussen half november en begin december seismisch onderzoek uitgevoerd. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Meer informatie is te vinden op www.scanaardwarmte.nl. Of bekijk onderstaand filmpje:

In een rechte lijn tussen West Betuwe en Lelystad wordt het seismisch onderzoek uitgevoerd. Deze lijn komt ook over Amersfoorts grondgebied.

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen een brief over het onderzoek.Meer weten over aardwarmtegebruik?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform